Wydanie 95 / 96

W Akademii

13 marca 2008 r. elektorzy wybrali prof. dr. hab. Bogusława Fiedora na rektora Akademii Ekonomicznej w kadencji 2008-2012.

Uniwersytet Ekonomiczny tuż, tuż...

Podczas sesji plenarnej Sejmu RP 12 marca br., na którą zaproszono prof. Bogusława Fiedora, odbyło się III czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie nazwy naszej uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wszystkie cztery kluby reprezentowane w Sejmie jednoznacznie poparły ustawę. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w piątek, 14 marca.

Nowy Profesor

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów profesor Leszek Patrzałek otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Wręczenie nominacji przez prezydenta RP odbędzie się terminie późniejszym. Profesor jest zatrudniony w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i specjalizuje się w finansach samorządu terytorialnego.

Konkursy o granty

Dział Obsługi Projektów Europejskich informuje, że 22 lutego 2008 r. ogłoszono konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Nabór wniosków dotyczy realizacji priorytetów:

Informacje na stronach:

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

PO IG Dz. 2.1 i 2.2 - http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1230&news_id=6166&layout=9&page=text

PO IG Dz. 2.3 - http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1230&news_id=6161&layout=9&page=text

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz priorytetu

PO IG Dz. 1.1.1 - http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusze+na+lata+2007-2013/Uruchomienie+naboru+wnioskow+w+ramach+priorytetu+1+i+2+PO+IG.htm

W poszukiwaniu skarbu

Grupa studentów z RUSS, wspierana przez Biuro Promocji, przygotowała inicjatywę mająca na celu zachęcenie młodzieży licealnej do podjęcia studiów na naszej uczelni. Akcja nosi kryptonim „W poszukiwaniu skarbu”. Wytypowani studenci, wyposażeni w prezentacje o naszej uczelni i gadżety promocyjne odwiedzają licea w swoich rodzinnych miastach. Akcja zasięgiem obejmuje – obok Dolnego Śląska – Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę, Wielkopolskę i województwo łódzkie. Partnerem części dolnośląskiej akcji jest Lucas Bank SA.

Wieczory w Operze

Miłośnicy opery mogą skorzystać z tanich biletów dzięki inicjatywie naszego amerykańskiego przyjaciela Williama Minskera. W ofercie jest „Cyganeria” Giacomo Pucciniego (3 kwietnia), „Kopciuszek” Johanna Straussa (16 kwietnia) oraz „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego (15 maja). Bilety należy zamawiać z wyprzedzeniem u organizatora. Więcej na stronie

W oczekiwaniu na „Noblistę”

Wystawę poświeconą „Noblistom” z dziedziny ekonomii oglądać można na parterze budynku A. Sylwetki laureatów przygotowali studenci pod kierunkiem dr. Jacka Juzwiszyna, pracownika Katedry Matematyki. Nagrody w dziedzinie nauk ekonomicznych są przyznawane przez Komitet Noblowski od 1968 roku.. Należy pamiętać, że są to nagrody imienia Nobla fundowane przez Centralny Bank Szwedzki (czyli nie pochodzą w prostej linii z funduszy Nobla, jak pozostałe nagrody).

Wokół nas

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka wystosowała do rektorów i prorektorów uczelni publicznych, członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów komunikat w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych. Informacja tutaj.


10 marca w Waszyngtonie przedstawiciele administracji polskiej i amerykańskiej podpisali nową umowę o współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Wymiana osiągnie znacznie większą skalę, m.in. poprzez wzrost wkładu polskiego z 450 tys. zł do 1,5 mln w roku 2008 i 4 mln docelowo w ciągu najbliższych 4 lat. W konsekwencji coroczna liczba stypendystów – 35 polskich i 25 amerykańskich – wzrośnie czterokrotnie.


Fundacja Nauki Polskie informuje , że:


Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłosił konkurs na cztery stanowiska profesorskie w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta. Jeden spośród czterech wyłonionych w konkursie uczonych zostanie dyrektorem Centrum. Do konkursu mogą przystąpić uczeni z dowolnego kraju – profesorowie lub doktorzy habilitowani – specjaliści historii najnowszej, nauk politycznych, ekonomii, prawa, germanistyki, kulturoznawstwa, nauk o komunikacji. Wnioski można nadsyłać do 15 kwietnia na adres: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Leszek Pacholski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Dokładne informacje o konkursie można znaleźć na stronie: http://www.wbz.uni.wroc.pl/html/aktualnooeci.html.


Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą.
Fiodor Dostojewski

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem