W Akademii

Doktoranci wybrali swojego przedstawiciela w Senacie AE i elektorów na wybory do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W Senacie zasiądzie Jarosław Czaja, doktorant w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Regionalnych Studiów Europejskich

Elektorami na wybory do RGSzW zostali: Iwona Potoczna, Małgorzata Rogowska, Artur Kotlinski, Marek Wąsowicz.


Bardzo wysokie noty otrzymało Studium Języków Obcych, organizator egzaminów Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji LCCI, która odbyła się 7 listopada 2005 w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie.

Ośrodek egzaminacyjny przy SJO jest postrzegany jako jeden z najbardziej aktywnych centrów w Polsce i zajął VIII miejsce (uhonorowane specjalnym dyplomem!). Podkreślmy, że SJO ustąpiło pola jedynie ośrodkom stołecznym (największa sprzedaż ze względu na wysoką rozpoznawalność egzaminów LCCI wśród pracodawców centralnych), szkołom, które mają egzaminy jako część obowiązkową wpisaną w sylabus kursów, no i wreszcie uczelniom, gdzie egzaminy LCCI zwalniają studentów z lektoratów i egzaminów.

Gratulując sukcesu przypomnijmy, że SJO jest również uznanym centrum egzaminacyjnym instytucji biznesowych i edukacyjnych z języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.


Dział Administracyjno-Socjalny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami do otrzymania paczek „mikołajowych” uprawnione są dzieci w wieku 3 – 13 lat pracowników z co najmniej 1.rocznym stażem pracy w AE na dzień 31.12.2005. Wykazy dzieci, z dokładną datą urodzenia należy składać do Działu - bud. P pok.14, do dnia 15.11.br


Niezależna Gazeta Studencka B.e.s.t. jest inicjatorem akcji pomocy zwierzętom pod hasłem: „Ty masz na piwo, a on nie ma nawet na budę!”. 16 listopada w godz. 9-16 w holu bud. E odbędzie się zbiórka rzeczy (nie)zbędnych, m.in.: karmy, koców, smyczy, a także pieniędzy. Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami pozwoli rozdysponować zebrane materiały wśród najbardziej potrzebujących.

Zaproszenia i stypendia

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2004 r. ogłosiło rok 2005 rokiem Jubileuszu 60-lecia polskiego środowiska akademickiego i naukowego we Wrocławiu. Patronat nad obchodami objęli prezydenci: Aleksander Kwaśniewski i Rafał Dutkiewicz. Centralne uroczystości odbędą się 15 listopada. W programie w m.in.: Msza św. w Katedrze w intencji pracowników i studentów (8.30), złożenie kwiatów pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (9.45) i pod tablicą upamiętniającą Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (9.45). Missa pro pace Wojciecha Kilara w kościele Uniwersyteckim (19.00) zakończy obchody rocznicowe.

Dodajmy, że staraniem zespołów redakcyjnych powołanych na wszystkich uczelniach, przygotowywana jest Księga Jubileuszowa Wrocławskie Środowisko Naukowe - Twórcy i ich Uczniowie opisująca szkoły naukowe powstałe na wrocławskich uczelniach. Informacje dotyczące AE opracowują już od ponad roku: prof. Jędrzej Chumiński i red. Lucyna Wasylina.


15 listopada w Auli Leopoldyńskiej na otwartym posiedzeniu zbierze się Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Kolegium wręczy swoją doroczną nagrodę za działania na rzecz integracji środowiska wrocławskiego prof. Zbigniewowi Horbowemu z Akademii Sztuk Pięknych.


13-14 listopada na Politechnice Wr. spotka się Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gościem pierwszego dnia obrad będzie Minister Edukacji i Nauki prof. Michał Seweryński. Planowane jest również wspólne posiedzenie prezydiów KRASP i PAN.

Wieczorem w Studiu Polskiego radia goście zostali zaproszeni na koncert „My, Wrocławianie”, dedykowany środowisku akademickiemu i sponsorowany przez Urząd Miasta Wrocławia.


Do 15 listopada można składać podania o stypendia im. Josepha Conrada na studia podyplomowe w Wielkiej Brytanii, w formie kursów lub badań, w roku akademickim 2006/2007.

Preferowane będą podania w następujących dziedzinach:

Szczegółowa informacja na temat stypendium im. Josepha Conrada, kryteriów, warunków i sposobu ubiegania się o stypendium oraz pomocne linki znajdują się na stronach internetowych:

www.britishembassy.pl lub www.britishcouncil.pl

a także w Centrum Informacji British Council : (022) 695 5983/4


Dla osób, które pragną rozwijać swoją wiedzę i kwalifikacje w kierunku oceny wyników zarządzania aktywami, CFA Institute przygotował program Certificate in GIPS (CGIPS). Jest to program oparty na samokształceniu, składający się z dwóch zaliczanych sekwencyjnie egzaminów (poziomy: podstawowy i ekspercki). Egzaminy odbywają się komputerowo, w dwóch przedziałach czasowych każdego roku (marzec-kwiecień oraz wrzesień-październik), w 400 centrach egzaminacyjnych w 80 krajach na świecie. W jednym przedziale czasowym można przystąpić wyłącznie do jednego etapu egzaminu.

Tytułem CGIPS można się posługiwać:

Szczegółowe informacje o programie Certificate in GIPS można znaleźć na stronie: http://www.cfainstitute.org/cgips/

Wokół nas

Rada Ministrów utworzyła rozporządzeniem z 31 października 2005 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz zniosła Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Teke Ministra objął prof. Michał Seweryński.

Wrocławski Oddział PTE ma nowe władze

Zarząd:

członkowie:

Komisja rewizyjna:

członkowie:


Blisko 30% ogólnej liczby studentów w Polsce stanowią słuchacze uczelni prywatnych. To najwyższy odsetek w Europie. Za nami są: Portugalia - 28%, Rumunia -23% i Estonia – 22%. Tymczasem w Niemczech tylko 2% studentów uczęszcza do szkół prywatnych. Reszta woli bezpłatne (jeszcze) studia na uczelniach państwowych.


Na stronie Urzędu Miejskiego opublikowano wizualizację wybranych fragmentów miasta po planowanym remoncie. Warto popatrzeć: http://www.wroclaw.pl/m23280/


Numery archiwalne eAkademii znajdują się na stronie www uczelni w serwisie dla pracowników.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem