Specjalność ANALITYK RYNKU (I)

ANALITYK RYNKU (I STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Działalność w gospodarce rynkowej wymaga wiedzy o funkcjonowaniu rynków i ich uczestników w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym. Wiedza ta jest niezbędna do diagnozy stanu rynku, przewidywania zmian i umiejętnego podejmowania trafnych decyzji. Oferuje ją specjalność Analityk Rynku.

Studia na specjalności Analityk Rynku są dwustopniowe. Studia I stopnia trwają 6 semestrów, studia II stopnia - 4 semestry.

Ukończenie studiów I stopnia daje przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty - analityka rynku w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent uzyskuje wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę o metodach ilościowego i jakościowego analizowania rynków i podejmowania decyzji ekonomicznych.

Zasadnicze treści kształcenia

Treści kształcenia są zgodne ze standardami dla kierunku ekonomia ustalonymi przez MNiSzW. Treści kształcenia obejmują, oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego (języki obce, wychowanie fizyczne, filozofia, socjologia, historia gospodarcza), przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne.

Kształcenie na studiach I stopnia w specjalności Analityk Rynku składa się z 4 modułów i opiera się na module podstawowym złożonym z trzech grup przedmiotów:

Opanowanie treści podstawowych umożliwia kształcenie kierunkowe, obejmujące przedmioty wyposażające studentów w wiedzę o:

Trzeci moduł stanowią przedmioty specjalizacyjne, których treści obejmują:

Przedmioty specjalizacyjne umożliwiają przygotowanie pracy licencjackiej na bazie wiedzy podstawowej i kierunkowej.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów I stopnia daje przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty - analityka rynku w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent uzyskuje wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę o metodach ilościowego i jakościowego analizowania rynków i podejmowania decyzji ekonomicznych. Wiedza ta wraz z umiejętnością zbierania i analizy informacji o funkcjonowaniu rynków jest potrzebna:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem