W Akademii

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne rozdało nagrody w konkursie na najlepsze podręczniki akademickie z dziedziny ekonomii za lata 2002-2004. Połowę nagród otrzymały książki profesorów wrocławskiej Akademii Ekonomicznej.

Nagrodę III stopnia za podręcznik pt. "Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych" (C.H. Beck, Warszawa 2002) otrzymali: prof. Bogusław Fiedor (red. naukowy), prof. Stanisław Czaja, dr Andrzej Graczyk i dr Zbigniew Jakubczyk. Książka otrzymała wcześniej nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Wyróżnienie otrzymała książka prof. Pawła Dittmanna pt. "Prognozowanie w przedsiębiorstwie" (Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003)


19 X w Warszawie w siedzibie Business Centre Club obchodzone były I urodziny Studenckich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Wyróżnienia i dyplomy otrzymało wiele instytucji wspierających i promujących inicjatywę. Gratulacje za najlepszy inkubator w Polsce otrzymała również wrocławska Akademia. Uroczystość była intensywnie promowana w mediach warszawskich.

Przypomnijmy, że w ramach AIP w Akademii Ekonomicznej działa już 8 firm.


Prof. Marek Łyszczak, prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni został wybrany prezesem Uczelnianego Klubu AZS podczas konferencji sprawozdawczo-wyborczej, która odbyła się 26 października w siedzibie Studium WFiS.


W środę, 26 października, na wydziale GRiT odbyły się pierwsze i - od razu największe w regionie - Uczelniane Targi Pracy. Uczestniczyły w nich największe firmy, m.in. PF „Jelfa”, Simer, DSE Draexlmaier, Dialog, Bank Zachodni, a także Urząd Miasta. Inicjatywa została zrealizowana dzięki pieniądzom Ministerstwa Gospodarki i Pracy przeznaczonym na aktywizację zawodową studentów. Targom Pracy towarzyszyły - odbywające się od początku października - warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz technik aktywnego poszukiwania pracy, w których udział wzięło łącznie blisko 200 studentów. Targi zostały zauważone przez media; relacja z nich znalazła się m.in. w Faktach TVP 3. Organizatorami całego przedsięwzięcia byli: Katarzyna Markowska z Biura Promocji i Sławomir Zajbert z Biura Karier.


36 litrów krwi oddali studenci AE w Głogowie. W ramach tegorocznej Wampiriady przeprowadzono również bezpłatne badanie krwi (morfologia, badania wirusologiczne w kierunku HIV i żółtaczki typu B i C) oraz oznaczenia grupy krwi. Gratulujemy cennej inicjatywy w przededniu obchodów 10-lecia obecności AE w Głogowie.


Na stronach Biura Obsługi Projektów Europejskich znajduje się lista otwartych konkursów, w których mogą brać udział katedry AE i inne jednostki uczelniane. Lista obejmuje konkursy w ramach Programów Ramowych oraz Programu Stypendialnego M. Curie w 6 Programie Ramowym, Funduszy Strukturalnych i Mechanizmów Finansowych. Zachęcamy do lektury.

Zaproszenia i konkursy

Konkurs na najlepsze prace magisterskie dotyczące tematyki funduszy inwestycyjnych ogłosiła Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), organizacja zrzeszająca Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działające na terenie Polski i zarządzające łącznie 170 funduszami. W konkursie mogą brać udział prace obronione w latach 2003-2005. Zgłoszenia należy składać do końca br. w siedzibie Izby. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 5000 zł. Szczegóły na stronie: www.izfa.pl.


Stypendia zagraniczne na realizację projektu mogą otrzymać studenci i absolwenci w X Konkursie Fundacji Crescendum Est – Polonia. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. obywatelstwo polskie, średnia ocen powyżej 4,5 i zobowiązanie do podjęcia pracy na terenie RP przez okres co najmniej 5 lat. Kwestionariusze aplikacyjne należy składać do końca br w biurze zarządu Fundacji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2006 r. Formularze aplikacyjne i regulamin dostępne na stronie www.crescednumest.pl

Wokół nas

Tylko do 18 listopada będą przyjmowane informacje uzupełniające oraz uwagi do listy punktacji czasopism – wynika z Listu do kierowników jednostek naukowych w sprawie oceny parametrycznej i listy punktowej czasopism autorstwa ministra Jerzego Langera. Sprawa od pewnego czasu budzi wiele emocji ze względu na krótki termin przygotowania dokumentacji narzucony wydziałom (rozporządzenie weszło w życie we wrześniu) oraz zmianę zasad oceny. Wydział Filologiczny UWr. skierował do Ministerstwa pismo z żądaniem wycofania rozporządzenia. Na początku listopada sprawą zajmie się KRASP.


40 rektorów i profesorów z Polski przebywało w Chinach w ramach projektu "Study in Poland", prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Celem tej inicjatywy jest znaczące zwiększenie w najbliższych latach liczby zagranicznych, także chińskich, studentów w Polsce. Obecnie w naszym kraju uczy się niewiele ponad 8 tys. cudzoziemców, co stanowi 0,46 proc. ogółu studiujących. Na przykład w Czechach odsetek ten wynosi prawie 5 procent, w Szwecji - 14 proc.

Polscy rektorzy i profesorowie uczestniczyli w targach edukacyjnych "China Education Expo 2005", największej takiej imprezie w Chinach. Polskie szkoły wyższe chcą teraz regularnie w niej uczestniczyć. Odbywa się ona w stolicy Chin dwa razy do roku. Następną edycję zaplanowano na luty 2006 roku.

****

Przedstawiciele Akademii Ekonomicznej również odwiedzają „rynki wschodnie”. W listopadzie do Japonii, na Keio University w Tokyo, wybiera się Rektor, prof. Bogusław Fiedor i będzie rozmawiał o formach możliwej współpracy międzyuczelnianej. Z kolei w grudniu do Szanghaju z wykładami w ramach MBA wyjeżdża prof. Krzysztof Jajuga. Profesor planuje również rozmowy o możliwości wymiany studentów i będzie zachęcał studentów z Chin do uczestnictwa w programie Finance and Banking prowadzonym na wydziale ZI.


Numery archiwalne eAkademii znajdują się na stronie www uczelni w serwisie dla pracowników.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem