W Akademii

Posiedzenie Senatu 18 maja 2006 roku

Senatorów przywitał Rektor prof. Bogusław Fiedor.

Profesor Jarosław Witkowski prorektor ds. współpracy z zagranicą poprosił o uzupełnienie uchwały Senatu z 17 listopada 2005 r. dotyczącej współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Keiserslautem. Senat wyraził zgodę na zawarcie aneksu umowy o powołaniu polsko-niemieckiego stowarzyszenia pn. Polish German Research Association ADHOC EEIG z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 3.

Główny temat spotkania Senatu dotyczył nowelizacji zapisów w Statucie uczelni w związku z koniecznością wprowadzenia regulacji prawnych zgodnych z obowiązującym od ubiegłego roku Prawem o szkolnictwie wyższym. Przez trzy miesiące trwały prace Komisji Statutowej. W efekcie przygotowano nową wersję statutu, który został wysłany do pracowników do publicznej konsultacji. Prof. Andrzej Śmieja podziękował wszystkim osobom, które zgłosiły swoje propozycje zmian w Statucie, a następnie zreferował jakie poprawki zostały wprowadzone. Profesor Bogusław Fiedor i prof. Andrzej Gospodarowicz, prorektor ds. nauki wyjaśniali jakie były podstawy wprowadzania zmian akcentując możliwość wystąpienia w najbliższym, 8-10 letnim przedziale czasowym niekorzystnych zjawisk, a w tym utratę praw akademickich (prawa nadawania tytułów naukowych) i uprawnień do prowadzenia kierunków – w związku z potencjalną niedostateczną liczbą samodzielnych pracowników nauki. Profesor Andrzej Gospodarowicz zapoznał zebranych z analizą struktury wiekowej adiunktów i profesorów oraz mówił o ofercie zachęt dla pracowników przygotowujących pracę habilitacyjną, a także o sposobach dyscyplinowania adiunktów (zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym tych zagadnień zamieszczonym w wiosennym numerze „Naszej Akademii” – w wywiadzie z profesorem Gospodarowiczem). W dalszej części posiedzenia senatorowie zgłaszali poprawki do Statutu i dyskutowali na ich temat. W konsekwencji Statut uczelni wraz z zaakceptowanymi zmianami został zatwierdzony. Obecnie nowa wersja Statutu jest w obróbce redakcyjnej w Wydawnictwie.

Nowy Statut Uczelni jest dostępny na stronie WWW uczelni w serwisie dla pracowników.

Profesor Andrzej Graczyk, dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej poprosił Senat o poparcie inicjatywy Rady Wydziału w sprawie zmiany nazwy Wydziału. Zaproponowana nazwa brzmi Wydział Nauk Ekonomicznych. Senat pozytywnie ustosunkował się do zgłoszonej propozycji.

Oficjalne Sprawozdanie z posiedzenia Senatu znajduje się w sekretariacie Rektora.


Młode wilki wracają do Wrocławia – takim tytułem miesięcznik Biznes Wrocławski opatrzył artykuł poświęcony inicjatywie absolwentów AE. Byli członkowie KN Manager: Wojciech Gudaszewski, Adrian Dzielnicki, Tomasz Solski, Mariusz Muszyński i Michał Hnatiuk wspólnie z swoim byłym profesorem i opiekunem Krzysztofem Jajugą powołali do życia Grupę Finansową WDM. Grupa ma zarządzać portfelami klientów indywidualnych i firm, w tym instytucji pożytku publicznego.

Zainteresowanych zachęcam do lektury.


Prezydent Rafał Dutkiewicz ufundował subsydium (w wysokości 400 tys. zł) na zapraszanie do środowiska akademickiego Wrocławia i Opola znakomitych gości, cieszących się sławą i uznaniem w świecie. Zespół wskazany przez Rektorów uczelni wrocławskich opracuje procedury i formułę zapraszania gości w ramach stypendium. Rektorzy podkreślili, ze istnieje potrzeba przeglądu wszystkich dziedzin wiedzy i sztuki reprezentowanych przez całe środowisko oraz określenia ram merytorycznych i organizacyjnych wizyty zapraszanych osób.


Na I p. budynku G można obejrzeć wystawę zdjęć Bella Akademia ukazująca nasza Uczelnię widziana obiektywem krakowskiego artysty Wacława Wantucha. Wybrane zdjęcia ozdobią wkrótce ściany Sali posiedzeń Senatu.


Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan będzie gościem Rektora w dniu 31 maja. O godz. 13.00 w Sali P2 wygłosi wykład otwarty na temat „Polska solidarna – Polska liberalna”.


Zapisy na basen w semestrze zimowym 2006/07 odbędą się według dotychczasowych procedur, a więc poprzez stronę WWW uczelni, w dniu 21 czerwca od godz. 10.00. Cena karnetu pracowniczego wyniesie 135 zł.

Konkursy i stypendia

Urząd patentowy RP organizuje czwartą edycje konkursu na prace dotyczące tematyki związanej z ochroną własności przemysłowej, w tym również z marketingiem i zarządzaniem własnością przemysłową, w czterech kategoriach, na najlepsza pracę: habilitacyjna, doktorską, magisterską i studencką. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.uprp.pl. Wyskość nagród waha się od 2 do 9 tys. zł


Kadry zarządzające dla przyszłości Studenci III i IV roku kierunków ekonomicznych, administracji i inżynierii mogą starać się o 3 letnie stypendium na studia na Uniwersytecie w Kolonii lub Politechnice w Akwizgranie. Fundator stypendiów, niemiecka Fundacja Beatrice und Rochus Mummert stawia sobie za cel wspieranie przyszłych elit z krajów Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej i przyspieszenie procesów integracyjnych poprzez promocje wspólnych, europejskich wartości. Dodatkowym warunkiem jest dokonała znajomośćć języka niemieckiego i wiek poniżej 24 lat

Szczegóły na stronach www.daad.de lub www.mummertstiftung.de

Zaproszenia

Instytut Gospodarki Światowej SGH zaprasza na konferencję „Achieving competitiveness through innovations. A challenge for Poland”, która odbędzie się 23 czerwca w Warszawie. Konferencja zostanie poprzedzona prezentacją corocznego raportu Poland. Competitiveness Report 2006. The Role of Innovations publikowany od 20 lat przez Instytut Gospodarki Światowej. Szczegóły konferencji na stronie http://akson.sgh.waw.pl/aci/


Trzecia edycja nagrody im. Sergio Vieira de Mello Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka została ogłoszona w celu Promocji działań na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Zgłaszać można osoby i/lub organizacje pozarządowe za wyróżniające je działania w roku 2005.

Laureatami ubiegłorocznej Nagrody są Ojciec Marian Żelazek oraz Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Pierwszymi laureatami Nagrody w roku 2004 zostali Tadeusz Mazowiecki oraz Stowarzyszenie "Jeden Świat".

Termin składania wniosków nominacyjnych do III edycji Nagrody im. Sergio Vieira de Mello upływa 30 czerwca 2006 roku (wnioski nominacyjne na stronie www.villa.org.pl/nagroda.php).


Polscy i niemieccy naukowcy uzyskali możliwość wspólnego ubiegania się o środki finansowe na realizację podejmowanych razem przedsięwzięć naukowych.

Więcej informacji tutaj.


Wykaz projektów standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów - m.in. zarządzanie i inżynieria produkcji - i poziomów kształcenia po dokonaniu standaryzacji przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego można znaleźć na stronie ­Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nowoutworzona szkoła policealna kształcąca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w zawodzie "technik organizacji reklamy" poszukuje absolwentów AE zainteresowanych pracą nauczyciela przedmiotów

ekonomicznych w w/w kierunku. Szczegółowych informacji udziela Ewa Chlebika tel. 071 79031 204

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem