W Akademii

W piątek, 24 marca, rektorzy czterech szkół wyższych – AE, AM, PWr i WSB - w towarzystwie wiceprezydenta Adama Grela, odprowadzali na motocyklach autokar z reprezentacją wrocławskich uczelni wyruszającą w pierwszą turę promocyjną do Kielc, Rybnika i Rzeszowa. Przejazd kawalkady pod pomnik Jana XXIII, gdzie powitał ich rektor UWr prof. Leszek Pacholski oraz licznie zgromadzeni dziennikarze był zaplanowany w celu wzmocnienia efektu promocyjnego. Sądząc z obfitości relacji w mediach wrocławskich pomysł wypalił.

Zdjęcia z wyjazdu tutaj.


6 kwietnia gościem Rektora będzie prof. Jerzy Hausner, profesor AE w Krakowie, wicepremier w rządzie ubiegłej kadencji. Gość wygłosi wykład otwarty na temat: „Państwo i rozwój społeczno-gospodarczy” w ramach Forum Edukacji Ekonomicznej. Zapraszamy na godz. 13.30 do sali P1.


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej zamierza opublikować Informator, który będzie zawierał ofertę doradztwa i konsultacji, badań i ekspertyz oraz wdrażania produktów i usług (w tym opatentowanych). Nasza uczelnia została zaproszona do umieszczenia swoich propozycji w tym informatorze. Oferty zostaną rozesłane do Przedsiębiorstw i Instytucji Dolnego Śląska. Prof. Józef Dziechciarz zachęca wszystkich pracowników Katedr do wypełnienia załączonej ankiety i odesłania na Jego adres.

Komunikat Działu Socjalnego

Trudna sytuacja finansowa Uczelni i wprowadzone działania oszczędnościowe, o których władze uczelni poinformowały na spotkaniach z pracownikami, nie pozostają bez wpływu na możliwości terminowego wywiązania się z gwarantowanych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłat związanych z wypoczynkiem urlopowym pracowników i ich rodzin.

Aktualnie prowadzone są negocjacje przedstawicieli Związków Zawodowych z Kierownictwem Uczelni co do terminu wypłaty uposażenia urlopowego i wakacyjnego. Bardzo cenna dla efektywnego przebiegu tych rozmów byłaby wiedza o liczbie pracowników ubiegających się o to świadczenie oraz ich sytuacji materialnej, potwierdzonej złożeniem oświadczenia . Dlatego uprzejmie prosimy (wyjątkowo w bieżącym roku) o złożenie w terminie do 31 marca 2006 roku , wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS.

Wnioski o przyznanie świadczeń urlopowych złożone przez pracowników w terminie regulaminowym, to jest do dnia 15 maja br. będą realizowane w terminie późniejszym w ramach posiadanych środków.

Druk wniosku o przyznanie świadczenia jest dostępny w internecie : www.ae.wroc.pl/serwis dla pracowników/pliki do pobrania.


Na stronie internetowej Uczelni, w zakładce – Serwis dla pracowników – znajdują się wszystkie zarządzenia Rektora i pisma okólne obecnej kadencji. Będą one sukcesywnie uzupełniane, również o oficjalne sprawozdania z posiedzeń Senatu.


Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. NSZZ Solidarność AE oraz Communione e Liberazione zapraszają 5 kwietnia na godz.15.00 do sali im. Prof. W. Stysia na spotkanie w 1. rocznice śmierci Jana Pawła II.


7 kwietnia 2006 roku w ramach cyklu „Spotkania ze sławnymi osobami”, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, uczelnię odwiedzi Kamil Durczok, wielokrotnie nagradzany publicysta i były dziennikarz TVP a obecnie TVN i Radia RMF FM. Rozmowa będzie dotyczyła m.in.: obecnej sytuacji mediów i scenie politycznej w Polsce. Spotkanie odbędzie się w Sali P o godz. 13.00


Dział Nauczania prosi o zgłaszanie terminów egzaminów do sesji letniej roku akademickiego 2005/2006.

Konkursy

Biuro Posła Konrada Szymańskiego we współpracy z Kolegium Europy Wschodniej organizuje konkurs dla studentów z Dolnego Śląska. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, przesłać kartę zgłoszeniową i napisać pracę na podany temat. Nagrodą w konkursie jest wyjazd dla 15 laureatów do Strasbourga w dniach 12-16 czerwca 2006r. Temat pracy konkursowej: "Wyzwania polityki wschodniej Unii Europejskiej". Konkurs trwa od 1 marca do 30 kwietnia. Szczegóły www.konradszymanski.pl

Wokół nas

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski zaapelowało do rektorów o pomoc studentom z Białorusi. Miałaby ona polegać na zapewnieniu bezpłatnej kontynuacji nauki w Polsce. KRASP zwróciło się również do Ministerstwa Edukacji i Nauki o pomoc w dofinansowaniu i koordynowaniu całej akcji, m. in. wygospodarowanie pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w Polsce.


Studencka Akademia Odpowiedzialnego Biznesu to największe seminarium poświęcone CSR w Polsce, organizowane przez AIESEC we współpracy z Partnerem Merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Ligii Odpowiedzialnego Biznesu, w Poznaniu w dniach 10-11 kwietnia 2006 r. Możliwość udziału w dwudniowym wydarzeniu będą mieli studenci polskich uczelni oraz członkowie AIESEC, jak również zagraniczni praktykanci, którzy zostaną podczas niej przygotowani do odbycia managerskiej praktyki związanej z działaniami CSR w polskich przedsiębiorstwach. Uczestnikami pierwszego dnia Studenckiej Akademii będą także firmy, które podejmą współpracę z organizacją AIESEC w ramach projektów o tematyce CSR. Wydarzenie to obejmie około 120 osób.


Ogłoszono międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach projektu ERA-NET MNT (Micro- and Nanotechnology European Research Area).

Więcej informacji tutaj.


Podsekretarz stanu w MEiN, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski wystosował do kierowników jednostek naukowych list w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


Podsekretarz stanu w MEiN, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski opublikował list do jednostek naukowych w sprawie próśb o skorygowanie liczby pracowników uczestniczących w badaniach, jak również dorobku naukowego ocenianych jednostek naukowych. Więcej informacji tutaj.


121 najbardziej obiecujących doktorantów i młodych doktorów odebrało 25 marca na Zamku Królewskim w Warszawie dyplomy stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Szczegóły tutaj.


Nowo powstający we Wrocławiu Dom Maklerski szuka za naszym pośrednictwem asystentki zarządu i młodszego analityka rynku akcji. Szczegóły:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem