W Akademii

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Kolegium Elektorów zadecydowało o przerwaniu zebrania wyborczego w dniu 14.04.2005, nie dokonując wyboru Prorektorów, w związku z brakiem zgody większości przedstawicieli studentów w Kolegium dla kandydatury Prorektora do spraw Dydaktyki. Termin kolejnego zebrania wyborczego poda UKW po otrzymaniu zgłoszeń kandydatów na Prorektorów od Rektora-Elekta.

Praca doktorska nagrodzona

Praca doktorska "Sekurytyzacja aktywów w finansowaniu działalności banku hipotecznego w Polsce" Bogusława Półtoraka obroniona na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej zajęła drugie miejsce w konkursie Nagroda Banku BISE im. prof. Witolda Kuli. Promotorem pracy była prof. AE dr hab. Dorota Korenik.

W konkursie organizowanych corocznie od 1993 r. pod patronatem Wydziału Ekonomicznego UW nagradzane są prace doktorskie i magisterskie poświęcone aktualnym i minionym inicjatywom społeczno-ekonomicznym.

Więcej informacji: http://www.bise.pl/polski/obise/mecenat/#p2


W murach Akademii gościli 12 kwietnia członkowie Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia oraz ds. Studenckich Uczelni Wrocławia i Opola. Podczas posiedzenia omawiano sytuację w szkolnictwie wyższym w związku nadchodzącym niżem demograficznym oraz sposoby dostosowania oferty szkolnictwa wyższego do wymagań rynku pracy, aby uczelnie nie generowały bezrobotnych. Gospodarzem spotkania była prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Panie mocne w języku

14 kwietnia zakończył się konkurs językowy „Połam sobie język!” organizowany po raz drugi przez NZS Akademii Ekonomicznej i Studium Języków Obcych. Zmagania trzyetapowe w sześciu językach trwały od lutego. Wszystkie pierwsze miejsca zajęły studentki! Są to: Helena Rowba i Anna Hochman (język rosyjski - nagrody równorzędne), Magdalena Wójcicka (j. niemiecki), Ewelina Szpilska (j. włoski), Elżbieta Cichy (j. hiszpański), Małgorzata Pastuszek (j. francuski) i Małgorzata Boniakowska (j. angielski). Wszystkim Paniom gratulujemy. Ech, Panowie...

Biblioteka Główna zachęca do korzystania z bazy EIFL-EBSCO

W ramach EIFL- EBSCO dostępne jest 11 baz. Szczególnie interesujące wydają się:

  1. Academic Search Premier - największa na świecie wielodziedzinowa baza czasopism naukowych zawierająca ok. 4.500 czasopism pełnotekstowych oraz cytowania i abstrakty z ok. 7.900 czasopism, m.in. 1.100 abstraktów czasopism Elseviera. Baza ta zawiera czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, edukacji, filologii, językoznawstwa, sztuki, literatury, nauk medycznych i biomedycznych, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin.
  2. Business Source Premier - baza z zakresu ekonomii i biznesu zawierająca ok. 3.700 czasopism pełnotekstowych oraz cytowania i abstrakty z ok.4.500 czasopism z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu międzynarodowego i innych dziedzin.

Baza obejmuje archiwum 300 prestiżowych czasopism z zakresu ekonomii i biznesu w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 a czasem nawet od 1922 r. W bazie znajdują się takie wiodące czasopisma jak Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, California Management Review, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Industrial & Labor Relations Review, Journal of Management

Studies, Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Research (JMR), Journal of Marketing, Journal of International Marketing. Bazy są dostępne pod adresem: http://search.epnet.com

Dla pracowników AE zostały utworzone osobiste konta według wzoru:
Login: jkowalski (inicjał imienia i nazwisko bez kropki pisane razem)
Hasło: numer karty bibliotecznej pracownika


Oddział Informacji Naukowej BG informuje również o możliwości dostępu do bazy ISI Emerging Markets dla pracowników AE spoza kampusu uczelni. Aby uzyskać hasło dostępu do serwisu trzeba wejść na stronę http://www.securities.com/subscribe.html i wypełnić formularz (uwaga: należy podać e-mailowy adres służbowy: ...@ae.wroc.pl).

Dostęp do serwisu będzie aktywny do końca grudnia 2005 r

Weekend majowy

Dział Służby Pracowniczej informuje, że decyzją Rektora dzień 2 maja 2005 r. jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Uczelni. Powyższe nie dotyczy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, którzy w tym dniu wykonują pracę zgodnie z harmonogramem.

Dopłaty do wypoczynku wakacyjnego

Dział Administracyjno–Socjalny informuje, iż podstawą do wypłaty uposażenia urlopowego dla pracowników i wakacyjnego dla dzieci jest pisemny wniosek pracownika o przyznanie w/w świadczeń, zawierający oświadczenie o przychodzie na członka rodziny osiągnięty w 2004 r.. W związku z tym wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale Administracyjno – Socjalnym w Pawilonie pok. 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2005 r.

Zgodnie z Ustawą o ZFŚS oświadczenia które nie będą zawierały informacji o wysokości przychodu na członka rodziny nie mogą być rozpatrzone.

Pracownicy zainteresowani pobytem w Ośrodkach AE w Łebie i Zachełmiu w okresie wakacji prosimy o składanie podań do 20 maja br.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie uczelni – pliki do pobrania.

Konkursy i zaproszenia

Od Mozarta do Coltraine’a

Dostaliśmy zaproszenie na 15. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny EUROSILESIA, który odbywać się będzie w dniach 21 kwietnia–13 maja we Wrocławiu, Brzegu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Lubinie i Żarach. Przewodniczącym Rady Honorowej Festiwalu jest Kurt Masur, a patronatem objęli: Minister Kultury, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia. W programie wiele gwiazd (Konstanty Kulka, Krzysztof Jakowicz), a obok koncertów symfonicznych, formy lżejsze – klasyka na wesoło i jazz.

Program Festiwalu tutaj: http://www.ae.wroc.pl/~plikiae/aktualnosci/eurosilesia.htm

Moneta Aurea

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, firma Deloitte i dziennik Rzeczpospolita ogłosiły Ogólnopolski Konkurs Podatkowy dla Studentów. Jego ideą jest propagowanie mało popularnego w Polsce zawodu doradcy podatkowego

Według raportu z badań "Studenci prawa w Polsce 2004", przeprowadzonego dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa wynika, że tylko 8 proc. studentów prawa jest zainteresowanych zawodem doradcy podatkowego, podczas gdy radcą prawnym chciałoby zostać 35 proc. studentów prawa, sędziami - 37 proc, a adwokatami 30 proc. (PAP)

Eliminacje do konkursu odbędą się 19 maja i polegać będą na odpowiedzi na 60 pytań, z których część powstanie na podstawie artykułów publikowanych (pod logiem konkursu) w Rzeczpospolitej w dniach 18.04 – 18.05.

Szczegóły wkrótce na stronie www.elsa.org.pl

Wokół nas

Niezależne Forum Akademickie

W cyberprzestrzeni został otwarty portal Platformy Niezależnego Stowarzyszenia na Rzecz Nauki i Edukacji (http://www.nauka-edukacja.p4u.pl) adresowany do całej społeczności akademickiej, a także nie akademickiej, zainteresowanej problemami nauki i edukacji w Polsce. Zwracają uwagę liczne teksty niezależnie myślących, które nie zawsze mogą się ukazać w druku. Codziennie przegląd prasy. Co pewien czas gorące tematy dotyczące kluczowych spraw akademickich. na portalu można dokonać subskrypcji nowości.

Rankingi c.d.

W kolejnym rankingu wyższych uczelni, przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy, nasza uczelnia zajęła 24 miejsce w kraju (19 w roku 2004) i 3 wśród uczelni ekonomicznych. Organizatorzy przyjęli kryteria zebrane w trzy grupy tematyczne: prestiż (50% całości punktów do zdobycia), siła naukowa (30%) i warunki studiowania (20%). Tradycyjnie wysokie oceny otrzymała uczelnia w sile naukowej. Prestiż mierzony ilością wskazań pracodawców jest również powodem do zadowolenia; gorzej wypadamy w ilości wskazań przez kadrę naukowa i laureatów olimpiad. Stosunkowo nisko została oceniona dostępność dla studentów kadry wysokowykwalifikowanej, mierzona liczbą przeliczeniowa nauczycieli akademickich w stosunku do liczby studentów.

Ranking jest dostępny na stronie: www.rzeczpospolita.pl

Studia na umowę

Studenci płacący za naukę będą zawierali umowę z uczelnią – zadecydowali posłowie z komisji zajmującej się projektem Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, popierając postulat Parlamentu Studentów RP. Ustawa przewiduje również możliwość pobierania opłat za studia w językach obcych i zajęcia nieobjęte planem studiów.

Marszałek Sejmu obiecał przyspieszenie prac nad ustawą, aby przyjął ją jeszcze obecny parlament, pomimo, że posłów czeka sporo pracy w związku z czterdziestoma zgłoszonymi wnioskami mniejszości. Jedną z nich jest projekt, by studia zaoczne i wieczorowe nie były finansowane z budżetu państwa.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem