Wydanie 3 (103)

8 maja 2009 r.

NA UNIWERSYTECIE

Uniwersytet Ekonomiczny skończył rok

Dokładnie rok temu,  6 maja 2008 roku, weszła w życie Ustawa Sejmu RP przekształcająca Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego w Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana sankcjonowała potencjał naukowo-dydaktyczny Uczelni budowany konsekwentnie przez 60 lat przez kolejne pokolenia pracowników  i studentów. Nasza uczelnia, jako druga publiczna uczelnia ekonomiczna w kraju, stała się Uniwersytetem i dzisiaj należy do elitarnej grupy pierwszoligowych szkół wyższych w kraju.

Miniony rok był kolejnym okresem nowych inicjatyw organizacyjnych i edukacyjnych podejmowanych przez władze i środowisko akademickie. Uczelnia otworzyła się na nowe środowiska, również zagraniczne.

Powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, na który już w pierwszym naborze przyjęliśmy blisko 150 osób. Pośród nich jest wielu absolwentów, którzy z wdzięcznością i sentymentem przyjęli tę interesująca i potrzebna inicjatywę.

Otworzyliśmy się również na młodych ze świata, inaugurując Szkołę Letnią dla 25 studentów z 5 kontynentów. Tematem zajęć były doświadczenia Polskiej gospodarki w przemianach ustrojowych ostatniego dwudziestolecia. Oprócz zajęć na uczelni młodzi zwiedzili miasto i region.

Wzorem amerykańskich uczelni Rektor, prof. Bogusław Fiedor powołał do życia  Pełnomocnika ds. Absolwentów, którego zadaniem będzie integracja blisko siedemdziesięciotysięcznej rzeszy absolwentów z Alma Mater, włączenie ich w jej życie oraz wykorzystanie ich potencjału do lepszej promocji szkoły. Temu celowi służyć ma  również powstała na początku roku  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zbliża się tradycyjne święto studentów, obchodzone na naszej uczelni jako Ekonomalia. Kampus znowu będzie tętnił życiem dziesiątek gier, konkursów i koncertów. Nasi studenci po raz kolejny udowodnią, że  studia na naszej uczelni pozwalają łączyć edukacje na najwyższym poziomie ze znakomitą zabawą. 


Pomóż UE podbić świat!

Zespół Summer School zwraca się z prośbą do studentów i pracowników UE o pomoc w dotarciu do zagranicznych studentów z ofertą Szkoły Letniej. W zeszłym roku pomoc społeczności naszej Uczelni okazała się nieoceniona. Przyjechało 25 studentów z 5 kontynentów.
Pomóż i w tym roku. Co możesz zrobić?


The BEST-ory 2009 przyznane

Studenci po raz kolejny nagrodzili wyróżniających się pracowników. Organizatorem plebiscytu był miesięcznik studentów UE  "B.e.s.t." W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: więcej


Informacje dla doktorantów

Fundacja Partners Polska zaprasza pracowników nauki do składania wniosków o dofinansowanie udziału w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej pomocy rozwojowej. więcej


Wyróżnienie wizerunkowe

Na VIII Kongresie Public Relations,najpoważniejszej imprezie w branży (w tym roku 340 uczestników) Stowarzyszenie "PRom" (do którego należy także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) otrzymało wyróżnienie "w uznaniu za realizację działań na polu społecznym oraz nowatorskie wykorzystywanie metod i technik public relations w kreowaniu wizerunku". Wyróżnienie wręczono prezesowi "PRom-u" Markowi Zimnakowi w trakcie oficjalnej gali. Decydującym elementem o przyznaniu nagrody była aktywność i rezultaty pracy na X Konferencji PRom w Kliczkowie, współorganizowanej wraz z "PRom-em" przez naszą uczelnię w lutym 2008.

KOMUNIKATY I ZAPROSZENIA

Zarządzenia Kanclerza

1. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas przeprowadzania imprez organizowanych w ramach Ekonomaliów 2009, w dniach 13 i 14 maja 2009 r. zostaje zamknięty teren Uniwersytetu Ekonomicznego dla wjazdu samochodów prywatnych.  Zakaz dotyczy terenu kampusu przy ul. Komandorskiej i terenu UE przy ul. Kamiennej. Wprowadza się także zakaz wjazdu w dniu 12 maja 2009 r. na parking przy ul. Kamiennej, położony obok budynku Działu Technicznego, przylegający do budynku Studium Wychowania Fizycznego.

2.  Zatwierdzam stawki opłat  za jedną dobę pobytu w ośrodkach wypoczynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które wynoszą: 


Godziny rektorskie

W związku z Ekonomaliami godziny rektorskie obowiązują w dniu 13 maja (środa) od godz. 12.00. Powyższe nie dotyczy studentów wydziału IE odbywających laboratoria. Dzień 14 maja jest wolny od zajęć dydaktycznych.


Simplex znowu w rękach studentów

Po trwającym rok remoncie, 13 maja o godz. 11  - zgodnie z obietnicą złożoną studentom przez JM Rektora -  odbędzie sie uroczyste przekazanie Klubu Smplex studentom we władanie. W budynku znjadą pomieszczenie organziacje studenckie, klubokawiarnia.

WOKÓŁ NAS

Katedra Polska na Uniwersytecie Columbia

25 marca 2009 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku zorganizowała konferencję prasową podsumowującą zbiórkę funduszy na utworzenie kapitału żelaznego Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia. Dzięki akcji prowadzonej przez Konsulat Generalny oraz FNP udało się zebrać 3 mln dolarów niezbędne do utworzenia funduszu, z którego będzie finansowana działalność Katedry Polskiej na UC. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej była pierwszą instytucją w Polsce, która wsparła projekt finansowo, przekazując na ten cel dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów.


Konkurs Green Talents

Niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych ogłosiło konkurs "Green Talents - International Forum for High Potentials in Green Technologies 2009" dla młodych naukowców zajmujących się badaniami nad środowiskiem i zainteresowanych nawiązaniem współpracy badawczo-rozwojowej z niemieckimi instytutami i przedsiębiorstwami. Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja br.
więcej


Nowe szanse na rozwój współpracy pomiędzy przemysłem a nauką - otwarty konkurs w  Programie Szczegółowym

24 kwietnia w Programie Szczegółowym LUDZIE 7PR został ogłoszony konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką - Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways - IAPP. Termin zamknięcia konkursu to 27 lipca 2009 o godz. 17.00 czasu lokalnego w Brukseli. Budżet konkursu wynosi 65 milionów euro.

Projekty IAPP mają na celu rozwój istniejącej współpracy lub tworzenie nowej pomiędzy instytucjami naukowymi a partnerami z szeroko pojętego sektora komercyjnego. Dużą wagę przywiązuje się do projektów innowacyjnych, a dodatkową zaletą jest udział małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerzy przygotowują wspólny projekt badawczy mający na celu lepszy przepływ wiedzy pomiędzy sektorami. Podstawowe działania konsorcjum IAPP to wymiana pracowników naukowych, technicznych oraz kadry zarządzającej pomiędzy instytucjami partnerskimi z różnych sektorów. Czas trwania projektu to okres 3-4 lat.
Ogłoszenie konkursu i związane z nim dokumenty znajdują się w serwisie CORDIS, do którego zapraszamy ze strony KPK:  http://www.kpk.gov.pl/7pr/konkursy.html


Ludzie mogą należeć do nas tylko we wspomnieniach. (John Updike)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem