Specjalność ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU (I)

ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU (I STOPIEŃ)

Specjalność pod opieką Katedra Makroekonomii 
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF] 

Opis specjalności

Specjalność „Analityk otoczenia biznesu” adresowana jest do osób, które po ukończeniu studiów chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą lub też pracować w przedsiębiorstwach działających na zasadach rynkowych w gospodarce otwartej. 

Oferowane przedmioty stanowią rozszerzenie treści przekazywanych w ramach kursu z makroekonomii. Studenci w ramach specjalności będą mogli zapoznać się zarówno z prawidłowościami dotyczącymi globalizacji, innowacji, ochrony środowiska, jak i z metodami planowania i oceny efektów prowadzenia działalności gospodarczej w zmieniającym się otoczeniu.

Zasadnicze treści kształcenia

Wśród treści kształcenia na studiach I stopnia wymienić należy przede wszystkim treści związane bezpośrednio z makroekonomią gospodarki otwartej. Dodatkowo studenci będą mogli poznać instytucje, z którymi przedsiębiorcy będą współpracować w ramach prowadzonego biznesu. Multikulturowe otoczenie biznesu to przedmiot, który pozwoli zrozumieć specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. W ramach gospodarki lokalnej studenci poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym i współpracy z samorządami. Natomiast gospodarka kreatywna pozwoli na zrozumienie istoty współczesnej gospodarki opartej na sieciach informatycznych i swobodnym przepływie informacji.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty poruszające problematykę ryzyka finansowego oraz związane z oceną efektywności działania przedsiębiorstw oraz wpływu otoczenia biznesowego na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmioty specjalizacyjne:

• Multikulturowe otoczenie biznesu
• Współpraca biznesu z otoczeniem
• Efektywność działalności gospodarczej
• Zarządzanie ryzykiem finansowym
• Gospodarka kreatywna
• Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej

• Gospodarka lokalna

Formy kształcenia:

• ćwiczenia,

• wykłady,

Profil absolwenta

- Absolwenci  są przygotowani do zawodu ekonomisty - menedżera w małych i średnich przedsiębiorstwach, korporacjach i w sektorze publicznym.
- Dzięki wszechstronnej wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania są gotowi do podejmowania różnorodnych zadań w przedsięwzięciach o charakterze biznesowym.
- Posiadają znajomość języków obcych pozwalającą na pracę w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz posługują się specjalistycznym słownictwem i metodami analitycznymi.
- Są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem