Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE (II)

LOGISTYKA W BIZNESIE (II STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Opiekun specjalności: dr Grzegorz Jokiel (grzegorz.jokiel@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Logistyka w biznesie, czyli w każdym rodzaju działalności gospodarczej generującej dochody, zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów i informacji przez przedsiębiorstwo (rozumiane także jako organizacja projektowa) i między przedsiębiorstwami. Menedżer logistyki to nie tylko interface dla systemów informatycznych, ale aktywny i świadomy organizator procesów przepływu. Wymaga się od niego samodzielności, pracy zespołowej i kreatywności w rozwiązywaniu wieloaspektowych problemów w obszarze logistycznym w organizacji i poza nią (łańcuchy i sieci logistyczne). Dlatego w ramach specjalności zaproponowane są obok stricte logistycznych przedmiotów, także przedmioty doskonalące kompetencje logistyka (w tym społeczne). Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty), także jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne). Jest też możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych, a także prowadzenia własnej działalności. Efektem studiów powinno być przygotowanie do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Zasadnicze treści kształcenia

Absolwent specjalności Logistyka w biznesie pozyskuje wiedzę i nabywa umiejętności w zakresie: identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów, procesów logistycznych, łańcuchów i sieci logistycznych, a także zarządzania nimi. Wiedza w tym zakresie jest wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania procesami logistycznymi (ARIS, ADONIS, iGrafx, SAP). W ramach specjalności ma miejsce także rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia, gotowości do pracy w zespole oraz zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego zachowania i działania. W szczególności wśród treści kształcenia są: Podstawowe pojęcia i problemy z zakresu logistyki, System logistyczny przedsiębiorstwa, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Logistyka zaopatrzenia, Logistyka produkcji, Logistyka dystrybucji(w tym logistyczna obsługa klienta) , Logistyka transportu, Logistyka magazynowa, Informatyczne wspomaganie zarządzania logistycznego, Łańcuchy i sieci logistyczne, Człowiek w systemie logistycznym, Koszty logistyki.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Kształcenie w ramach specjalności odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów, dominują zajęcia w formie ćwiczeń i/lub laboratoriów. Analizowane są studia przypadków, prowadzone dyskusje, odbywają się prace w zespołach. Wykonywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem laboratorium komputerowego, sprzętu audio-wizualnego. Pogłębianie wiedzy i praktycznych umiejętności jest możliwe także poprzez uczestniczenie w Kole naukowym Zintegrowanych Systemów Informatycznych SAPer, lub w Kole naukowym Zarządzanie projektami, które funkcjonują przy Katedrze Zarządzania Procesami Gospodarczymi. W ramach Kół rozwiązuje się m.in. praktyczne problemy logistyczne przedsiębiorstw, pod opieką doświadczonych konsultantów, z pomocą narzędzi informatycznych (w tym systemu SAP- jednego z najpopularniejszych systemów informatycznych w praktyce krajowej i zagranicznej).

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów i specjalistów w zakresie zarządzania procesami i projektami logistycznymi, w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Absolwenci specjalności:

Pozyskana wiedza, nabyte umiejętności i wykreowane kompetencje pozwalają absolwentowi tej specjalności na kontynuację kształcenia na trzecim stopniu studiów.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem