W Akademii

Ostatnie pożegnanie

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł prof. Stanisław Chełpa, profesor w Katedrze Zarządzania Kadrami Wydziału ZI. Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2007 r. o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu. Odjazd autobusu sprzed bramy głównej Uczelni o godz. 12.00

Msza Święta w intencji Zmarłego będzie celebrowana w dniu pogrzebu o godz. 10.30 w kościele przy ul. Sztabowej.

TheBest-ory po raz szósty

Na uroczystej gali studenci po raz szósty przyznali swoje wyróżnienia. W tym roku impreza odbyła się pod znakiem filmu, filmowe też były kategorie. The Best-ory w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Organizatorem konkursu i gali była, jak co roku Niezależna Gazeta Studentów B.e.s.t., której redaktorka naczelna –

Marta Tomzik otrzymała od całego zespołu redakcyjnego specjalnego The Best-ora.

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

13 kwietnia zakończył się konkurs Wiedzy Ekonomicznej 2007. Do konkursu zgłosiło się blisko 3500 studentów z

całej Polski. W ostatnim etapie (we Wrocławiu) spotkało się 80 uczestników, którzy zmagali się w następujących dziedzinach – marketing, sprzedaż, PR, rynki kapitałowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, marketing mediów,

finanse-audyt. Triumfatorem Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 2007 został Kamil Rejent z Uniwersytetu Warszawskiego, który zgromadził najwięcej punktów we wszystkich etapach.

Studenci naszej uczelni zajęli w różnych dziedzinach następujące miejsca:

Google na Uczelni

Firma Google otwiera we Wrocławiu Centrum innowacyjne. 19 kwietnia przedstawiciele firmy odwiedzili uczelnię

w celu omówienia możliwości długofalowej współpracy. Goście spotkali się m.in. z prorektorem ds. dydaktyki prof. Stefanem Wrzoskiem, przedstawicielami Instytutu Marketingu (prof. prof. Styś) oraz mgr Elżbietą Anusiewicz, reprezentującą SJO. Interesowali się programem kształcenia, poziomem znajomości języków obcych, możliwością wspólnego prowadzenia zajęć.

Podczas rozmów z Biurem Promocji oraz Biurem Karier i Promocji Zawodowej ustalono, że 23 maja odbędzie się na uczelni Dzień Otwarty firmy Google, podczas którego studenci poznają firmę i możliwości znalezienia w niej pracy.

Biuro w sieci

Biuro Karier i Promocji Zawodowej, działające od niespełna roku na uczelni, będzie przewodniczyło Dolnośląskiej Sieci zrzeszającej biura karier uczelni z Dolnego Śląska. Sieć ma za zadanie inicjowanie i koordynację przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego oraz chce wspólnie prowadzić badania , m.in. losów absolwentów.

Mamy telewizję

Studenci AE założyli stowarzyszenie pn. TV Kampus. Jego celem będzie ułatwienie młodym, utalentowanym osobom zadebiutowanie w roli reżysera lub dziennikarza. Studenci planują również dokumentowanie wydarzeń uczelnianych i wydawanie regularnych wiadomości. Rekrutacja do telewizji w dniach 7-15 maja.

Wolne dni

4 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z Ekonomaliami JM Rektor ogłosił również:


Dziękuję bardzo Przyjaciołom i Wszystkim życzliwym mi osobom za wsparcie i serdeczność okazywane w najcięższej chwili mojego życia – po śmierci mego męża Andrzeja Kolendy.
Irena Kolenda

Zaproszenia

Pieniądze czekają na młodych naukowców

Komisja Europejska w ramach 7 Programu Ramowego (2007-2013) powołała Europejską Radę Badań ((European Research Council) – organizację mającą wspierać finansowanie badań wszystkich dziedzin nauki i technologii,

w tym również nauk społecznych i humanistycznych. Dzięki tej inicjatywie finansowo wspierane będą europejskie badania (wybierane metodą peer reviev). Projekt jest adresowany głównie do młodych pracowników nauki

(od dwóch do dziewięciu lat po doktoracie), którzy mogą uzyskać finansowanie grantów w wysokości nawet

do 3 mln. euro w ramach tzw. szybkiej ścieżki zgłaszania projektu. Szansę na uzyskanie grantu ma każdy naukowiec pracujący w krajach Unii Europejskiej, który zaproponuje przedsięwzięcie niekonwencjonalne, nawet obarczone wysokim ryzykiem. Beneficjent programu będzie mógł stworzyć sobie własny zespół badawczy i swobodnie dysponować o zakupie aparatury czy o wyjazdach naukowych. Celem Unii jest wsparcie osób rozpoczynających niezależne badania, a jednocześnie zachęcenie młodych ludzi do pozostania i pracy w Europie.

Do uczestnictwa w programie zachęcał na spotkaniu na Politechnice Wrocławskiej profesor Michał Kleiber,

jeden z 22 naukowców wybranych przez panel badaczy europejskich do koordynowania prac Europejskiej Rady Badań.

Informacje na temat projektu na stronie CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u pana Wiesława Studenckiego wieslaw.studencki@kok.gov.pl


Katedra Psychologii Społecznej SWPS oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej zapraszają do udziału w konferencji pt. „Przekonania społeczne a jakość życia”. Celem konferencji jest spotkanie o charakterze interdyscyplinarnym, w którym wezmą udział osoby zajmujące się z różnych perspektyw tematyką przekonań społecznych. Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2007 . w siedzibie SWPS w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.przekonania.swps.edu.pl.


Na bezpłatne szkolenia na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zaprasza Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego. Szczegóły na stronie www.innowacyjnosc.org.pl

Wokół nas

Polskie jednostki naukowe i uczelnie do mogą korzystać z zasobów bazy danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OLISnet. OLISnet zapewnia zarejestrowanym użytkownikom dostęp m.in. do zbioru oficjalnych dokumentów OECD, informacji o spotkaniach, publikacji, danych statystycznych i kontaktowych, elektronicznych grup dyskusyjnych oraz pozwala na personalizację ustawień serwisu internetowego OECD. Więcej informacji tutaj.


Sejmowa komisja ds. solidarnego państwa przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki. Nowelizacja ma m.in. umożliwić funkcjonowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i uregulować wykorzystanie unijnych środków na badania naukowe. Więcej informacji tutaj.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach ERA-NET MATERA (badania w dziedzinie inżynierii materiałowej – informacja tutaj) oraz w ramach ERA-NET CHEMISTRY (badania w dziedzinie chemii podstawowej i stosowanej – informacja tutaj).


PLERCIM, nowo utworzona międzyuczelniana jednostka organizacyjna, której założycielami są dwie polskie uczelnie – Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski, stała się pełnoprawnym członkiem ERCIM EEIG (European Economic Interest Grouping). Polska dołączyła w ten sposób do ERCIM-u (Europejskiego Konsorcjum Badawczego w dziedzinie Informatyki i Matematyki – European Research Consortium for Mathematics and Informatics), stając się osiemnastym członkiem tego konsorcjum. Więcej


Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy.
Niels Bohr

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem