W Akademii

Odsłonięcie tablicy pamięci Papieża Jana Pawła II oraz uroczyste nadanie doktoratu honorowego prof. Leszkowi Balcerowiczowi to dwa najważniejsze punkty Święta Uczelni, obchodzonego po raz pierwszy w tym roku. Program obchodów przewiduje również promocje doktorskie, wręczenie dyplomów habilitacyjnych oraz wręczenie tytułów honorowego profesora AE. Otrzymają je profesorowie: Teresa Znamierowska, Ber Haus, Zdzisław Hellwig i Bolesław Winiarski.

Uroczystość odbędzie się w budynku P o godz. 12.00. Odsłonięcie tablicy w holu budynku P o godz. 11.00.


Tablica upamiętniająca pontyfikat Papieża Jana Pawła II, którą 20 października odsłoni biskup prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, została ufundowana ze składek pracowników i studentów AE. Znajduje się na niej napis, pochodzący z Encykliki „Wiara i rozum”, Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Jej autorem jest Stanisław Wysocki, twórca m.in. wrocławskiej Powodzianki.

„Cegiełki” są w dalszym ciągu do nabycia siedzibie NSZZ Solidarność w bud. Z lub w Dziekanacie NE, pok.131 A1.


Nowy portal internetowy AE pn. Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, którego oficjalnego otwarcia dokonał Rektor, prof. Bogusław Fiedor podczas inauguracji roku akademickiego, jest dostępny pod adresem www.WIEDZAinfo.pl. Na stronie głównej Uczelni umieszczony jest link. Zachęcamy do częstych odwiedzin. Znajduje się tam wiele interesujących informacji z życia naukowego naszej Uczelni i nie tylko. Uwagi prosimy kierować do Biura Promocji


Profesor Walenty Ostasiewicz został uhonorowany dyplomem Distinguished Research Fellow przez międzynarodową organizację International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS), która doceniła olbrzymi wkład naukowy i zaangażowanie profesora i pracowników Katedry Statystyki w rozwój badań nad jakością życia. Przypomnijmy, że Katedra w bieżącym roku była organizatorem międzynarodowej konferencji poświęconej właśnie tej problematyce. Serdecznie gratulujemy.


W wyniku zakończonej 22 sierpnia 2006 roku okresowej oceny działalności jednostek naukowych w latach 2001-2004 wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu otrzymał 1 (najwyższą) kategorię. Z pozostałych wydziałów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu kategorię 1 uzyskał także Wydział Zarządzania i Informatyki, natomiast Wydział Gospodarki Narodowej i Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny otrzymały kategorię 2.

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki został sklasyfikowany na 13 miejscu wśród 110 jednostek naukowych z całego kraju zaliczanych do grupy „Nauki społeczne, ekonomiczne i prawne” i na 37 jednostek naukowych, które otrzymały kategorię 1. Wydział GRiT jest w tym rankingu nie tylko najlepszym wydziałem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ( Wydział Zarządzania i Informatyki zajął 16 miejsce, Wydział Gospodarki Narodowej z kategorią 2 znalazł się na 54 miejscu, a Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny także z kategorią 2 zajął 63 pozycje), ale także zajmuje najwyższą pozycję wśród wydziałów wszystkich Akademii Ekonomicznych w Polsce. Spośród jednostek naukowych o profilu ekonomicznych ( a więc nie licząc jednostek reprezentujących nauki społeczne i prawne) przed WGRiT znalazły się jedynie trzy kolegia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz dwa wydziały Uniwersytetów w Warszawie i Szczecinie). Należy podkreślić, że Wydział GRiT otrzymał kategorię 1 już po raz drugi ( po raz pierwszy w wyniku oceny za lata 1997-2000)

Kategorie jednostek naukowych ( w tym wydziałów wszystkich uczelni wyższych) są ustalane w skali od 1 do 5 raz na 4 lata na podstawie kryteriów corocznej oceny parametrycznej, uwzględniającej najważniejsze elementy działalności naukowo-badawczej. W ocenie parametrycznej brane są pod uwagę: (1) aktywność jednostki naukowej ( m. in. uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe przez pracowników, realizowane projekty badawcze), (2) wyniki działalności naukowej (publikacje naukowe w formie recenzowanych artykułów, monografii, podręczników akademickich) oraz (3) zastosowania praktyczne ( w tym umowy z podmiotami zewnętrznymi). Udokumentowane osiągnięcia jednostek naukowych są weryfikowane i oceniane przez właściwe komisje Rady Nauki i stanowią podstawę do ustalenia kategorii, którą zatwierdza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


W sobotę, 7 października, delegacja konsorcjum wrocławskich Uczelni wyjeżdża do Chin promować studia we Wrocławiu w ramach wspólnej akcji Study in Wrocław. Program wizyty przewiduje spotkania na wyższych uczelniach i w agencjach, zajmujących się rekrutacją studentów na terenie ChRL. 12 października zaplanowano spotkanie w Tianjin Education Comission (odpowiednikiem naszego kuratorium) w prowincji Tianjin i podpisanie umowy o współpracy.

Siłami Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki i Akademii Ekonomicznej przygotowano broszury promocyjne i materiały informacyjne w j. chińskim.

12 października wrocławska delegacja dołączy do delegacji polskiej, złożonej z przedstawicieli KRASP i wydawnictwa Perspektywy. Wspólnie wezmą udział w targach edukacyjnych w Pekinie i Szanghaju. Członkiem delegacji Polskiej jest m.in. prof. Jarosław Witkowski, prorektor AE ds. współpracy z zagranicą.


Zakończyła się rekrutacja na studia niestacjonarne na rok 2006/2007. Poniżej podajemy wyniki. W nawiasach umieściliśmy limity wynikające z Uchwały Senatu AE.

W sumie na studia wieczorowe przyjęto 128 osób (196 miejsc), na studia zaoczne magisterskie i zawodowe – 1029 (1176 miejsc), na MSU – 891 (644 miejsca).


W trosce o zapewnienie kompletności zbiorów, Biblioteka Główna zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie do Oddziału Gromadzenia (p. 15) 1 lub 2 egzemplarzy publikacji własnych pracowników naukowych naszej Uczelni, jak również materiałów z konferencji i seminariów. Pozwoli to nie tylko wzbogacić zasoby Biblioteki, ale także upowszechni dorobek naukowy ofiarodawców.


Doktoranci AE do 17 października mogą składać wnioski o stypendium a ramach III edycji programu DrBest. Przewidywana wysokość stypendium wynosi 6.000 zł płatne w sześciu miesięcznych ratach. Szczegóły tutaj.


12 października o godz. 12.00 upływa termin zgłaszania kandydatów do wyborów uzupełniających do Senatu AE z wydziału Nauk Ekonomicznych. Do obsadzenie jest po jednym miejscu dla samodzielnego pracownika naukowego oraz dla przedstawiciela studentów. Pełna informacja dostępna jest na stronie głównej Uczelni, w serwisie Na skróty.


Kolejna edycja kursu „Instrumenty pochodne” organizowanego przez Szkołę Giełdową GPW na naszej uczelni rozpocznie się 4 listopada. Zapisy trwają.

Zaproszenia i konkursy

Spotkanie dyskusyjne nt. „Przyszłość Europy” odbędzie się 12 października o godz. 11 w siedzibie Zarządu Krajowego PTE w Warszawie. Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja książki prof. Antoniego Kuklińskiego „Przyszłość Europy. Wyzwania globalne. Wybory strategiczne”.


Nauka dla innowacyjności” to temat spotkania poświęconego prezentacji i promocji projektów celowych, które odbędzie się na Politechnice Warszawskiej 24 października. Organizatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Naczelna Organizacja Techniczna. Więcej informacji tutaj.

Wokół nas

Po otrzymaniu w czerwcu br koncesji na nadawanie w eterze, 5 października oficjalnie rozpoczęło swoją obecność na falach radiowych Akademickie Radio LUZ, kontynuując tym samym bogate tradycje wrocławskiego radia studenckiego. LUZ działa obecnie przy Politechnice Wrocławskiej, ale jego zespół tworzą studenci wielu uczelni wrocławskich.

Startowi AR LUZ w "dorosłą" działalność towarzyszy cykl imprez muzycznych, plastycznych, filmowych i motoryzacyjnych w całym mieście. Radio nadaje na fali 91,3 UKF.


Osoby zainteresowane e-learningiem mogą zajrzeć na stronę konferencji Online Educa, która odbędzie się już po raz 12 w Berlinie w listopadzie br. Biorą w niej udział przedstawiciele rządów, uczelni wyższych oraz biznesu zainteresowane rozwojem nowych technologii w nauczaniu. Polska będzie reprezentowana w spotkaniu już po raz czwarty, w tym roku przez 5 prelegentów.

Zapraszam na stronę www.online-educa.com.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem