W Akademii

Posiedzenie Senatu 28 czerwca 2007 roku

28 czerwca br. w Pawłowicach odbyło się posiedzenia Senatu.

Minutą ciszy uczczono pamięć Profesora Józefa Kalety, doktora honoris causa wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, wieloletniego rektora naszej uczelni. Do sekretariatu rektora prof. Bogusława Fiedora wpłynęło wiele listów i depesz kondolencyjnych od osób i instytucji, z którymi współpracował Profesor Józef Kaleta, m.in. od prof. Andrzeja Barczaka, od senatów akademii ekonomicznych, od rektorów uczelni ekonomicznych, od PTE. O Profesorze Józefie Kalecie mówił Jego uczeń prof. Marek Łyszczak. Przypomniał dorobek naukowy i organizacyjny Profesora, mówił o Jego aktywności i zaangażowaniu w działalność publiczną. Rektora Józefa Kaletę wspominali także profesorowie naszej uczelni.

Najlepsza praca magisterska

W dniu 27 lipca 2007 r. o godz. 12.00 w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych obronioną w 2006 roku. Komitet Nagrody, pod przewodnictwem Pana Andrzeja Jaroszyńskiego, Dyrektora Departamentu Ameryki, postanowił przyznać I nagrodę Magdalenie Rudnickiej za pracę magisterską pt. "Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej", napisaną w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierunkiem dr Małgorzaty Domiter. Serdecznie gratulujemy.

Nauka popłaca

Gratulujemy również Monice Stefańskiej, studentce III roku Wydziału ZIF (studiującej kierunek informatyka i ekonometria, specjalność e-biznes). W konkursie Primus Inter Pares zorganizowanym przez NZS została najlepszą studentką 2007 r. Podczas gali finałowej, która odbyła się Belwederze Monika Stefańska w nagrodę otrzymała Fiata Seicento.

Konkursy

Wyniki 33 konkursu projektów badawczych własnych i promotorskich

Informacje o rozstrzygnięciu 33 konkursu – rekomendacje Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki w sprawie finansowania projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich są dostępne pod adresem: www.osf.opi.org.pl.

Konkurs dla młodych naukowców

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłosiła III edycję konkursu na artykuł popularnonaukowy na temat „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Honorowy patronat nad konkursem objął minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał Seweryński. W konkursie mogą wziąć udział naukowcy poniżej 35 roku życia. Prace można przesyłać na adres redakcji do 15 listopada br.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.forumakad.pl.

II edycja Nagrody Naukowej COPERNICUS Fundacji Nauki Polskiej

Do 12 października można zgłaszać kandydatów do II edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową „Copernicus”. Nagroda ta realizowana jest we współpracy z DFG i przyznawana co dwa lata dwóm wybitnym, współpracującym ze sobą naukowcom – polskiemu i niemieckiemu. Wysokość nagrody wynosi po 25.000 euro dla każdego z dwóch laureatów. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, w którym mogą wziąć udział wyłącznie kandydaci nominowani przez polskich lub niemieckich naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu tutaj.

Wokół nas

18 czerwca 2007 r. opublikowano komunikat ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2006/2007, według stanu na dzień 31 marca 2007 r. Treść komunikatu dostępna jest pod adresem http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1052&news_id=5217&layout=2&page=text


1 lipca br. weszły w życie ustawy: o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Nominację na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odebrał prof. dr hab. inż. Bogusław Ludwik Smulski.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 28 czerwca 2007 r. ustanowił „Program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013”. Program stanowi kontynuację poprzednich programów i strategii z zakresu infrastruktury informatycznej nauki.


6 lipca 2007 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona współpracy polskich instytucji badawczych ze Wspólnym Centrum Badawczym UE (Joint Research Centre – JRC). W jej trakcie minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Michał Seweryński i dyrektor Generalny JRC, Roland Schenkel podpisali Memorandum of Understanding dotyczące zasad współpracy obu instytucji.

Matury 2007

Jak wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczną maturę pisało 422 991 młodych ludzi. Najlepiej wypadli maturzyści małopolskiego i podlaskiego (92% i 91% pozytywnych wyników), najgorzej – z lubuskiego i dolnośląskiego tylko 85% powiodło się na egzaminie.

Najchętniej wybieranymi przedmiotami była geografia (37%) i wiedza o społeczeństwie (28%). W dalszej kolejności wybierano: biologię, matematykę i historię. 79% maturzystów wybrało na egzaminie jako obowiązkowy język angielski.

Spośród osób, które otrzymały w tym roku świadectwa dojrzałości 15% nie zdało jednego z przedmiotów (wynik poniżej 30%).


Naukowcy usiłują przekształcić to co niemożliwe – w możliwe.
Politycy często chcą przekształcić to co możliwe - w niemożliwe.
Bertrand Russell

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem