Uprawnienia laureatów olimpiad

1.Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych wydziałów:

 Olimpiady Przedsiębiorczości (Wydziały NE, EZiT, ZIF);
    Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania (Wydziały NE, EZiT, ZIF, IE )
    Olimpiady Statystyczna (Wydziały NE, EZiT, ZIF, IE)
 Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Wydziały: NE, ZIF, EZiT);
 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (Wydziały: NE, ZIF, EZiT);
 Olimpiady Informatycznej (Wydział ZIF, kier. „Informatyka w biznesie”);
 
 Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Wydział NE, kier. ”Międzynarodowe stosunki gospodarcze”);
 Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej ( Wydział EZiT);
 Olimpiady Historycznej (Wydział EZiT)
 Olimpiady Biologicznej (Wydział IE),
 Olimpiady Chemicznej (Wydział IE);
 Olimpiady Fizycznej (Wydział IE);
 Olimpiady Matematycznej (Wydział IE i ZIF),
 Olimpiady Przedsiębiorczości (Wydział  NE, ZIF i EZiT),
 Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Wydział NE, ZIF i EZiT).
 Olimpiady Informatycznej (Wydział ZIF, kier. „Informatyka w biznesie”);
 
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie wydziały uczelni, maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się finalistom etapu centralnego ( III etapu ) olimpiad:

 Olimpiady Matematycznej;
 Olimpiady Języka Angielskiego;
 Olimpiady Języka Niemieckiego;
 Olimpiady Języka Francuskiego;
 Olimpiady Języka Rosyjskiego;
 Olimpiady Języka Hiszpańskiego;
 Olimpiady Języka Włoskiego.

3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, jest przedłożenie oryginału dokumentu wystawionego przez Komitet Główny danej olimpiady.

4. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą korzystać jedynie maturzyści (uczestnicy olimpiad), którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w roku, w którym prowadzi się rekrutację, lub do dwóch lat wcześniej.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem