Specjalność INNOWACJE RYNKOWE - PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE (II)

INNOWACJE RYNKOWE – PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE (II STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Instytutu Marketingu
oferowana na studiach stacjonarnych II stopnia

Opiekun specjalności:
dr Sylwia Wrona (sylwia.wrona@ue.wroc.pl)

Partner specjalności

wpt_logo

Inauguracja specjalności we Wrocławskim Parku Technologicznym

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że specjalność "INNOWACJE RYNKOWE – PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE"
została wyróżniona na forum międzynarodowym w konkursie POLISHOPA HONEYCOMBS AWARD 2016
w kategorii EDUKACJA jako innowacyjny projekt oparty na metodyce Design Thinking
(najlepsze inicjatywy powstałe w Polsce).

polishopa2016_logo_color_big


PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Żyjemy w świecie, w którym podstawą działalności biznesowej staje się innowacja. W świecie, gdzie najbardziej poszukiwanymi cechami kapitału ludzkiego są kreatywność, otwartość na innych, zaangażowanie, zdolność do planowania i realizacji przedsięwzięć, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole, twórcze rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów czy w końcu chęć do ciągłego uczenia się oraz podejmowania nowych wyzwań. Także tych związanych z prowadzeniem własnego biznesu.

Na te pytania odpowiada oferowana przez Instytut Marketingu specjalność INNOWACJE RYNKOWE - PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE. Tworzona w oparciu o Design Thinking, obejmuje ona całość działań innowacyjnych, punktem odniesienia czyniąc użytkownika. Ma przy tym charakter praktyczny. Podstawą na modułach specjalizacyjnych jest praca warsztatowa. Nacisk kładziony jest na procesy, metody, techniki, narzędzia, pozwalające tworzyć i skutecznie wdrażać innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach i obszarach biznesu. Rozwiązania, które są pożądane przez użytkowników, technologicznie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione.

Profil absolwenta został opracowany w oparciu o aktualne trendy i wymagania rynku, z uwzględnieniem perspektywy PRACODAWCY/ UCZELNI/ STUDENTA.

Do kogo skierowana jest specjalność?

Specjalność dedykowana jest osobom z pasją i ciekawością świata, które chcą tworzyć wartościowe i użyteczne rozwiązania oraz przekuwać ideę w praktykę. Niezależnie czy podejmą pracę w przedsiębiorstwach stawiających na innowacyjność, budujących swoją przewagę w oparciu o design i efektywną komercjalizację niekonwencjonalnych rozwiązań, czy też założą STARTUP i będą prowadzić własny biznes.

Zasadnicze treści kształcenia

Specjalność dostarcza wiedzy i rozwija umiejętności pozwalające tworzyć (projektować) i skutecznie wdrażać innowacje, niezależnie od ich charakteru. Kształci i rozwija umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach, patrzenia z różnej perspektywy na problemy, kreatywnego i krytycznego myślenia, szukania użytecznych rozwiązań, ich testowania, a także skutecznego wcielania pomysłów w czyn.

Podczas spotkań w trakcie modułów specjalizacyjnych studenci wprowadzani są w tematykę innowacyjności, w tym innowacji społecznych, zapoznają się z ideą projektowania zorientowanego na użytkownika (User Centered Design), uczą się budować zespoły projektowe, skutecznie komunikować w grupie, obserwować użytkowników, rozpoznawać ich potrzeby, właściwie interpretować wyniki prowadzonych badań, definiować faktyczny problem, zarządzać procesem kreatywnym, wykorzystywać techniki twórczego generowania pomysłów, tworzyć prototypy (wizualizować pomysły), testować je w środowisku użytkownika (eksperymentować), oceniać i usprawniać pomysły, tworzyć modele biznesowe, komercjalizować i wdrażać najlepsze rozwiązania. Poznają proces projektowy, metody, techniki i narzędzia… (dla kogo?, co?, kto?, jak?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?, w jakim celu?, w jaki sposób?, jakimi środkami?…)

Przedmioty specjalizacyjne

Przedmioty (kursy) specjalizacyjne obejmują cały proces projektowania i wdrażania innowacji - studenci nabywają kompetencje istotne dla każdego etapu.

Formy kształcenia

Zajęcia w ramach przedmiotów (kursów) specjalizacyjnych prowadzone są przez pracowników Instytutu Marketingu oraz gości z praktyki gospodarczej - ekspertów z wielu dziedzin nauki oraz różnych obszarów biznesu w MODELU OPEN INNOVATION (szeroka współpraca oraz integrowanie wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy). Każdy przedmiot (kurs) specjalizacyjny przygotowuje oraz realizuje zespół prowadzących. Studenci przechodząc przez kolejne etapy procesu projektowania i wdrażania innowacji, realizują projekt zespołowy pod okiem mentora (pracują w interdyscyplinarnych zespołach).

Jak wygląda realizacja zajęć na przedmiocie specjalizacyjnym?

Sylwetka absolwenta

Absolwenci przygotowani są do pracy:

Absolwent specjalności:

  • dysponuje kompleksową wiedzą dotyczącą zasad funkcjonowania innowacyjnej gospodarki, działania rynku, nowych trendów, szans i wyzwań stojących przed przedsiębiorcami oraz zagadnień etycznych związanych z życiem gospodarczym,
  • dysponuje specjalistyczną, nowoczesną wiedzą z zakresu designu/projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) oraz komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
  • potrafi identyfikować dostępne możliwości działalności osobistej, zawodowej lub gospodarczej/ biznesowej (wie co i jak, w jaki sposób) oraz inspirować innych,
  • posiada zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów - umiejętność proaktywnego zarządzania projektami (analizowanie, planowanie, organizowanie, kierowanie, komunikowanie, wdrażanie, ocena, raportowanie/sprawozdawczość, itp.),
  • wykazuje się zdolnością prawidłowej oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych wypadkach oraz zdolnością do autorefleksji (identyfikacji i oceny własnych mocnych oraz słabych stron),
  • posiada zdolność do pracy indywidualnej oraz zespołowej i efektywnego porozumiewania się w interdyscyplinarnym środowisku pracy (rozumienia różnych punktów widzenia, krytycznego myślenia i konstruktywnego prezentowania stanowisk),
  • charakteryzuje się zaangażowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności w środowisku pracy, jest kreatywny i niezależny, jednak otwarty na poglądy innych osób, cechuje go inicjatywność, odwaga, determinacja w osiąganiu celów oraz ciekawość świata, chęć do ciągłego uczenia się i podejmowania nowych wyzwań.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne tworzą solidny fundament dla rozwoju zawodowego absolwenta. Pozwalają także na kontynuację kształcenia na trzecim stopniu studiów.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem