Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA (I)

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA (I STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Instytutu Marketingu
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Opiekun specjalności:
dr Dorota Bednarska-Olejniczak (dorota.bednarska-olejniczak@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF] 

Opis specjalności

Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu opiera się na komunikacji. Informacja i jej przekaz mają dziś kluczowe znaczenie w niemal wszystkich dziedzinach życia. Następuje wyjątkowo szybki rozwój technologii służących generowaniu, przenoszeniu i wymianie informacji. Marketing jest tym obszarem biznesu, w którym zdolności komunikacyjne firmy - m.in. rozległe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań nabywców, przemyślana prezentacja marki i produktu na rynku oraz umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z odbiorcami - mają nierzadko decydujące znaczenie.

Specjalność została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych komunikacyjnymi aspektami marketingu i przyszłą pracą w działach marketingu, sprzedaży i promocji przedsiębiorstw oraz w agencjach reklamowych i badawczych. Studenci przygotowywani są także m.in. do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem relacjami z klientem oraz do pracy na styku organizacji i jej szeroko rozumianego otoczenia.

Zasadnicze treści kształcenia

Studenci specjalności otrzymują rozległą i praktyczną wiedzę na temat szeroko rozumianej komunikacji marketingowej organizacji - od pozyskiwania informacji rynkowych po przeprowadzanie kampanii promocyjnych. Poza posiadaniem specjalistycznej wiedzy dotyczącej m.in. sprzedaży, reklamy, public relations oraz badań marketingowych, absolwenci specjalności dysponują umiejętnościami w zakresie opracowywania projektów badawczych i sporządzania programów działań komunikacyjnych organizacji. W ramach specjalności szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności kreatywnego, ale i zdyscyplinowanego działania samodzielnie i w zespole.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów, dominują zajęcia w formie ćwiczeń lub konwersatoriów. Analizowane są liczne krajowe i zagraniczne studia przypadków, prowadzone są dyskusje, odbywają się prace grupowe, realizowane są indywidualne lub grupowe projekty kreatywne i badawcze. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego, prezentowane są przykłady reklam i innych działań komunikacyjnych oraz organizowane są wizyty gości z praktyki gospodarczej.

Sylwetka absolwenta

Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach menedżerów i specjalistów w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji marketingowej przedsiębiorstw i instytucji, a także w firmach oferujących profesjonalne usługi w tym zakresie. Absolwenci specjalności:

Zdobyte wiedza, umiejętności i kompetencje tworzą solidny fundament dla rozwoju zawodowego absolwenta, a także pozwalają na kontynuację kształcenia na drugim i trzecim stopniu studiów.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem