Specjalność SKARBOWOŚĆ I PODATKI (I)

SKARBOWOŚĆ I PODATKI (I STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Finansów
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Smolny (katarzyna.smolny@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Oferta nauczania jest skierowana do osób, które są zainteresowane zastosowaniem i skutkami wykorzystania instrumentów finansowych w:

Przy tworzeniu programu zajęć współpracujemy z praktykami. Wykłady i ćwiczenia na omawianej specjalności dają solidną bazę dla rozwoju zawodowego absolwenta.

Specjalność daje solidne podstawy do dalszej edukacji w zakresie specjalistycznym dotyczącym środków publicznych. Możliwymi kierunkami dalszej edukacji jest m. in: doradztwo podatkowe, audyt, zarządzanie środkami publicznymi.

Zasadnicze treści kształcenia

Treści kształcenia są zgodne ze standardami dla kierunku Finanse i rachunkowość ustalonymi przez MNiSzW.

Treści kształcenia obejmują, oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. W ramach kształcenia kierunkowego prowadzimy następujące przedmioty:

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Zajęcia są prowadzone przede wszystkim w formie wykładów i ćwiczeń. Większość zajęć specjalistycznych opiera się o przygotowywanie samodzielnie i w zespołach roboczych projektów - głównie analiz przypadków, które w sposób bezpośredni przekładają wiedzę teoretyczną na umiejętności praktyczne.

Przykładowo, studenci analizują sprawozdania z wykonania budżetu państwa w kolejnych latach wykorzystując dane ministerstwa finansów. Na podstawie analizy wyciągają wnioski dotyczące wpływu sektora finansów publicznych na dane makroekonomiczne oraz na stan finansów publicznych. Analiza raportów dotyczących instrumentów polityki fiskalnej pozwoli na weryfikację teorii podatkowych.

Sylwetka absolwenta

Studenci są przygotowywani do pracy w zespołach analitycznych zajmujących się finansami publicznymi, czemu towarzyszy nastawienie na realizację funkcji finansów publicznych i presja oczekiwań społecznych.

Absolwenci specjalności Skarbowość i Podatki mają świadomość zachodzących procesów podatkowych, znają instrumenty finansowe, ich cechy, ryzyko i zastosowanie. Absolwenci mają świadomość funkcjonowania norm moralnych oraz konieczności zachowania się w sposób etyczny.

Nastawiamy się przede wszystkim na wykształcenie umiejętności:

Zdobyte wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na szybkie wejście na rynek pracy w jednostkach administracji rządowej lub ale również umożliwiają kontynuację kształcenia na drugim i trzecim stopniu studiów w obszarze finansów.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem