Program CIMA na Uczelni (kierunek RIC)

O programie CIMA na Uczelni

Program CIMA na Uczelni umożliwia studentom kierunku RIC zdobycie tytułu zawodowego CIMA Certificate in Business Accounting (CIMA Cert BA) oraz Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA na poziomach:

Zacznij już teraz!

Jak zarejestrować się do programu CIMA na UEW?

Rekrutacja do Programu CIMA na Uczelni odbywa się do końca listopada 2022.

Wejdź na drogę do sukcesu w kilku prostych krokach:

 1. Załóż i aktywuj swoje konto na stronie cimauczelnie.pl.
 2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz wymagane dokumenty.
 3. Poczekaj na pozytywną weryfikację wniosku przez Koordynatora na Uczelni i CIMA.
 4. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi rejestracji w CIMA (cimaglobal.com), założenia konta My CIMA i uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 85 GBP.

Egzaminy w Programie CIMA

Wszystkie egzaminy w Programie CIMA odbywają się w języku angielskim. Wymagany jest poziom co najmniej B2 (wyższy średnio zaawansowany wg CEFR).

Egzamin – poziom Certyfikatu

Student w Programie CIMA poziom Certificate in Business Accounting może podejść do egzaminu zewnętrznego CIMA BA2 w dowolnym momencie po zakwalifikowaniu się do Programu CIMA, nie mając jeszcze zrealizowanych pozostałych przedmiotów uczelnianych. Wynika to z faktu, iż CIMA nie wymaga konkretnej kolejności zdawania egzaminów BA1, BA2, BA3, BA4.

Egzamin – poziom operacyjny

Aby móc zapisać się na egzamin Operational Case Study (studium przypadku), student w Programie CIMA na poziomie Diploma in Management Accounting musi najpierw uzyskać zwolnienia ze wszystkich modułów P1, F1, E1, czyli tym samym zdać wymagane w Programie CIMA egzaminy na Uczelni wcześniej. Wymóg ten muszą spełnić wszyscy studenci CIMA na świecie.

 • Egzaminy odbywają się w 4 razy w roku (luty, maj, sierpień i listopad).
 • Egzamin Operational Case Study należy zdać po uzyskaniu zwolnień z P1, F1, E1 (wydawane pod koniec VI semestru). Zalecane przed obroną pracy licencjackiej, czyli w sierpniu lub ewentualnie w listopadzie.

Egzamin – poziom zarządzania

Aby móc zapisać się na egzamin Management Case Study (studium przypadku), student w Programie CIMA poziom Advanced Diploma in Management Accounting musi najpierw uzyskać zwolnienia ze wszystkich modułów P2, F2, E2, czyli tym samym zdać wymagane w Programie CIMA egzaminy na Uczelni wcześniej. Wymóg ten muszą spełnić wszyscy studenci CIMA na całym świecie.

 • Egzaminy odbywają się 4 razy w roku (luty, maj, sierpień i listopad).
 • Egzamin Management Case Study należy zdać po uzyskaniu zwolnień z P2, F2, E2 (wydawane pod koniec IV semestru). Zalecane przed obroną pracy magisterskiej, czyli w sierpniu lub ewentualnie w listopadzie.

Zwolnienia z egzaminów CIMA – Program CIMA na Uczelni

Wykładowcy na Uczelni na koniec każdego semestru wystawiają ocenę w ramach zaliczenia przedmiotu kwalifikującego do zwolnień z egzaminów CIMA.

 • Każdy student na poziomie CIMA Cert BA, CIMA Dip MA, CIMA Adv Dip MA (niezależnie od terminu zdawanego egzaminu w CPV) powinien zawnioskować o przyznanie zwolnień z egzaminów CIMA poprzez Formularz Zwolnień CIMA.
 • Następnie na Uczelni sprawdzana jest zgodność zrealizowanych przedmiotów przez studenta w Programie CIMA z wymaganiami CIMA.
 • Koordynator Programu CIMA przesyła oficjalne pismo z Uczelni z listą studentów, którzy kwalifikują się do przyznania zwolnień z egzaminów CIMA. Pisma nie wystawia się dla pojedynczego studenta (chyba że w danym semestrze do CIMA przystąpił tylko jeden student).
 • CIMA weryfikuje informacje widniejące na piśmie z Uczelni (w szczególności CIMA ID studenta, poziom certyfikacji i przysługujące na danej Uczelni zwolnienia).
 • Informacja o przyznanych zwolnieniach i opłatach pojawia się także na koncie studenta MyCIMA.
 • Mając widoczne odpowiednie zwolnienia na koncie MyCIMA, student może dokonać opłaty i zapisać się na egzamin zewnętrzny w jednym z centrów egzaminacyjnych Pearson Vue w całej Polsce.

Korzyści dla studenta w Programie CIMA na Uczelni

 • Bezpłatne podręczniki w wersji online z kodem do zasobów dydaktycznych online (wyłącznie dla studentów uczelni państwowych) – dostępne dla studentów, którzy potwierdzą rejestrację na egzamin zewnętrzny w Centrum Pearson Vue.
 • Bezpłatny dostęp do webinarów, szkoleń i warsztatów przygotowujących do egzaminu zewnętrznego OCS (tzw. Exam Success Meeting).
 • Student w Programie CIMA jest zapraszany na galę Awards Night & Christmas Party, letnie spotkanie Summer Special oraz spotkania biznesowe typu MoneyTalks z udziałem CEO i CFO globalnych firm na świecie.
 • Student w Programie CIMA otrzymuje bezpośrednie wsparcie udzielone przez Koordynatora Programu CIMA na Uczelni oraz Ambasadora CIMA na Uczelni.

Obowiązki studenta w Programie CIMA na Uczelni

 • Realizacja przedmiotów na Uczelni kwalifikujących do określonych w porozumieniu zwolnień z egzaminów CIMA.
 • Uczestnictwo w obowiązkowym Induction/Welcome Meeting (obecność potwierdzona podpisem uczestnika) mającym na celu przywitanie nowych studentów w Programie CIMA oraz zapoznanie uczestników z zasadami działania Programu.
 • Wypełnianie ankiet oceny, ankiet opinii, ankiet ewaluacyjnych na potrzeby realizacji Programu CIMA.
 • Poszerzanie wiedzy dzięki zasobom online, podręcznikom CIMA, webinarom, dodatkowym szkoleniom, warsztatom z ekspertami  itp.
 • Informowanie pisemnie Koordynatora Programu CIMA o każdej wyjątkowej sytuacji uniemożliwiającej realizację Programu.
 • Informowanie pisemnie Uczelni i CIMA o rezygnacji z udziału w Programie.
 • Wnoszenie opłat wynikających z udziału w Programie CIMA.
 • Nierozpowszechnianie materiałów dydaktycznych uzyskanych w CIMA.
 • Aktywne uczestnictwo w Exam Technique Sessions (dodatkowe szkolenia z CIMA Tutor organizowane przez CIMA, które przygotowują do egzaminów zewnętrznych w Centrach Pearson Vue).

Opłaty

Udział w Programie wiąże się z opłatą rejestracyjną i koniecznością pokrycia kosztów egzaminu zewnętrznego.

 • Opłata rejestracyjna: 85 GBP;
 • Cert BA (opłata tylko za jeden zdawany egzamin BA2): 90 GBP;
 • Dip MA (opłata tylko za zdawany Operational Case Study): 195 GBP;
 • Adp Dip MA (opłata tylko za zdawany Management Case Study): 199 GBP;
 • subskrypcja roczna: 123 GBP (zwolnienie z opłaty na studiach licencjackich).
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem