Zespół ds. ewaluacji


Konsultacje członków zespołu (prosimy o e-mail w celu umówienia terminu spotkania)

Konsultacje indywidualne w zakresie oceny dorobku publikacyjnego (wyliczania slotów, udziałów jednostkowych i wartości punktowej publikacji). Opracowywanie zestawień dla kierowników katedr i dziekanów.
mgr Małgorzata Świrad

mgr Joanna Kasprzyk-Machata

mgr Agnieszka Dramińska

Konsultacje grupowe (podczas zebrań katedr/instytutów) i indywidualne w zakresie zasad ewaluacji i rekomendacji dotyczących prowadzenia działalności naukowej. Opracowywanie rekomendacji i opinii na wniosek kierowników oraz dziekanów i kierowników innych jednostek UEW.

dr hab. Marek Kośny, prof. UE
dr Aleksandra Szpulak

Skład zespołu ds. wsparcia ewaluacji

Zespół został powołany Zarządzeniem Rektora nr 16/2019
Skład zespołu:
mgr Małgorzata Świrad - kierownik zespołu

mgr Joanna Kasprzyk-Machata,
mgr Agnieszka Dramińska
dr hab. Marek Kośny, prof. UE
dr Aleksandra Szpulak

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem