W Akademii

Wyłącznie dobrych wiadomości w Święta Bożego Narodzenia i w Nowym Roku 2008 wszystkim Czytelnikom życzy Biuro Promocji

Sukcesy naszych pracowników

Kolejni profesorowie naszej uczelni zostali wybrani do komisji PAN. W Komisji Technologii i Biotechnologii w kadencji 2007-2010 zasiądą prof. Tadeusz Miśkiewicz i prof. Jerzy Pietkiewicz.
Dr Stanisław Kamiński z Katedry Socjologii i Polityki Społecznej został powołany z dniem 15 listopada br. na stanowisko dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Nowe akredytacje

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wręczyła certyfikaty kończące kolejne postępowania akredytacyjne. Otrzymały je trzy kierunki prowadzone na uczelni:

Uroczystość miała miejsce podczas konferencji pt. „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości”, która odbyła się w dniach 6-7 grudnia 2007 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nowości OUE

„Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności” to tytuł wykładu Rektora prof. Bogusława Fiedora, którego mieliśmy okazję wysłuchać w trakcie uroczystości święta uczelni 6 grudnia. Obecnie wykład można również przeczytać w Otwartym Uniwersytecie Ekonomicznym dostępnym pod niniejszym adresem internetowym.

Kampus TV nadaje regularnie

Wywiad z Robertem Gonerą o życiu i sztuce oraz rozmowa z Rafałem Dutkiewiczem o Św. Mikołaju – to tylko niektóre materiały filmowe studentów AE realizowane w telewizji Kampus TV dostępne na stronie uczelni. Redakcja powstała wiosną br. Zadebiutowała materiałem o uroczystości obchodów 60-lecia uczelni w Operze Wrocławskiej. Od tego dnia regularnie przygotowuje serwisy z wydarzeń uczelnianych, ale nie tylko. Ma również na swym koncie pierwszy poważny film pt. „Krótki film o przyjaźni”, którego premiera odbyła się w listopadzie. Zapraszamy do regularnych odwiedzin strony Kampus TV

Komunikat Działu Obsługi Projektów Europejskich

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) przy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) zaprasza na seminarium warsztatowe: pt. „Program ESPON 2013– założenia, tematyka, procedury”.
  Pierwsze seminarium warsztatowe ESPON 2013 będzie poświęcone praktycznym aspektom udziału w drugiej edycji tego programu badawczego. Celem seminarium jest zaprezentowanie polskim placówkom badawczym zadań, zasad uczestnictwa oraz form współpracy w ramach Programu ESPON 2013, a także kwestii finansowych związanych z uczestnictwem w projektach ESPON. Szczegóły dotyczące seminarium znajdują się na stronie internetowej
  Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON – www.espon.pl.
 2. Ogłoszono nowe konkursy w 7. Programie Ramowym. Szczegóły na ich temat znajdują się na stronie CORDIS. Na tej stronie, pod wezwaniem do składania wniosku zmieszczone są dokumenty, z którymi powinien zapoznać się aplikujący, tj.:
  • Call Fiche,
  • Work Programme,
  • Guide for Applicants
  • FP7 factsheets.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na Call Fiche, w którym to zamieszczono wytyczne dotyczące aplikowania, tj.:
  • data publikacji konkursu,
  • ostateczny termin składania wniosków,
  • budżet,
  • system finansowania,
  • wymagania dotyczące ilości partnerów biorących udział w konkursie,
  • tematyka projektu.
 4. Na stronie CORDIS znajduje się wyszukiwarka, która ułatwia poszukiwanie partnerów do projektu. Można również zamieścić ofertę współpracy.
 5. Konkursy ogłoszono w następujących Programach Szczegółowych:
  • Nauka w społeczeństwie
  • Cooperation – Energia
  • Cooperation – program tematyczny NMP (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies)
  • Ideas – konkursy dla doświadczonych naukowców
  • Nauki fizyczne i inżynierskie – Physical Sciences & Engineering – ERC Advanced Grant
  • Nauki społecznie i ekonomiczne – Social Sciences & Humanities – ERC Advanced Grant
  • Nauki o życiu – Life Science – Advance Grant
  • Infrastruktura badawcza – Research infrastructures
 6. Konkurs dotyczy następujących projektów:
  • działania integracyjne
  • ERA-NET
  • badania, konferencje i akcje wspierające rozwój polityki
  • euratom – Nuclear Fission and Radiation Protection
  • aeronautics and air transport – transport i aeronautyka

Britannica Online Academic Edition

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej zaprasza do korzystania z testowego dostępu do encyklopedii. Dostęp testowy trwa do 31 stycznia 2008.

Wejście na stronie: http://search.eb.com/storepassword

Należy podać :

Wizualizacja nowej biblioteki

Na stronie uczelni można zobaczyć wizualizację Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, sztandarowego projektu uczelni na najbliższe lata. Autorem projektu jest konsorcjum Archimedia. Kamień węgielny pod budowę Centrum wmurowali w dniu inauguracji roku akademickiego rektor prof. Bogusław Fiedor i marszałek Województwa Dolnośląskiego prof. Andrzej Łoś.

Rozliczenie podatków

Dział Planowania i Rachuby Płac przypomina pracownikom, którzy chcą skorzystać z możliwości rozliczenia podatku dochodowego przez uczelnię o konieczności złożenia oświadczenia PIT-12. Osoby, które chcą rozliczyć ulgę prorodzinną przez pracodawcę (PIT-40) powinny wypełnić i dołączyć do PIT-12 dodatkowe oświadczenie (druki w plikach do pobrania). Nieprzekraczalny termin składania w/w dokumentów mija 10 stycznia 2008 r

Można więcej

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej informują, że od 1 stycznie 2008 r. członkowie PKZP będą mogli ubiegać się o przyznanie pożyczki gotówkowej do wysokości 8.000 zł.

Wysokość potrąconej składki na rzecz PKZP nie ulegnie zmianie.

Gadżety na stronie

Osoby organizujące konferencje znajdą na stronie Biura Promocji listę gadżetów uczelnianych oraz procedurę ich zamawiania na potrzeby katedr. Wkrótce gadżety będą do nabycia w sklepie w klubie studenckim w budynku D.

Wokół nas

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu międzynarodowych konkursów na projekty badawcze w ramach ERA-NET MATERA (European Research Area Materials) oraz ERA-NET NanoScience Plus


Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek.
Thomas Stearns Eliot

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem