dr, prof. UEW Artur Rot

Katedra Systemów Informacyjnych
Kierownik Katedry; Profesor Uczelni; Kierownik Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub
bud. Z, pok. 708
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:  
WWW:   http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/artur-rot/
Tel.:   71 36 80 369

Informacje / konsultacje:


W sem. zimowym 2020/21 konsultacje odbywają się w czwartki w godz. 10.30-12.00

Polish: http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/artur-rot/
English: http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/artur-rot-eng/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/artur-rot
Researchgate: http://www.researchgate.net/profile/Artur_Rot
Academia: http://ue-wroc.academia.edu/ArturRot

Pełnione funkcje:
- Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych
- Kierownik projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub https://www.level4dih.pl/
- Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2016-2020; 2020- )
- Członek Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych i Nauki (2020- )
- Członek Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem (2016-2019)
- Członek Rady Wydziału Zarządzania,
- Członek Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej (2019- ),
- Pełnomocnik JM Rektora w Radzie Dolnośląskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa (2019- )
- pełnomocnik JM Rektora w Radzie Dolnośląskiego Centrum Przemysłu 4.0 (2019 - )
- Pełnomocnik JM Rektora w Radzie Użytkowników WASK (2016- )
- Pełnomocnik JM Rektora ds. Utworzenia Centrum Informatycznego UE we Wrocławiu (2011-2012)
- Pełnomocnik JM Rektora ds. Inauguracji Roku Akademickiego (2006-2013)
- Pełnomocnik JM Rektora ds. Święta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2006-2013)
- Członek komitetu redakcyjnego Prac Naukowych UE we Wrocławiu (2013- )
- Członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Business Informatics" (2020- )
http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=13
- Członek zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) (2006-2014)
- Członek Komisji Konkursu Prac Dyplomowych NTIE (2017-2019)
- Członek stowarzyszenia IAENG (International Association of Engineers, USA) (2007-)
- Członek Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, Portugal) (2012-)
- Członek International Institute of Informatics and Systemics (IIIS, USA) (2005-)
- Członek komitetów programowych międzynarodowych konferencji, m.in.: ICEIS, ENASE, BIS, FedCSIS, AITM, EAIS, INSERT, ICEIS, ICCCI, ACIT, WMSCI, IMETI, IMCIC, ICTA i innych
- Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowych konferencji: ENASE 2012, ICEIS 2012.
- Członek komitetu organizacyjnego konferencji ICCCI (International Conference on Computational Collective Intelligence),
- Członek Centrum Kompetencyjnego IT in Service Economy CC ITSE,
- Recenzent w czasopismach m.in: Zarządzanie i Finanse Uniwersytetu Gdańskiego, Studia Oeconomica Posnaniensia,
- Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych.

Staże i wizyty studyjne:
- State University of New York, Albany, NY, USA – http://www.albany.edu/
- Center for Technology in Goverment at State University of NY, NY, USA – http://ctg.albany.edu/
- Northwestern University, Evanston, IL, USA – https://www.northeastern.edu/
- Uniwersity of St. Gallen, Szwajcaria – https://www.unisg.ch/en
- University of Leuven, Belgia – http://www.kuleuven.be/english
- Technical University of Lisbon, Portugalia – https://www.it.pt/
- Polytechnic Institute of Setúbal, Portugalia – http://www.ips.pt/
- Universität Leipzig, Niemcy – http://https://www.uni-leipzig.de/

Główne obszary zainteresowań naukowych:
- bezpieczeństwo systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwo
- technologia Blockchain,
- zarządzanie ryzykiem IT,
- cloud computing,
- sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe,
- Internet of Things (IoT),
- zastosowanie systemów informatycznych w organizacjach.

Autor ponad 120 publikacji z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, technologii blockchain, ryzyka IT, sztucznej inteligencji, cloud computingu, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacjach gospodarczych, bezpieczeństwa Internetu rzeczy.

Członek komitetów programowych międzynarodowych konferencji:
- ENASE 2013 (International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering)
- ICEIS 2013 (International Conference on Enterprise Information Systems)
- Emerging Aspects in Information Security (EAIS’14-16)
- PhD Symposium co-located with 16th International Conference on Business Information Systems (BIS 2013)
- Conference on Advanced Information Technologies for Management (AITM)
- International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT)

Wykonawca w projektach naukowo-badawczych:
- Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości w ramach programu Ministra Rozwoju na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0” (kierownik projektu)
- Independent Living (projekt wspólnie z Uniwersytetem St. Gallen)
- ActGo-Gate (Active Retiree and Golden Workers Gate) - projekt w ramach europejskiego programu AAL
- HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases - projekt w ramach programu Horyzont 2020

Inne osiągnięcia i wyróżnienia:
- Wyróżniony 25 nagrodami JM Rektora UE we Wrocławiu za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną,
- Wyróżnienie za osiągnięcia na polu pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Medalem 65-lecia Uczelni, przyznanym przez Kierownictwo Uczelni podczas Święta UE we Wrocławiu w 2012 roku

Prowadzone wykłady, ćwiczenia, laboratoria i szkolenia:
- Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
- Sieci komputerowe i bezpieczeństwo,
- Technologie informacyjne,
- Informatyka w zarządzaniu,
- Systemy informacyjne w zarządzaniu,
- Computer Science
- Computer Networks and Security,
- Information and Communication Technologies
- Fundamentals of Information Systems,
- Management Information Systems,
- System Analysis & Design,
- Diploma Seminar,
- Seminaria – promotor prac licencjackich/magisterskich,
- Promotor prac dyplomowych w ramach studiów podyplomowych Cyber Security Management,
- Wykładowca na studiach MBA – przedmiot "Transformacje i innowacje cyfrowe".

Kontakt
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław, Polska
p. 708, bud. Z
+48 71 3680 379 (sekretariat, p. 714 bud. Z)
+48 71 3680 369

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem