Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej dzieci prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i innymi uczelniami.

Ideą Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej oraz rozwijanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych.

Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym. Każdy semestr składa się z sześciu spotkań, które odbywają się w wybrane poniedziałki w godzinach 18:00-19:30 na terenie UEW. W każdym semestrze dobierane są najciekawsze tematy z obszarów: zarządzania, marketingu, finansów przedsiębiorcy, otoczenia gospodarczego, efektywnego doskonalenia się oraz praktyki biznesu.

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli akademickich partnerskich uczelni (ekspertów lokalnych), ekspertów Fundacji (ekspertów zewnętrznych) oraz praktyków. Po każdym spotkaniu na stronie internetowej EUD publikowane są materiały edukacyjne z wykładu i prezentowana jest galeria zdjęć, zawierająca zarówno fotografie samych uczestników zajęć, jak również wyników ich prac warsztatowych.

Spotkania dedykowane dzieciom składają się z trzech części. Pierwsza to wykład teoretyczny, podczas którego niejednokrotnie dzieci zapraszane są do dyskusji w danym temacie. Druga część to część warsztatowa, podczas której młodzi studenci, pracując w grupach, realizują projekt zadany przez osobę prowadzącą zajęcia. Trzecia część zajęć to prezentacja efektów wykonanego projektu. Podczas części warsztatowej pracę młodych studentów nadzorują wolontariusze, których rolą jest, jako moderatorów grup warsztatowych, zapewnienie komfortu pracy zarówno wykładowcy, jak i dzieciom.

eud1

Wsparcie opiekunów grup polega na sprawnej organizacji każdego spotkania oraz opiece w trakcie warsztatów. Młodzi studenci wspomagani przez wolontariuszy w trakcie warsztatów mają możliwość przekonania się, co oznacza współpraca, dobra organizacja, presja czasu. Dzieci szczególnie chętnie zdobywają wiedzę i umiejętności, gdy widzą ich praktyczne zastosowanie w realnym życiu. Podczas warsztatów młodzi studenci wykorzystują różne pomoce do przygotowania projektu: papier flipchartowy, flamastry w kilku kolorach. Najważniejszy oczywiście jest sam pomysł na pracę i zgodna współpraca w grupie.

Równolegle do zajęć dla dzieci odbywają się zajęcia dla rodziców/opiekunów studentów EUD. Na spotkaniach tych poruszane są zagadnienia z psychologii i interakcji społecznych, ekonomii w domu, aktywności młodych w sieci, sztuki wychowania (roli rodzica), jak również życia gospodarczego i efektywnej edukacji. Spotkania dla rodziców i opiekunów prowadzą nauczyciele akademiccy oraz psychologowie.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Na ostatnich zajęciach studenci EUD piszą nieobowiązkowy test wiedzy, który obejmuje pytania związane z zagadnieniami poruszanymi na pięciu wcześniejszych spotkaniach. Dla najlepszych uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe.

Więcej informacji: https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/

 
partnerzy
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem