W Akademii

Dr Marek Obrębalski wybrany prezydentem Jeleniej Góry

Dr Marek Obrębalski jest adiunktem w katedrze Gospodarki Regionalnej wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. W drugiej turze wyborów otrzymał 15 206 głosów (około 58 %). Dr Obrębalski był kandydatem Platformy Obywatelskiej.


24 listopada 2006 w Sali Rady Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego AE we Wrocławiu odbyło się zebranie członków i sympatyków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.(SITSpoż.)

Na zebraniu była obecna Prezes Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego tej organizacji (będąca również członkiem Zarządu Głównego SITSpoż) i Dziekan Wydziału IE, profesor Władysław Czupryk.

Pani Prezes wręczyła odznaczenia i dyplomy przyznane pracownikom naszej Uczelni przez Zarząd Główny SITSpoż.

Dyplom nadany z okazji Jubileuszu 60 lat Stowarzyszenia nadany Wydziałowi Inżynieryjno – Ekonomicznemu za zasługi dla Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Stowarzyszenia odebrał Pan Dziekan - Profesor Władysław Czupryk.

Honorową Odznakę SITSpoż. otrzymali: Pani Profesor Katarzyna Szołtysek i Pan Doktor Wiesław Ładoński. Otrzymali Oni również dyplomy za zasługi dla Polskiej Gospodarki Żywnościowej obok takich osób, jak profesorowie: Stanisław Urban, Teresa Skrabka – Błotnicka, Zbigniew Gawron – Gawrzynski, Władysław Leśniak, i doktorzy: Marek Kramarz i Eugeniusz Czyrek.

Prowadzący zebranie (dr Eugeniusz Czyrek) przekazał informacje o aktualnej sytuacji Stowarzyszenia w Polsce oraz o przebiegu i wynikach Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpoż. w Warszawie (17 – 18 listopad 2006).

Ważnym elementem spotkania było zebrania sprawozdawczo – wyborcze członków Koła SITSpoż. przy Akademii Ekonomicznej. Przewodniczącym zebrania został Pan Profesor Jerzy Jan Pietkiewicz. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy zarząd Koła w składzie: Dr inż.Joanna Harasym (przewodnicząca), dr inż.Elżbieta Gąsiorek i Dr inż.Andrzej Okruszek


Prorektorzy Uczelni wrocławskich, które podpisały porozumienie Study in Wrocław, spotkali się 30 listopada na Uniwersytecie Wrocławskim w celu omówienia przedsięwzięć promocyjnych na rok 2007. Akademia Ekonomiczna, reprezentowana przez prof. Jarosława Witkowskiego zadeklarowała chęć uczestnictwa w czterech dużych akcjach. Będą to: majowe Targi edukacyjne w Berlinie, konferencja European Association for International Education w Trondheim w Norwegii (wrzesień), wyjazd do Chin (październik) i na Ukrainę (grudzień). Wyjazd do Norwegii organizowany zostanie wspólnie z konsorcjami z Polski, Narodową Agencją Programu Socrates oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akcja promocyjna na Ukrainie jest organizowana wspólnie z Biurem Promocji Miasta i firmami wrocławskimi.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem