W Akademii

Czytelnikom eAkademii samych dobrych wiadomości na Święta Bożego narodzenia i w nowym roku życzy Redakcja.


Na posiedzeniu Rady Wydziału ZI w dniu 15 grudnia zaakceptowano wniosek o reorganizację wydziału. Instytut Cybernetyki Ekonomicznej zmieni nazwę na Instytut Zastosowań Matematyki i dołączył do niego Katedra Matematyki. Zmianie uległy również nazwy katedr:

Rada zatwierdziła również wniosek o utworzenie dwóch nowych katedr w ramach Instytutu Zarządzania Finansami: Katedry Ubezpieczeń i Katedry Finansów Publicznych i Międzynarodowych.

Decyzje Rady Wydziału wejdą w życie po akceptacji przez Senat Uczelni.


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny wprowadza od nowego roku akademickiego nową specjalność - Zarządzanie procesami biotechnologicznymi. Absolwentami kierunku będą nie tylko menedżerowie produkcji, lecz również technolodzy umiejący opracowywać i optymalizować bioprocesy oraz wykorzystać je do produkcji nowych produktów żywnościowych i ochrony środowiska.


Do klubu muzycznego Liverpool na spotkanie poświęcone organizacji rozrywki, połączone z koncertem gitarowym, zaprasza studentów katedra Controllingu. W dyskusji na temat rozwoju sektora usług rozrywkowych oraz organizacji życia kulturalnego wezmą udział przedstawiciele uczelni wrocławskich i praktycy. Termin: 16 stycznia, godz. 16.00. Szczegóły tutaj.


W piątek 16 grudnia Uczelnię odwiedziła grupa gimnazjalistów zaproszonych przez Koło Naukowe Teorii Ekonomii MONOPOL. Uczniowie, pod nadzorem dr. Rafała Jakubowskiego z Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej oraz mgr. Bogdana Piątkowskiego z Katedry Ekonomii Ekologicznej mogli spróbować swoich sił w grach ekonomicznych w laboratorium komputerowym i poczuć się przez chwilę menedżerami. Młodzi goście byli zachwyceni i – jak się dowiadujemy - można się spodziewać kolejnych wizyt, tym razem klas maturalnych.


Wszystkie koła i organizacje studenckie powinny do 31 stycznia dostarczyć do sekretariatu Prorektora ds. Dydaktyki sprawozdanie z działalności w roku 2005 i plan na rok 2006 wraz z aktualnym składem osobowym. Informacje te będą podstawą do ewentualnego dofinansowania oraz dalszego użyczenia lokalu na siedzibę organizacji lub koła.


Biblioteka informuje, że od 1 lutego opłata za każdy tydzień opóźnienia zwrotu książki wyniesie 1 zł.


Biuro Promocji prosi katedry o nadsyłanie informacji o planowanych w roku 2006 konferencjach naukowych, celem umieszczenia ich na stronie WWW uczelni.

Stypendia

Do 31 stycznia można składać wnioski o stypendia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 06/07. Stypendia mają ułatwić wymianę studencką poprzez wsparcie finansowe kandydatów mieszkających w krajach V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Specyfiką Wyszehradzkiego Funduszu Stypendialnego jest równoległe dofinansowanie studenta i uczelni goszczącej go. Szczegóły tutaj.

Konkursy

Instytut Adama Mickiewicza oraz Goethe Institut ogłosiły konkurs dla młodych twórców z Polski i Niemiec pod hasłem "Polska -Niemcy: Instrukcja obsługi". Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach:

Przewidziano dofinansowanie produkcji wytypowanych projektów i atrakcyjną pulę nagród. Konkurs pod patronatem rządów Polski i Niemiec zostanie rozstrzygnięty już w maju 2006 roku. Szczegóły konkursu tutaj.


Ruszyła VI edycja konkursu prac dyplomowych na najlepszą pracę z dziedziny kryptografii i ochrony informacji odbywającego się w ramach X Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii ENIGMA 2006. W rywalizacji mogą wziąć udział prace magisterskie lub licencjackie, których obrona odbyła się (lub jest planowana) w okresie od 1 listopada 2004 r. do 30 października 2006 r.

Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2006 r. Szczegóły tutaj.

Wokół nas

Minister Edukacji i Nauki zaakceptował propozycję Komisji ds. Pożyczek i Kredytów Studenckich i ustalił wymagany próg dochodu na członka rodziny, uprawniający studenta do ubiegania się o kredyt studencki na rok 2005/2006 na 1600 zł. Ostateczną decyzje o przyznaniu kredytu, wypłacanego przez 10 miesięcy w wysokości 600 zł, podejmuje bank. Kredyt trzeba zacząć spłacać 2 lata po ukończeniu studiów, jednak wielu studentów rezygnuje z niego w obawie, że nie znajdzie pracy po studiach. Ministerstwo ocenia jednak, że od nowego roku z kredytu na studia skorzysta ok. 30 tys. studentów.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzyła Portal Innowacji, którego celem jest prezentowanie w Internecie pełnych i rzetelnych informacja o podejmowanych działaniach proinnowacyjnych. Portal został stworzony dla tych, którzy na co dzień potrzebują wiarygodnego, łatwo dostępnego i przydatnego zbioru aktualnych wiadomości o innowacjach w dziedzinie przedsiębiorczości.


W ubiegłym roku Polska wydała na badania i rozwój tyle, co niemiecki koncern BASF, a pięć razy mniej niż lider wśród firm - Daimler-Chrysler. Polską wyprzedzają nie tylko 22 państwa europejskie, lecz także firmy z branż samochodowych, chemicznych, farmaceutycznych i telekomunikacyjnych Na innowacje w gospodarce wydaliśmy ok. 1,1 miliarda euro (0,58% PKB). Od dłuższego czasu na czele państw inwestujących w rozwój badań znajdują się Szwecja i Finlandia, przeznaczające na ten cel ok. 3% PKB, czyli tyle, ile postuluje Unia Europejska.


Numery archiwalne eAkademii znajdują się na stronie www uczelni w serwisie dla pracowników.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem