Specjalność MENEDŻER BIZNESU (I)

MENEDŻER BIZNESU (I STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Zarządzania Strategicznego oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Opiekun specjalności: dr hab. Leon Jakubów, prof. UE (leon.jakubow@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Specjalność Menedżer biznesu przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach różnej wielkości.

Do kogo kierujemy ofertę?

  • Do osób mających aspiracje do obejmowania wyższych stanowisk kierowniczych i rozwijania swojej kariery zawodowej od kierowania małymi zespołami - do zarządzania działami lub całym przedsiębiorstwem.
  • Do osób planujących założenie własnej firmy lub już prowadzących działalność gospodarczą. Specjalność pomoże im nabyć kompetencje menedżerskie, potrzebne w zarządzaniu własnym biznesem.

Zasadnicze treści kształcenia

Na specjalności Menedżer biznesu studenci doskonalą:

  • kompetencje biznesowe, niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (np. tworzenie biznesplanu, tworzenie i realizacja strategii, zarządzanie kryzysem w organizacji, zarządzanie projektami, zarządzanie takimi funkcjami przedsiębiorstwa jak marketing, finanse, innowacje, HR), jak i
  • kompetencje interpersonalne związane z zarządzaniem ludźmi i kontaktami z klientami (np. kierowanie zespołem, przywództwo, motywowanie, kreatywność).

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów, dominują zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzone są dyskusje, odbywają się zajęcia doskonalące pracę w zespołach. W części zajęć uczestniczą przedstawiciele praktyki gospodarczej. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w jednej z najlepszych na świecie gier-symulacji biznesowych. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci są przygotowania do pracy:

  • Na stanowiskach kierowniczych w organizacjach różnej wielkości
  • Jako menedżerowie zespołu, działu lub całego przedsiębiorstwa
  • Jako menedżerowie własnej firmy

Absolwent specjalności:

  • Posiadają wiedzę na temat skutecznego zarządzania biznesem: tworzenia biznesplanu, wyboru i realizacji strategii, zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa (marketing, finanse, HR, innowacje, kontakty z otoczeniem), prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej
  • Mają umiejętność kierowania ludźmi: budowania zespołów, współpracy, przyjmowania roli przywódczej, inicjowania działań twórczych i innowacyjnych, organizowania pracy i motywowania ludzi
  • Cechują się odwagą, kreatywnością i przedsiębiorczością: potrafią podejmować decyzje, poszukiwać nowych rozwiązań i inspirować innych

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem