W Akademii

Umowa w sprawie praktyk

Rektor, Prof. Marian Noga podpisał z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział we Wrocławiu umowę o współpracy w organizowaniu i prowadzeniu zawodowych praktyk studenckich dla studentów naszej uczelni. Bank zapewni co najmniej 28 miejsc we wszystkich placówkach na terenie Dolnego Śląska. Za współpracę ze strony Akademii odpowiedzialny jest prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. Józef Dziechciarz.

Wybory 2005

Elektorzy w dniu 5 maja dokonali wyboru dwóch prorektorów zaproponowanych przez rektora elekta, prof. Bogusława Fiedora. Prof. Andrzej Gospodarowicz, kierownik Katedry Zarządzania Bankiem będzie odpowiedzialny za naukę a dr hab. Jarosław Witkowski, prof. AE, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki, za rozwój i współpracę zagraniczną.

W tym samym dniu wybrani zostali również dziekani dwóch wydziałów. Wydziałem ZI kierował będzie dr hab. Józef Dziechciarz, prof. AE, kierownik Katedry Ekonometrii a Wydziałem IE dr hab. inż. Władysław Czupryk, profesor AE w Katedrze Aparatury i Inżynierii Procesowej.

Ekonomalia

W związku z Ekonomaliami 2005 prorektor ds. dydaktyki, prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska ogłosiła godziny rektorskie dla studentów studiów dziennych i wieczorowych we Wrocławiu w dniu w dniu 11 maja 2005 r. od godz. 12.00. O tej godzinie Rektor tradycyjnie umyje popiersie prof. Oskara Langego i przekaże studentom władzę na uczelni. Program tegorocznych Ekonomaliów znajduje się tutaj.

Dzień 12 maja jest dniem rektorskim.


Ukazał się drugi numer Biuletynu Informacyjnego UE wydawanego w Dziale Współpracy z Zagranicą i zawierającego wiele aktualnych i pomocnych dla naukowców informacji dotyczących programów pomocowych UE. Zainteresowani znajdą go tutaj.

Nasze książki nad Newą

Wydawnictwo AE otrzymało zaproszenie na Wystawę Polskiej Książki Naukowej, która odbędzie się w Sankt Petersburgu w siedzibie Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w dniach 4-12 czerwca. Wystawa jest organizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Wydawnictwo przekazało organizatorom ok. 50 tytułów oraz materiały reklamowe. Władze uczelni umożliwiły wyjazd na wystawę przedstawicielom wydawnictwa.

Dodajmy, że dotychczas książki Wydawnictwa AE były prezentowane na wystawach w Sztokholmie, Londynie, Kijowie, Lwowie i Dniepropietrowsku.

Wystawa książki naukowej

Na wystawę połączoną ze sprzedażą zagranicznych książek naukowych zaprasza Biblioteka Główna AE oraz Wydawnictwo International Publishing Service. Wystawa czynna będzie w dniach 10-12 maja w godz. 10-15 w holu bud. Z.


Wydawnictwo informuje, że spotkanie Komitetu Redakcyjnego odbędzie się 12 maja (w czwartek) o godz. 10.00 (bud. M, pok. 16).


Istnieje możliwość dostępu do elektronicznej wersji czasopisma Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen pod adresem: http://www.bankundmarkt.de

Logowanie:
Loggen: 00033731
PIZ: PL-53345

Sprostowanie

Redakcja Naszej Akademii informuje, że autorem tekstu o konferencji naukowej „Zmiana warunkiem sukcesu – zmiana a innowacyjność organizacji”, opublikowanym w ostatnim numerze kwartalnika (1 (27)/2005) jest prof. Jan Skalik, a nie Marek Wąsowicz. Redaktorzy przepraszają Pana Profesora za pomyłkę.

Konkursy i zaproszenia

Ośrodek Informacji Naukowej zaprasza na pokaz i szkolenie z bazy ISI Emerging Markets zorganizowane przez firmę Euromoney Polska S.A., które odbędzie się w czwartek 12.V. 2005 r. o godzinie 12 w Bibliotece Głównej pok. nr 5.


Działająca w AE w ramach inkubatora Przedsiębiorczości studencka firma Eastway zaprasza na wycieczkę do Lwowa w dniach 26-29 maja. Cena 455 zł. Szczegóły niezwykle atrakcyjnego programu na stronie www.eastway.pl

Wokół nas

Stypendia Ministra

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu informuje, iż rusza akcja składania wniosków o stypendia ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok 2005/2006. Na stronie MENiS można znaleźć warunki, które powinien spełnić student, wnioski o stypendium oraz instrukcję ich wypełniania.


11 maja wchodzi w życie rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DZ.U.69) z dnia 7 kwietnia w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz uprawnień tych osób.


Politechnika Wrocławska ma własną telewizję internetową ATI. Jej misją jest „dostarczanie poprzez sieć komputerową różnorodnych treści multimedialnych związanych z edukacyjną, naukową i kulturową rolą Uczelni”. Zainteresowani znajdą ją tutaj.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem