W Akademii

Posiedzenie Senatu 27 stycznia 2006 roku

W nowym roku posiedzenie Senatu odbyło się 26 stycznia w wyremontowanej sali posiedzeń Rady Wydziału GN. Sala ta będzie również miejscem kolejnych posiedzeń Senatu.

Stenogram oraz sprawozdanie z posiedzenia Senatu znajdują się w Biurze Rektora.


24 stycznia obradowała Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Jajugi. Zebrani poruszyli trzy tematy: stopień internacjonalizacji uczelni, koncepcję organizowania studiów doktoranckich w języku angielskim oraz dofinansowanie wyjazdów zagranicznych studentów. Prof. Jarosław Witkowski jako mocne strony uczelni wymienił m. in. Studia Executive MBA oraz program Master Studies in Finance, zaangażowanie w Akademickie Centrum Koordynacyjne ACC w Euroregionie Nysa – Fachhochschule Zittau, wydawnictwa periodyczne w językach obcych (m.in. Argumenta Oeconomica), szeroką ofertę dydaktyczną i egzaminacyjną Studium Języków Obcych. Jako słabe strony współpracy międzynarodowej wymienił m. in.: niskie zaangażowanie w międzynarodowe projekty badawcze, brak równowagi studentów w programie Erasmus/Sokrates (więcej wysyłamy niż przyjmujemy), brak spójnej oferty dydaktycznej w języku angielskim, brak zagranicznych studentów na odpłatnych formach studiów, niski stopień uczestnictwa w międzynarodowych sieciach uniwersyteckich i tematycznych.

W takcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność posiadania przez Uczelnię międzynarodowego certyfikatu jakości kształcenia oraz wydawania podwójnego dyplomu z partnerem zagranicznym.

W dalszej części posiedzenia komisji omawiano problem niskiego zaangażowania w europejskie programy badawcze. Prof. J. Witkowski zaznaczył, że obecnie mamy ok. 20 realizowanych lub zgłoszonych projektów i że zjawisko to stanowi margines współpracy z partnerami zagranicznym. Członkowie Komisji zastanawiali się nad opracowaniem różnorodnych form zachęt dla pracowników Uczelni, aby brali udział europejskich projektach naukowych (np. obniżenie pensum, warunek kwalifikacji habilitacyjnej, wskazanie płynących korzyści, takich jak własny rozwój naukowy, prestiż itp.).

Dyskusję nad studiami doktorskimi w języku angielskim rozpoczęto stwierdzeniem, że obecnie trwa zbieranie informacji z poszczególnych katedr Uczelni dotyczących możliwości przeprowadzenia wykładów w języku angielskim oraz sprawowania funkcji promotora nad doktorantem obcokrajowcem.

Prof. K. Jajuga przedstawił koncepcję organizacyjną studiów, proponując, aby zajęcia odbywały się raz w miesiącu (sobota i niedziela) i zajmowały ok. 12-14 godzin. Ponadto zwrócił uwagę, że konieczne będzie opracowanie strony merytorycznej przebiegu studiów, opracowanie biznes-planu, stworzenie całego trzonu przedsięwzięcia.

Członkowi Komisji jednogłośnie orzekli, że w tym celu konieczne jest wytypowanie osoby pełniącej rolę „kierownika” studiów, która miałaby do pomocy przedstawicieli z każdego Wydziału. Początkowym celem pracy tej grupy byłoby przygotowanie właściwej oferty, reklama, sprawy organizacyjne.

Na koniec posiedzenia zdecydowano, że względu na trudną sytuację materialną Uczelni nie będą dofinansowywane z kosztów ogólnych wyjazdy zagraniczne studentów (dotyczy to zwłaszcza studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus/Socrates, począwszy od roku akademickiego 2006/2007).


35. lecie obecności w Akademii Ekonomicznej obchodzi Stowarzyszenie AIESEC. Z tej okazji 26 stycznia w hotelu Radisson SAS odbyła się uroczysta Gala Partnerów, blisko 50 firm wspierających działania studentów. Miasto reprezentował wiceprezydent Grehl, uczelnię Rektor, prof. Bogusław Fiedor, który mówił o planowanej internacjonalizacji studiów i – również na swoim przykładzie –o korzyściach płynących z możliwości wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych. Dodajmy, że „nasz” AIESEC wysyła na praktyki zagraniczne i przyjmuje rocznie ok. 30 studentów.

Na stronie AEISEC (www.aiesec.ae.wroc.pl) znajdują się informacje m.in. o projektach Stowarzyszenia, których wiele (np. Dni Kariery) wpisało się na stałe w harmonogram wydarzeń uczelnianych.

***

AIESEC powstało w 1948 r. i jest obecnie największą międzynarodowa siecią młodych ludzi, liczącą ponad 18 000 członków w 800 uczelniach wyższych w 91 krajach. Co roku realizowanych jest ponad 3 500 zagranicznych praktyk, 350 konferencji oraz kilkanaście tysięcy projektów na całym świecie.


Dobiegł końca projekt realizowany przez ostatni rok w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego m.in. przez wrocławską AE dotyczący perspektyw rynku pracy aglomeracji wrocławskiej. 31 stycznia w Urzędzie Miejskim miała miejsce konferencja prasowa podsumowująca badania prowadzone m.in. przez prof. prof. Zofię Hasińska i Józefa Dziechciarza. Obszerne omówienie badań ukazało się już we wrocławskiej gazecie Wyborczej - materiał znajduje się tutaj.


Biblioteka Główna informuje o możliwości dostępu do elektronicznych wersji czasopism:

Wejście ze strony - www.infor.pl

Pracownicy uczelni mogą otrzymać hasło dostępu do czasopism udostępnianych wielostanowiskowo w Oddziale Informacji Naukowej pok. A8, tel. 36-80-467, email: oddzial.informacji@ae.wroc.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami. Należy mieć włączony Javascript. Studenci mogą korzystać z archiwów w pok. A8


W komunikacie nr 3 kwestor przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania dat wszystkich podpisywanych dokumentów, zewnętrznych i wewnętrznych. Kwestura nie będzie przyjmowała dokumentów z błędna datą, zwłaszcza antydatowanych.

Oferty pracy

Sadkowski SA z siedzibą w Bierutowie poszukuje do Działu Finansowego pracownika z wykształceniem wyższym ekonomicznym (rachunkowość i finanse), ze znajomością budowy i funkcjonowania systemów: controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i budżetowania. Kontakt telefoniczny: 071314 64 65; A.Korzeniowski@osadkowski.com.pl

Konferencje

Kto chciałby porozmawiać z przedstawicielem firmy Google, posłuchać jedynego polskiego wykładowcy na prestiżowym amerykańskim Massachusetts Institute of Technology , prof. Marka Hołyńskiego lub prof. Andrew Tanenbauma, światowej sławy specjalisty z dziedziny systemów operacyjnych powinien wziąć udział w drugim Studenckim Festiwalu Informatycznym, który odbędzie się w Krakowie w dniach 23-25 lutego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warto zarejestrować się na stronie: http://www.sfi.org.pl. Konferencja jest bezpłatna

Wokół nas

Informacje o zmianach w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług naukowo-badawczych znajdują się tutaj


Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ustanowił nagrodę im. dr. Artura Rojszczaka – tragicznie zmarłego filozofa i członka klubu. Będzie ona przyznawana corocznie młodym doktorom wyróżniającym się osobowością, humanizmem, pasją naukową oraz dorobkiem badawczym. Wysokość nagrody wynosi 5000 zł.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem