W Akademii

Posiedzenie Senatu 31 maja 2007 roku

31 maja 2007 r. odbyło się posiedzenie Senatu. Poruszono następujące zagadnienia:

Lektorat japońskiego

14 maja gościem prof. Jarosława Witkowskiego, prorektora ds. współpracy z zagranicą, był dyrektor International Cross-Cultural Exchange Association z Tokio. Jest to organizacja, za pośrednictwem której przebywa w uczelni Pan Kougi Kajikawa, wolontariusz uczący naszych studentów języka japońskiego. W roku 2007/2008 gościć będziemy już dwóch nauczycieli tego języka.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jun-Ichiro Tsuji, przedstawiciel organizacji Spencer Staurt Japan LtD, zainteresowany współpracą z Akademią Ekonomiczną.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Główna w ramach konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia własne zbiory, Prace Naukowe oraz prace doktorskie. Dzięki protokołowi OAI-PMH (Open Archives Initiative- Protocol for Metadata Harvesting) prace tam umieszczone są wyszukiwane przez popularne wyszukiwarki, takie jak Google.

Najważniejsze zalety publikacji w Internecie to:

Aspekt prawny

Według polskiego prawa wprowadzenie do Internetu zostało uznane za odrębne pole eksploatacji – jako publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Wśród uprawnień przysługujących twórcy dla ochrony jego praw majątkowych należy wymienić między innymi roszczenia o:

Biblioteka Główna apeluje o udostępnianie swoich publikacji w celu umieszczenia ich na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej ( kontakt tel. 80-476)

Google Day na AE

W środę 23 maja na naszej uczelni swoją prezentację oraz wstępną rekrutację prowadził światowy potentat internetowy Google. Pomimo wysokich wymagań (języki obce, ostatni rok studiów, osiągnięcia indywidualne) prezentacja przyciągnęła wielu zainteresowanych, liczne przybyły media. Otwarcie biura Google we Wrocławiu nastąpi 15 czerwca.

Nowości Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego

Informujemy, że w portalu WIEDZAinfo.pl pojawił się wykład prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej poświęcony strategii produktu i jej uwarunkowaniom marketingowym. Wykład w portalu wzbogacono linkami do interesujących stron internetowych zarówno polskich, jak i angielskojęzycznych. W najbliższym czasie w portalu dostępne będą nowe wykłady, m.in. poświęcone e-learningowi i informatyce w aspekcie zarządzania aktywami giełdowymi.

Indeksy i stypendia za FRAJER tylko we Wrocławiu

Już po raz drugi Biuro Promocji Miasta i sześć renomowanych wrocławskich uczelni zorganizowało internetowy konkurs, ułatwiający start przyszłym studentom we Wrocławiu. Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Ekonomiczna, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu nagradzają zwycięzców konkursu „Gry o indeks” indeksami, studiami za darmo, atrakcyjnymi stypendiami, a nawet talonami na podręczniki. Łączna wartość nagród to prawie 40 000 zł. Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy Wrocławia, druga sprawdza wiedzę na temat związany z wybranym przez kandydata kierunkiem studiów na konkretnej uczelni.

Warunkiem uczestnictwa jest zdanie matury, spełnienie zasad procedury rekrutacyjnej na wybranej uczelni oraz dostęp do internetu. Konkurs jest w całości wirtualny. Zapraszamy do rejestracji na stronie konkurs.terazwroclaw.pl. Konkurs rozpoczął się 15 maja 2007 r. i potrwa do 20 czerwca 2007 r.

Program STATISTICA

Do 30 kwietnia 2008 r. przedłużono licencję programu STATISTICA Pakiet Podstawowy + Modele Zaawansowane + Analizy Wielowymiarowe + Karty Kontrolne + Analiza procesu + Planowanie Doświadczeń 7.1 PL.

Aby korzystać z programu przez kolejny rok należy wypełnić „Kartę rejestracyjną użytkownika” w pok. 222 A1.

Prawo do pakietu STATISTICA mają pracownicy, pracownie studenckie i studenci wydziałów NE, ZIF oraz IE (bez GRiT), ponieważ został sfinansowany przez trzy wydziały wrocławskie.

Dzień Dziecka

Dział Administracyjno-Socjalny informuje pracowników, którzy zapisali dzieci na imprezę na statku z okazji Dnia Dziecka, iż statek odpływa ze śluzy Zacisze o godz. 10,00 w sobotę 2 czerwca. Śluza Zacisze znajduje się przy Mostach Jagiellońskich na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Brucknera.

Dojazd autobusami: D, 116,118.

Nowe medium studenckie

Dolnośląskie Studenckie Forum Business Centre Club we współpracy z kołami naukowymi: Bankier, Profit, Lider, Hossa Pro Capital oraz Manager stworzyło gazetę internetową www.YoungBusiness.pl. Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące rynku finansowego, makroekonomii, nieruchomości, PR-u. Nie brakuje także wywiadów z ciekawymi ludźmi oraz felietonów.

Piszą o nas

W gazecie Poland Monthly ukazał się artykuł o Wrocławiu i uczelniach, będący pokłosiem wizyty w naszym mieście i na AE grupy dziennikarzy ukraińskich. Kto ciekawy, niech przeczyta tutaj.


Dział Księgowości Materiałowej i Środków Trwałych informuje, że od 2007 r. zostaje podwyższona wartość ewidencjonowanego wyposażenia z kwoty 250, - na kwotę 350,- zł, (za wyjątkiem mebli).

Wokół nas

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekt „Program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013” będący wynikiem prac Zespołu Specjalistycznego do Spraw Infrastruktury Informatycznej. Ewentualne uwagi i opinie można przesyłać w terminie do dnia 8 czerwca br. na adres e-mail sekretariat.din@nauka.gov.pl. Szczegóły tutaj


W związku z licznymi uwagami środowiska naukowego oraz w związku z par. 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę Zespół Specjalistyczny do Spraw Infrastruktury Informatycznej ustala szczegółowe kryteria oceny wniosków składanych na dofinansowanie inwestycji lokalnych sieci komputerowych LAN obejmujących rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki służącej w sposób ciągły badaniom naukowym i pracom rozwojowym.
Więcej informacji pod adresem tutaj.


Podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski wystosował do dyrektorów jednostek naukowych oraz rektorów szkół wyższych list w sprawie zasad obliczania kosztów osobowych w projektach programów ramowych UE. Treść listu dostępna jest tutaj.


Ze strony Przedsięwzięcia "Inicjatywa Technologiczna I" (http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1101&news_id=5101&layout=2&page=text­) można pobrać formularze oceny wartości gospodarczej oraz oceny wartości naukowej.


Ośrodek Szkolenia Polskiego Radia Wrocław zaprasza 20 czerwca na szkolenie Prawo prasowe. Uczestnicy szkolenia poznają prawa i obowiązki dziennikarzy oraz sposoby ochrony przed bezprawnym naruszeniem dóbr osobistych przez media. Szkolenie prowadzą: mec. Krzysztof Zuber - prawnik specjalizujący się w prawie prasowym i autorskim, wykładowca prawa prasowego oraz red. Tomasz Duda - zastępca Redaktora Naczelnego Polskiego Radia Wrocław dziennikarz prasy, radia i telewizji.

Zgłoszenia i szczegóły na stronie www.prw.pl i www.radioram.pl


Cała nauka dzieli się na fizykę i zbieranie znaczków
Ernest Rutherford

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem