W Akademii

Senat Akademii Rolniczej w Krakowie w dniu 23 grudnia 2005 r. podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Stanisławowi Urbanowi, kierownikowi Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Uroczystość odbędzie się w Krakowie 17 marca 2006 r. Gratulujemy.


14 stycznia prof. dr hab. inż. Teresa Znamierowska otrzymała z rąk dziekana Wydziału prof. Eugeniusza Czupryka medal "Zasłużony dla Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego" przyznawany za szczególne zasługi i osiągnięcia wniesione dla rozwoju wydziału i uczelni. Uroczystość miała miejsce podczas wręczenia dyplomów ukończenia studiów na wydziale IE.


5 stypendiów po 5000 zł dla najlepszych studentów wrocławskich ufundował Metropolita Wrocławski, ks. Abp. Marian Gołębiewski. Wiadomość została ogłoszona podczas uroczystego spotkania opłatkowego środowiska nauczycieli akademickich w gmachu Papieskiego Wydziału Teologicznego w dniu 6 stycznia. Ks. Metropolita zachęcał Rektorów wrocławskich uczelni do zgłaszania wyróżniających się studentów do Rektora Politechniki, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W życzeniach skierowanych do zebranych gości Gospodarz spotkania podkreślił znaczenie wiedzy i wykształcenia w życiu publicznym oraz życzył wytrwałości w poszukiwaniu i głoszeniu prawdy.


10 stycznia w Konsulacie R.F.N. już po raz kolejny odbyło się wręczenie certyfikatów „PWD” – potwierdzających znajomość języka niemieckiego ekonomicznego. Egzamin Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) – jest od 3 lat przeprowadzany przez Studium Języków Obcych AE w oparciu o licencję Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Instytutu Goethego. Studium organizuje również kursy, przygotowujące do tego egzaminu.

Spośród 21 osób odbierających certyfikaty było aż 16 naszych studentów. Certyfikaty wręczał osobiście Konsul Republiki Federalnej Niemiec, Pan Michael Morgenstern w towarzystwie prorektora AE, profesora Stefana Wrzoska oraz przedstawicieli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i „Europa Forum”.


W nadchodzącym semestrze letnim studenci pięciu uczelni ekonomicznych będą mieli możliwość realizowania kursów na odległość (e-learning). Każda z uczelni zaproponowała jeden temat, w którym może uczestniczyć 5 studentów, po jednym z uczelni. Tematy są następujące:

Projekt kursów na odległość realizowanych przez uczelnie ekonomiczne econet został zainaugurowany w semestrze zimowym 2005/2006.


Najwięcej, bo aż 64 studentów przyjętych na AE w tym roku akademickim pochodzi z Opola – wynika z analizy przygotowanej przez mgr Romana Bojkiwa z Działu Programowania Systemów Użytkowych. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Częstochowa (46 osób), Bolesławiec i Legnica (po 37 osób) oraz Lubin i Świdnica (po 32 osoby). W sumie na I roku trzech wrocławskich wydziałów studiuje 1030 studentów przyjezdnych.


W ramach porozumienia w sprawie międzyuczelnianej oferty przedmiotów fakultatywnych nasi studenci mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego. Lista dostępnych przedmiotów będzie dostępna od 17 lutego na stronie www.awf.wroc.pl a zapisać się będzie można 20 lutego w Centrum Informatycznym AWF na Stadionie Olimpijskim (Bud. P)


Rezerwacji karnetów na basen w semestrze letnim będzie można dokonać w dniach 1-3 lutego. Cena karnetu pracowniczego wynosi 135 zł. Szczegółowy regulamin tutaj.

Konferencje

Organizatorzy Euroscience Open Forum, które będzie trwało od 15 do 19 lipca br. w Monachium informują, że dla młodych naukowców ze środkowej i wschodniej Europy, którzy chcieliby wziąć w nim udział przewidziane są stypendia na podróż i pobyt. Szczegóły tutaj.

Wokół nas

Praktyki w Berlińskim Ratuszu czekają na studentów kierunków ekonomicznych. Organizatorem praktyk jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Kobiet Landu Berlin, dział współpracy gospodarczej wschód-zachód. Warunkiem uczestnictwa, obok znajomości języka niemieckiego w mowie i w piśmie, jest znajomość polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, zagadnień polityki regionalnej i europejskiej polityki strukturalnej. Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie – 400 Euro miesięcznie oraz zaświadczenie odbycia praktyki. Szczegółowych informacji (w j. niemieckim) udziela Pani Barbara Staib, tel. +49 30 9013 8111, e-mail: barbara.staib@senwaf.verwalt_berlin.de


Numery archiwalne eAkademii znajdują się na stronie www uczelni w serwisie dla pracowników.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem