W Akademii

Rektor, prof. Bogusław Fiedor, otrzymał złotą odznakę z rąk Ministra Środowiska za udział w Państwowej Radzie Ochrony Środowiska w kadencji 2001-2006. Rada, powołana w 2001 roku, ma charakter doradczy i opiniotwórczy. Do jej zadań należy również inicjowanie programów naukowych i badawczo-rozwojowych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.


Dr inż. Letycja Słoducho-Pelc została wybrana na prodziekana wydziału Nauk Ekonomicznych ds. promocji i rozwoju. Pani doktor jest asystentem w katedrze Zarządzania strategicznego.


Państwowa Komisja Akredytacyjna rozpoczyna ocenę kierunku Informatyka i ekonometria na studiach I i II stopnia. Jest to jedyny kierunek, który zostanie poddany ocenie Komisji w br. w naszej Uczelni. Do chwili obecnej pozytywną ocenę PKA otrzymały już trzy kierunki prowadzone na AE: ekonomia, zarządzanie i marketing oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.


Komisja Wyborcza Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów informuje, że w wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2006 r., do Rady Wydziału ZI została wybrana Pani mgr Hanna Szalewska, uzyskawszy 4 głosy. Kontrkandydat, mgr Paweł Chrobak, uzyskał 3 głosy.


W portalu Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, popularyzującym wiedzę ekonomiczną, pojawiły się nowe wykłady. Są to "Geneza, istota i cele współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw" prof. Jarosława Witkowskiego oraz "Pojęcia jakości" prof. Katarzyny Szołtysek. W najbliższym czasie w portalu ujrzymy prezentację, którą w grudniu przedstawił na naszej uczelni Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Swoją prezentację w najbliższym czasie obiecała także prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska.


Biblioteka Główna od 1 stycznia subskrybuje bazę Safari Books Online. Jest to elektroniczna wypożyczalnia pozwalająca na dostęp do pełnych tekstów książek w postaci elektronicznej. Safari gromadzi książki znanych światowych wydawców. Mogą Państwo współdecydować o wyborze książek z serwisu do udostępnianej w sieci uczelnianej kolekcji (Bookshelf).

Książki w Safari są pogrupowane wg trzech kategorii tematycznych:

Miesięcznie dodawanych jest ok. 50 nowych tytułów.

Serwis Safari można przeszukiwać według działów tematycznych oraz poprzez wyszukiwanie proste (według tytułu, autora, ISBN, fragmentu tekstu, przez wydawcę) i zaawansowane (łączenie kilku kategorii wyszukiwawczych). Listy wyników wyszukiwania zawierają miniatury książek i ustawione są według trafności zapytania. Czytelnicy sami decydują o tym, które z tych książek wprowadzimy do naszej kolekcji. Książki znajdujące się na półce można przeglądać, drukować ich zawartość i ściągać na swój komputer. Z zasobów może jednocześnie korzystać 3 użytkowników.

Do 12 stycznia br. można przesyłać propozycję interesujących tytułów na adres: malgorzata.swirad@ae.wroc.pl

Propozycje przesłane po tym terminie zostaną uwzględnione przy wymianie książek z „elektronicznej półki”.

Serwis dostępny jest ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci AE oraz Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze pod adresem: http://proquestcombo.safaribooksonline.com/

Kompletna lista tytułów książek zamieszczonych w bazie Safari: http://proquestcombo.safaribooksonline.com/files/PQ_All_TitlesList.pdf


Dział Nauczania przypomina o konieczności ustalenia terminów egzaminów w sesji zimowej 2006/07 dla

Po upływie tych terminów daty egzaminów będą ustalane obligatoryjnie


Zebranie Komitetu Redakcyjnego odbędzie się 24 stycznia 2007 r. (środa) o godz. 12.00 w Wydawnictwie

Wokół nas

22 grudnia 2006 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisał rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Rozporządzenie to będzie miało zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych należnych od dnia 1 stycznia 2007 r. Treść rozporządzenia znajduje się tutaj.


Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępne są projekty standardów kształcenia dla wszystkich 6 kierunków prowadzonych w naszej Uczelni, z podziałem na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) i II stopnia (magisterskie). Zgodnie z decyzją Senatu AE rekrutacja w rok 2007 na studia stacjonarne będzie dotyczyła studiów I stopnia.


Komisja Europejska rozpoczęła rejestrację ekspertów oceniających wnioski projektowe w 7. Programie Ramowym. Zachęcamy do rejestracji w bazach KE. Więcej informacji tutaj.


Minister Edukacji rozważa przedłużenie nauki w liceum o jeden rok – donosi prasa. Dodatkowy rok zostałby uzyskany poprzez wysłanie dzieci do szkoły w wieku lat 6, a nie jak obecnie – 7. Minister rozważa również dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych, a także przyspieszenie prac na programem „Tani podręcznik”.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem