W Akademii

23 czerwca uczelnia gościć będzie ponad 200 uczestników ogólnopolskiej konferencji organizowanej corocznie przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i państwowe uczelnie ekonomiczne. Tematem tegorocznego spotkania jest „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”. Podczas konferencji wręczone zostaną certyfikaty akredytacji kolejnym kierunkom prowadzonym przez uczelnie ekonomiczne oraz dyplomy laureatom konkursu na najlepsze prace doktorskie „Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu” (patrz info. niżej)

Program konferencji znajduje się na stronie : www.fundacja.edu.pl/organizacja


Na tegoroczną, pierwszą edycję konkursu wpłynęły 42 prace doktorskie, obronione w latach 2003-2005. Komisja konkursowa, w której wrocławską AE reprezentowała prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska postanowiła wyróżnić pięć prac:

  1. Witolda Orzeszki Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych
  2. Ewy Soji Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce
  3. Agnieszki Sokołowskiej Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie
  4. Sergiusza Strykowskiego Transformacja łańcuchów dostaw w systemach logistycznych pod wpływem technologii elektronicznej
  5. Katarzyny Szarzec Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach

Nagrodzone prace zostaną wydane na koszt organizatora w ilości 100 egz. i przekazane bibliotekom naukowym w kraju. Streszczenia zgłoszonych prac zostały opublikowane na stronie www.nowetrendy.net


Biblioteka Główna informuje, że w bazie ABI/Inform Complete jest już interfejs w języku polskim. Aby go włączyć należy po wejściu na stronę ABI wybrać jako język interfejsu Polski (do tej pory na stałe był English).


Wysokość dopłat do wypoczynku urlopowego pracowników i wakacyjnego dzieci na rok 2005 przedstawia się następująco:

Świadczenia dla pracowników

 Kwota przychodu na osobę w rodzinie (w zł)  dopłata do wypoczynku urlopowego pracowników  wysokość dopłaty w m-cu listopadzie
 do 2.000  1.600  630
 2.001 - 4.500  1.300  555
 4.501 - 7.000  900  475
 powyżej 7.001  600  300
 

Dopłata do wypoczynku wakacyjnego dzieci pracowników

 Kwota przychodu na osobę w rodzinie (w zł)  wysokość dopłaty w m-cu czerwcu
 do 1500  1050
 1501 - 3000  845
 3001 - 5000  555
 powyżej 5001  330
 

Świadczenia zostaną wypłacone na koniec czerwca.


W rozstrzygniętym 14 czerwca konkursie "Sprawa biznesu" trzecie miejsce zajął Stanisław Rogoziński, student IV roku Wydziału Gospodarki Narodowej. Nagrodą jest staż w firmie DCG. Uczestnicy biorący udział w "Sprawie biznesu" wcielali się w rolę inwestora i przygotowywali wybrane elementy strategii dla miejskiego centrum rekreacji. Spośród dziewięciu zagadnień konkursowych, zgrupowanych tematycznie w ramach prawa, finansów oraz organizacji i promocji największą popularnością cieszyły się zagadnienia związane z przygotowanie składu osobowego i zakresu obowiązków zespołu centrum rekreacji oraz projekt prawnych form zatrudnienia kluczowych dla firmy grup pracowniczych.

Pierwsze miejsce i główną nagrodę - komputer przenośny jury konkursowe przyznało Agnieszce Bauman, studentce czwartego roku Wydziału Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.


Technische Akademie Wuppertal (TAW) niemiecka firma szkoleniowa działająca również na rynku polskim poszukuje za naszym pośrednictwem trenerów do oddziału wrocławskiego. Obecnie pilnie poszukiwani są specjaliści od zarządzania pracą zespołów. Osoby zainteresowane współpracą

mogą przesyłać życiorysu na adres mailowy: p.radek@tawpolska.pl. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (71) 3714432.


Przypominamy, że rezerwacje karnetów na basen w roku akademickim 2005/2006 rozpoczną się 21 czerwca o godz. 10.00. Rezerwacji można dokonać poprzez internet lub tradycyjnie w budynku Z w salach:

Przed zapisami należy sprawdzić swoje dane w bazie – wejście ze strony głównej AE – Aktualności.


Staż w oddziale Banku Inwestycyjnego CA IB w Londynie, Wiedniu lub kurs maklera papierów wartościowych mogą wygrać studenci IV lub V roku studiów dziennych w konkursie Innowatorzy Rynku Kapitałowego, organizowanym przez Grupę CA IB we współpracy z Fundacją Edukacji Rynku kapitałowego oraz Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Konkurs ma na celu promowanie i wspieranie rozwoju zdolnych, polskich studentów zafascynowanych rynkiem kapitałowym. Aby wziąć udział w Konkursie należy rozwiązać jedno z trzech zadań konkursowych (case study) . Szczegóły tutaj.


Otrzymaliśmy ofertę studiów podyplomowych pt. New Europe Master in Banking and Entrepreneurship organizowanych w Treviso (Włochy) przez Uniwersytet w Udine, UniCredit Group (w jej skład wchodzi m.in. Bank PKO SA) oraz Fondazione Cassamarca. Studium jest skierowane do absolwentów studiów ekonomicznych (finanse i bankowość lub pokrewne) i ma na celu przygotowanie wysokowykwalifikowanych kadr dla europejskiego systemu bankowego, potrafiących współpracować ze środowiskami biznesowymi. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lipca. Istnieje możliwość uzyskania stypendium. Szczegóły tutaj


"SAP dla Europy" pod patronatem Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej informuje, że inauguracyjna sesja cyklu pod hasłem: "Liberalizacja rynku wewnętrznego Unii Europejskiej: szansa czy konieczność?" odbędzie się w Warszawie 29 czerwca 2005 r. w Hotelu Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79. Początek o godz. 10.00.

Wśród zaproszonych Gości: Minister Jarosław Pietras, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej

oraz eksperci Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Department of Trade and Industry (Wielka Brytania), Copenhagen Economics (Dania), Deutsches Institute für Wirtschaftsforschung (Niemcy). Organizatorzy zapewniają tłumaczenie z j. angielskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje i rejestracja www.sap.pl/sap4europe


Osoby prywatne i instytucje kultury, placówki naukowe oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, która jest przyznawana osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Honorowy patronat nad inicjatywą sprawuje Ambasador Brazylii w Polsce oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 6 października w Krakowie, podczas międzynarodowej konferencji „Łagodne Rewolucje”. Laureatami I edycji Nagrody w 2004 roku zostali: Tadeusz Mazowiecki oraz Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania.

Wnioski nominacyjne należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2005 roku na ręce koordynatora projektu: Katarzyna Kopeć villa@villa.org.pl, tel. (12) 425 36 38

Szczegółowe informacje: www.villa.org.pl

Wokół nas

Komisja Europejska uruchomiła stronę poświęconą edukacji naukowej. Portal Xplora – taką nosi nazwę – jest finansowany w ramach działania „Nauka i społeczeństwo” 6 Programu Ramowego i adresowany do nauczycieli, uczniów, naukowców, popularyzatorów nauki i innych osób związanych z edukacją naukową. Adres internetowy portalu Xplora: http://www.xplora.org


Państwowe uczelnie oszukują studentów kształconych w zamiejscowych ośrodkach” – alarmuje w artykule „Studia bez wartości” (Rzeczpospolita z 17 czerwca) wiceprezes NIK Zbigniew Wesołowski. NIK przeprowadziła kontrolę na wybranych uczelniach i postawiła wiele zarzutów, m.in. dotyczących obsady kadrowej i programów. Okazało się również, że na 80 skontrolowanych zamiejscowych placówek 50 powołano niezgodnie z przepisami. „Dobrze, że szkoły (...) przybliżają studia młodzieży z miejscowości odległych od ośrodków akademickich, ale sposób prowadzenia tych studiów oceniamy zdecydowanie negatywnie. Pracodawcy będą mieli zastrzeżenia do tak zdobytych dyplomów” dodaje Wesołowski.

Cały artykuł tutaj


W ramach tegorocznego DFN (17-24 września 2004) odbędzie się blisko 500 imprez zorganizowanych przez wrocławskie uczelnie i instytuty naukowe. W programie m.in. ”Poligon Naukowy” podczas którego w prosty sposób tłumaczone są zawiłości techniki, fizyki, chemii, czy biologii molekularnej, blok poświęcony fizyce i Albertowi Einsteinowi a także warsztaty i wykłady pod wspólną nazwą „Zmiany klimatu” współorganizowane przez Bristish Council w ramach akcji ZeroCarbonCity. Szczegóły na stronie www.festiwal.wroc.pl


Numery archiwalne eAkademii są dostępne w Serwisie dla pracowników na stronie internetowej Uczelni.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem