Specjalność FINANSE, PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁEK (II)

FINANSE, PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁEK (II STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Finansów
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Opiekun specjalności: dr hab. Jacek Uchman, prof. UE (jacek.uchman@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw jest fundamentem rozwoju gospodarki. Dla oceny ich działalności i dla uzyskania podstawy do podejmowania decyzji istotne znaczenie ma wiedza finansowa, której pozyskanie jest zadaniem specjalności Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek. Studia na specjalności Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek są kontynuacją studiów I stopnia, czyli specjalności Finanse i Rachunkowość Spółek.

Ukończenie studiów II stopnia daje przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie finansów, rachunkowości i podatków w podmiotach gospodarczych i w sferze finansowej, w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent uzyskuje wiedzę finansową i przygotowanie do diagnozy sytuacji finansowej wybranych obszarów działalności spółek a także ich syntetycznej oceny.

Zasadnicze treści kształcenia

Zaawansowana wiedza dotycząca syntetycznej i całościowej oceny spółek oraz dotycząca znaczenia poszczególnych czynników wpływających na tę ocenę. Gruntowna wiedza o problematyce kluczowych i aktualnych problemów w obszarze rachunkowości i opodatkowania podmiotów gospodarczych. Prawidłowa diagnoza i percepcja czynników zewnętrznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

W ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych oferowanych na specjalności powinno nastąpić przyswojenie sobie cech i umiejętności niezbędnych do wcielenia się w role specjalistów z dziedziny finansów firm. Ponadto kompetencje przyszłych absolwentów powinny poszerzać praktyki studenckie.

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów II stopnia daje przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach w obszarze finansów podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym i publicznym, w tym przede wszystkim w spółkach kapitałowych oraz w firmach konsultingowych z obszaru zarządzania finansami, księgowości, pozyskiwania kapitału, doradztwa podatkowego. Ułatwia świadome prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem