W Akademii

W dniach 8-11 maja Rektor wraz z profesorami: Andrzejem Kardaszem i Andrzejem Graczykiem przebywał z wizytą w Moguncji w Fachhochschule Mainz, gdzie podpisał umowę w sprawie współpracy w wymianie studentów i pracowników naukowych, wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych. Podpisano także protokół dotyczący uruchomienia w Akademii studiów doktoranckich dla pracowników z Fachhochschule Mainz.


Prezydent Toyota Motor Poland, pan Hiroshi Kono, przybliży filozofię i system wartości tego jednego z największych koncernów samochodowych na świecie podczas organizowanej w Akademii Ekonomicznej konferencji związanej z polskim wydaniem książki Jeffreya Likera „Toyota Way”. Konferencja poprzedzona będzie konkursem wiedzy o koncernie (wkrótce na stronie WWW uczelni). Po wykładzie będzie okazja do zadania pytań Prezydentowi Kono. Patronat nad konferencja objął rektor AE prof. Bogusław Fiedor a gospodarzem spotkania będzie prof. Jarosław Witkowski, prorektor ds. współpracy z zagranicą. Wykład Pana Prezydenta jest częścią inicjatywy władz AE pn. Forum Edukacji Ekonomicznej.

Konferencja odbędzie się 25 maja o godz. 13.30 w bud. P.


Spotkanie z pracodawcami – praca na wakacje” to pierwsza inicjatywa Działu Praktyk i Promocji Studentów

i Absolwentów - Biura Karier AE. 17 maja w holu bud. E studenci będą mogli poznać ofertę pracy na lato (i nie tylko) wiodących firm pośredniczących. O godz. 11.00 w sali 100E planowany jest warsztat nt. skutecznego szukania pracy prowadzony przez przedstawicieli firmy Randstat.


Mgr Artur Kotliński, doktorant w katedrze Badań Marketingowych został członkiem komisji Public Relations w Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Statut KRD został uchwalony podczas VI krajowego zjazdu doktorantów odbywającego się w dniach 5-6 maja na Politechnice Wrocławskiej.

Wybrany został również Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, którego Przewodniczącym jest mgr Aleksander Anikowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Głównym zadaniem nowo powołanej reprezentacji doktorantów będzie walka o ich prawa oraz lepszą kondycję finansową.


W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Dział Administracyjno-Socjalny prosi pracowników Uczelni o potwierdzenie udziału Ich dzieci w tegorocznej imprezie do dnia 17.05.06 r.

Jednocześnie, w związku ze zmniejszającą się z roku na rok liczbą dzieci uczestniczących w imprezie w dotychczasowej formie Dział prosi o zgłaszanie propozycji innych atrakcji (wycieczka statkiem, wspólne wyjście do kina, teatru, itp.)

Konkursy

Ambasador zrównoważonego rozwoju Firma Bayer i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej ogłosiły konkurs na najlepszą prace magisterską i licencjacką z lat 2004-2005 poświęconą szeroko rozumianym problemom zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technologii w ochronie środowiska naturalnego. Nagrodą jest m.in. udział w międzynarodowym seminarium firmy Bayer w Niemczech oraz premie finansowe. Szczegóły na stronie www.ambasadorekologii.pl.

Zaproszenia

Dolnośląski Ośrodek Partnerstwa Europejskiego zaprasza studentów Akademii Ekonomicznej (szczególnie członków Kół Naukowych) do Dialog Klubu „MINERWA” ul. Kuźnicza 29A we Wrocławiu. Ośrodek proponuje udział w debatach na temat przyszłości w zjednoczonej Europie i nie tylko...

Zainteresowane osoby zapraszamy na stronę www.europart.wroc.pl


Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki", która odbędzie się w dniach 25-27 września 2006 w Politechnice Warszawskiej mogą rejestrować się tutaj.

Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Michał Seweryński.

Wokół nas

Wrocławskie firmy mają kłopoty ze znalezieniem informatyków i specjalistów z branż nowoczesnych technologii. Prezydent Dutkiewicz rozmawiał z rektorami PWr i UWr w sprawie zwiększenia liczby miejsc na poszukiwanych kierunkach. Celem władz miasta jest zbudowanie we Wrocławiu najsilniejszego ośrodka informatycznego w kraju. Jest to również szansa dla studentów i absolwentów kierunku Informatyka i Ekonometria wydziału ZI.

Ta inicjatywa władz miasta jest częścią trwającej od blisko roku kampanii mającej na celu przyciągnięcie do Wrocławia młodych wykształconych ludzi. Szacuje się, że do 2008 r we Wrocławiu i okolicach firmy zainwestują ok. 5,5 mld złotych i powstanie 26 tys. miejsc pacy. Dlatego też na jesień miasto planuje kampanię skierowaną do Polaków, którzy wyjechali do Anglii i Irlandii. Legalnie w Wlk. Brytanii pracuje 205 tys. Polaków, często dobrze wykształconych. Wrocław chce ich zachęcić do powrotu.


Po rekonstrukcji rządu premiera K. Marcinkiewicza powstało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na którego czele stanął prof. zw. dr hab. Michał Seweryński.


Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski wystosował do kierowników jednostek naukowych listy w kwestii dofinansowania kosztów uczestnictwa jednostek międzywydziałowych w programach międzynarodowych (dostępny tutaj) oraz w sprawie umieszczania nowych tytułów czasopism naukowych w wykazie wybranych czasopism naukowych.


Określenie wizji rozwojowej Polski do 2020 r., określenie priorytetowych kierunków badań oraz racjonalne wykorzystanie ich wyników w praktyce – to niektóre założenia Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”. Program ma być realizowany w trzech polach badawczych: zrównoważonego rozwoju, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego właśnie przystępuje do wyboru jednostki, która będzie realizowała Program. Więcej informacji tutaj


Ruszyła nowa edycja stypendiów naukowych NATO im. Manfreda Wörnera. Nagrody za najlepszy esej z zakresu polityki bezpieczeństwa NATO przyznawane będą przez Sekretarza Generalnego podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w grudniu 2006 r. Termin zgłoszenia upływa 30 sierpnia 2006 r. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Paktu dotyczącej stypendiów.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem