W Akademii

Nasza Koleżanka potrzebuje pomocy

Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich studentów i pracowników o włączenie się do akcji oddawania krwi dla naszej ciężko chorej Koleżanki, Lidii Klimowicz, nauczycielki języka angielskiego. Stacja krwiodawstwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 przyjmie każdą ilość krwi dowolnej grupy. Wszystkie osoby pragnące pomóc mogą oddać krew w wymienionej wyżej stacji (można umawiać się na dogodny termin pod numerem 071 371 58 24).

Przy oddawaniu krwi należy podać, że krew jest dla Lidii Klimowicz, pacjentki Dolnośląskiego Centrum Transplantologii Komórkowej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105. Stacja wydaje zaświadczenia o oddaniu krwi dla danej osoby, które należy złożyć w sekretariacie Studium Języków Obcych, lub oddać swojemu lektorowi. Zaświadczenia zostaną przekazane do Centrum Transplantologii.

Posiedzenie Senatu

Pełne sprawozdanie z obrad jest dostępne w Rektoracie. Oto niektóre poruszone punkty.

Goście z Litwy

W dniach 15-16 maja gośćmi Akademii będą przedstawiciele Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego. Dziekan i przedstawiciele katedr spotkają się w Rektorem oraz kierownikami odpowiednich katedr na AE. Odwiedzą także Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki. Przypomnijmy, że nasza uczelnia podpisała umowę o współpracy z tym największym na Litwie Wydziałem Ekonomii

Apel do członków BAS (British Alumni Society)

Pracownicy AE – członkowie BAS przy the British Council w Warszawie, zainteresowani rozwinięciem filii BAS we Wrocławiu mogą kontaktować się z dr Marią Niewiadomą z Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej w Instytucie Rachunkowości (maria.niewiadoma@ae.wroc.pl). W kwietniu odbyło się we Wrocławiu spotkanie Grupy Inicjatywnej Dolnośląskiego BAS z przedstawicielką the British Council – Ms Jane Cordell, prezesem BAS – Waldemarem Paclawskim oraz wiceprezydentem Wrocławia Jarosławem Obremskim. Działają już – poza Warszawą – takie grupy BAS w Gdańsku i Krakowie (tam szczególnie aktywna jest przy AE). Warto rozwinąć taką działalność również na Dolnym Śląsku, tym bardziej, że jej uczestnikami są nie tylko przedstawiciele środowiska akademickiego, ale także praktyki gospodarczej.

Zaproszenia

Wykład prof. Philipa Zimbardo (Stanford University) "The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil" odbędzie się dnia 12 maja (sobota) o godz. 18:00 w auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym (Pl. Grunwaldzki 24a).


Rozpoczęła się VII edycja konkursu na stypendia naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO dla Polek prowadzących badania w dziedzinach biologiczno-medycznych. Więcej informacji tutaj.


Konkurs im. prof. Edwarda Lipińskiego na pracę naukową z dziedziny ekonomii wydaną w języku polskim ogłosiło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wyróżniona zostanie praca wnosząca nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce, wydana w latach 2005-2006. Wnioski wraz z uzasadnieniem może składać każdy profesor nauk ekonomicznych do Zarządu Krajowego PTE do 31 maja br. Więcej www.pte.pl 

Wokół nas

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił Program „Patent PLUS .Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych” oraz Program „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanawia II edycję programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców", mającego na celu wsparcie udziału polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Więcej informacji tutaj.


Polskie jednostki naukowe i uczelnie są zaproszone do korzystania z zasobów bazy danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OLISnet. OLISnet zapewnia zarejestrowanym użytkownikom dostęp m.in. do zbioru oficjalnych dokumentów OECD, informacji o spotkaniach, publikacji, danych statystycznych i kontaktowych, elektronicznych grup dyskusyjnych oraz pozwala na personalizację ustawień serwisu internetowego OECD. Więcej informacji tutaj.


W związku z dużym zainteresowaniem przedsięwzięciem ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa technologiczna I” oraz wcześniej zapowiadanym przez Ministerstwo nowym naborem wniosków, MNiSW informuje, że kolejny nabór wniosków (Inicjatywa technologiczna II) ogłoszony zostanie w drugiej połowie czerwca br., po podjęciu przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji o finansowaniu, bądź odmowie finansowania wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa technologiczna I”. Ustalenie takiego terminu ogłoszenia drugiego naboru wniosków podyktowane jest przede wszystkim interesem tych wnioskodawców, których wnioski zostaną odrzucone. Rozpoczęcie drugiego naboru w drugiej połowie czerwca pozwoli im złożyć nowe wnioski uwzględniające poprawki sugerowane przez ekspertów Inicjatywy technologicznej I. Więcej.


Sejm przyjął w środę ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), instytucji zarządzającej projektami badawczymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Centrum będzie miało do dyspozycji 10% budżetu Ministerstwa NiSW , które przeznaczy na aplikacyjne badania w nowatorskich dziedzinach, takich jak energetyka czy biotechnologia. Jego zadaniem będzie też wdrażanie nowych technologii do przemysłu. Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca br.


Naukowcy usiłują przekształcić to co niemożliwe – w możliwe. Politycy często chcą przekształcić to co możliwe – w niemożliwe.
Bertrand Russell

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem