Uprawnienia laureatów olimpiad

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych wydziałów:

1) laureaci etapu centralnego (III etapu) olimpiad:
2) wszyscy finaliści etapu centralnego (III etapu) olimpiad:
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie wydziały uczelni, maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się finalistom etapu centralnego ( III etapu ) olimpiad:
3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, jest przedłożenie oryginału dokumentu wystawionego przez Komitet Główny danej olimpiady.

4. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą korzystać jedynie maturzyści (uczestnicy olimpiad), którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w roku, w którym prowadzi się rekrutację, lub do dwóch lat wcześniej.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem