W Akademii

Posiedzenie Senatu 13 kwietnia 2006 roku

Senatorów w świątecznie przystrojonej sali senatu przywitał Rektor prof. Bogusław Fiedor wraz z całym kierownictwem uczelni.

Oficjalne Sprawozdanie z posiedzenia Senatu znajduje się w sekretariacie Rektora.


20 kwietnia w Domu Literatury w Warszawie prof. dr hab. Jan Kurowicki, pracownik Katedry Nauk Społecznych wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, otrzymał nagrodę UNESCO w dziedzinie krytyki literackiej za całokształt pracy twórczej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł:

Nagrodę w tej dziedzinie otrzymają również: Andrzej Waśkiewicz z Gdańska, redaktor naczelny dwumiesięcznika" Autograf" oraz prof. Jacek Kartoch z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrody zostały przyznane przy okazji światowego dnia Poezji, którego współorganizatorem jest UNESCO.


Z inicjatywy prorektora ds. współpracy zagranicą, prof. Jarosława Witkowskiego i gościa Akademii z USA Williama Minskera po raz pierwszy w Akademii odbędzie się telekonferencji z partnerami z Uniwersytetu Stanowego oraz Juniata College w Pensylwanii USA. Tematem spotkania studentów z obu stron Atlantyku będzie analiza porównawcza procesów integracyjnych w gospodarce światowej, w szczególności funkcjonowanie i rozwój UE, NAFTA i APEC.

Zapraszamy 25 kwietnia w godz. 16.00-18.00 do sali P1.


V Gala The Bestorów odbędzie się 25 kwietnia o godz. 11.00 W tym roku Organizatorzy Niezależna Gazeta Studentów Best dołożyli jedna „konkurencję” - Mistrz szatni. Również po raz pierwszy wybierać można było z grupy pracowników administracyjnych uczelni.


Biblioteka Główna informuje, że. uruchomiony został dostęp do bazy GMID (Global Market Information Database) firmy Euromonitor International. Jest to zintegrowany internetowy system informacyjny dostarczający następujących danych: krajowe statystyki włącznie z demograficznymi, ekonomicznymi i dotyczącymi stylu życia wskaźnikami z 205 krajów (historyczne i prognozowane), ilościowa i jakościowa sprzedaż w handlu detalicznym dla więcej niż 300 produktów w 52 krajach, pełna tekstowa analiza wskaźników dotyczących stylu życia w 55 krajach, a także udziały rynków, wyniki działalności firm, rankingi w sektorze konsumenta wraz z profilami największych producentów. Znajdują się tu też światowe dane dotyczące handlu detalicznego i analiza światowego i krajowego handlu detalicznego. Wszechstronna analizą objętych jest 205 krajów całego świata.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci AE oraz Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. Adres internetowy: http://www.gmid.euromonitor.com/

Wejście do niej znajduje się również na stronie naszej biblioteki, zakładka BAZY, a następnie - bazy w dostępie internetowym – GMID.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej A8, tel. 36-80-467.


Wydawnictwo informuje, że spotkanie Komitetu Redakcyjnego odbędzie się 25 kwietnia (we wtorek) o godz. 1300 (bud. M, pok. 16).


Dział Administracyjno-Socjalny prosi pracowników zainteresowanych letnim pobytem w naszym Ośrodku w Łebie o składanie podań do dnia 15.05.2006 r.

Zaproszenia

Biuro Radcy Handlowego Ambasady Austrii w Warszawie zaprasza do udziału w Konferencji „Austriackie technologie ochrony środowiska”, która odbędzie się w dniach: 25 kwietnia 2006 w Katowicach oraz 26 kwietnia 2006 w Warszawie

Podczas Konferencji swoje rozwiązania przedstawią wiodące firmy austriackie oferujące technologie i urządzenia stosowane w gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej, energii odnawialnej, a także finansowanie i realizację kompleksowych projektów w ochronie środowiska. Będzie także możliwość dwustronnego spotkania z przedstawicielami firm.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Tłumaczenie symultaniczne. Aby uzyskać bliższe informacje na temat Konferencji kliknij na linki poniżej:


Otrzymaliśmy zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukową "Sponsoring w Kulturze", która w dniu 12 maja 2006 r. odbędzie się na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Konferencja w roku bieżącym skoncentruje się na zagadnieniu efektywnego pozyskiwania sponsorów. Organizatorem Konferencji jest Niezależne Zrzeszenie Studentów AE w Poznaniu.. Wstęp na Konferencję jest wolny. Zgłoszenia prosimy przesyłać droga mailową na adres elzbieta.zuk@gmail.com , podając swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Szczegółowe informacje: www.nzs.ae.poznan.pl

Wokół nas

W brytyjskich szkołach wyższych kształci się dzisiaj 300 tys. cudzoziemców Lepszym wynikiem mogą pochwalić się tylko Stany Zjednoczone z 575 tys. obcokrajowców. Dla porównania na studia w Polsce zdecydowało się 7 tys. cudzoziemców. Premier UK Tony Blair ogłosił właśnie kolejny program mający na celu przyciągnięcie dalszych 100 tys. młodych ludzi na studia w Anglii. Stawką są nie tylko przychody z czesnego, wynoszące tam – bagatela – 30 mld złotych rocznie, ale również wpływy polityczne i gospodarcze uzyskane poprzez absolwentów zajmujących kluczowe pozycje w firmach i krajach, z których pochodzą.


Instytut Edukacji Społecznej pragnie stworzyć możliwość rozwoju umiejętności społecznych studentom wrocławskich uczelni wyższych. W tym celu organizuje cykl warsztatów pod nazwą: Akademia Kontaktów Interpersonalnych. W ramach Akademii Kontaktów zostaną zorganizowane trzy dwudniowe sesje warsztatowe, których ukończenie będzie gratyfikowanym stosownym certyfikatem. Program warsztatów obejmuje:

Dokładne informacje wraz z formularzem zgłoszeń można uzyskać na stronie internetowej: www.ies.org.pl.


Na stronie internetowej Komisji Europejskiej Education and Training znajdują się informacje o nowej inicjatywie Komisji i Departamentu Edukacji USA związanej z realizacją wspólnego kształcenia i wydawania wspólnych dyplomów ("Transatlantic Degree"). Porozumienie obejmie lata 2006-2013 i wejdzie w życie latem br

Zainteresowanych zapraszamy na stronę.


Podsekretarz stanu w MEiN, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski wystosował do kierowników jednostek naukowych list w sprawie zaliczenia do dorobku naukowego ocenianej jednostki naukowej osiągnięć powstałych w podmiotach gospodarczych, których udziałowcem lub współudziałowcem jest oceniana jednostka. Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu tutaj.


Komisja Europejska zaprasza polskie placówki edukacyjne do udziału w Europejskich Targach Edukacyjnych (European Higher Education Fair), które odbędą się w dniach 4-6 listopada 2006 r. w Tajpej. Celem targów jest prezentacja możliwości kształcenia tajwańskiej młodzieży na wyższych uczelniach UE. Więcej informacji tutaj.


Minister Edukacji i Nauki jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków do poddziałań 1.4.1 i 1.4.4. Więcej informacji tutaj.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem