Wydanie 5 (105)

10 czerwca 2009 roku

NA UNIWERSYTECIE

Rusza budowa nowej biblioteki

15 czerwca rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor podpisze umowę na budowę i wyposażenie Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej. Wykonawca, firma BUDUS SA z Katowic został wyłoniony w  postępowaniu przetargowym spośród 12 firm. Warto podkreślić, że żadna z firm nie oprotestowała wyniku przetargu. Wartość zamówienia wynosi blisko 33 mln. zł, z czego 60% będzie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.
Nadzór inwestorski pełnić będzie bydgoskie Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o., wyłonione na drodze przetargu spośród czterech kandydatów.
Inwestycja, której zakończenie planowane jest na sierpień 2011 roku, będzie realnym czynnikiem sprzyjającym budowaniu w wymiarze regionalnym społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy. W ramach Centrum – obok nowocześnie wyposażonej Biblioteki Głównej - powstanie ośrodek gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji ekonomicznej dla świata biznesu raz jednostek administracji rządowej i samorządowej.


Sukces studentów ZIF

W organizowanym przez Ernst & Young konkursie "Praktyka inżynierii finansowej" sukces odniosły dwa zespoły studentów z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, kierunek Finanse i bankowość, specjalność analityk
finansowy i zarządzanie ryzykiem.
II miejsce zajął zespół w składzie: Agnieszka Porębska, Paweł Kocik, Maciej Matuszewski
III miejsce zajęła drużyna: Różą Lewińska. Jakub Lawik, Marek Krochta, Szymon Mularski


Stypendium dla studenta(ki) UE na Summer School!

Już za kilka tygodni rusza na naszej Uczelni Szkoła Letnia dla międzynarodowych studentów. W grupie ponad 20 osób z 14 krajów nie może zabraknąć przedstawicieli UE. Dlatego zespół Summer School oferuje stypendium pokrywające 95% kosztów Szkoły dla studentki lub studenta naszej Uczelni. Więcej


Dobry rok SJO

Studium Języków Obcych UE, licencjonowane centrum egzaminacyjne 8 instytucji międzynarodowych, zorganizowało w mijającym roku akademickim 25 międzynarodowych egzaminów językowych.
Do egzaminów z języka angielskiego Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przystąpiły 174 osoby; z języka francuskiego Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - 18 kandydatów; z języka hiszpańskiego Instytutu Cervantesa - 73 osoby; z języka niemieckiego (nstytutu Goethego oraz Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej - 134 osoby; z języka rosyjskiego Instytutu  Puszkina - 14 osób; z języka włoskiego Uniwesytetu w Perugii - 15 osób.


Karnety na basen na semestr zimowy 2009/2010

SWFiS informuje, że rezerwacji karnetów na basen na semestr zimowy pracownicy i studenci mogą dokonywać od 1 lipca (profesorowie od 10 czerwca) na stronie  http://swf.ue.wroc.pl/wf/znb/znb_basen.asp    Każdy pracownik ma prawo prawo do rezerwacji dowolnej ilości karnetów. Na każdy zarezerwowany karnet przysługuje zniżka pracownicza (30 zł). Szczegóły na stronie SWFiS w Komunikatach.

ZAPROSZENIA I KONKURSY

Forum Partnerstw Lokalnych

16 czerwca 2009  na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się II Konferencja na rzecz rozwoju partnerstw lokalnych pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Forum Partnerstw Lokalnych „Perspektywy i wyzwania rozwoju partnerstwa lokalnego na Dolnym Śląsku”. Program tutaj.


Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Celem konkursu, organizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego, jak również wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl)  , będącego partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. pln brutto. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej WWW.fdpa.org.pl  


Zostańcie z nami

30  czerwca mija termin nadsyłania zgłoszeń do 8 edycji konkursu Fundacji Tygodnika Polityka "Zostańcie z nami". O stypendium naukowe wypłacane w kwocie 25 tys. złotych ubiegać się mogą pracownicy polskich uczelni z tytułem magistra lub doktora, a także studenci ostatnich lat. Decydujące znaczenie dla kapituły przyznającej stypendia maja:

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.polityka.pl/stypendia


Europejski Instytut Innowacji i Technologii  ogłosił konkurs na ekspertów EIT.  Szczegóły.


Komunikaty MNiSW


Nie można stać się dorosłym, jeżeli nigdy nie było się dzieckiem.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem