Wydanie 7 (107)

1 października 2009 r.

NA UNIWERSYTECIE


Posiedzenie Senatu

24 września 2009 r. po przerwie wakacyjnej odbyło się posiedzenie Senatu poprowadzone przez prof. Andrzeja Gospodarowicza, prorektora ds. nauki. Program spotkania obejmował:

 1. wręczenie listu gratulacyjnego prof. Stanisławowi Korenikowi z okazji nadania tytułu Profesora Honorowego Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. dyskusję na temat Sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok 2008. Sprawozdanie zostało przyjęte.
 3. przyjęcie Korekty nr 1 planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. w związku z dotacją MNISW na regulację wynagrodzeń.
 4. zgłoszenie przez Wydział ZIF wniosku o nadanie prof. dr. hab. Jerzemu Rokicie z Akademii Ekonomicznej w Katowicach tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uroczystość nadania tytułu dhc prof. Jerzemu Rokicie będzie miała miejsce podczas obchodów święta uczelni.
 5. zatwierdzenie kandydatur prof. zw. dr hab. Ewy Konarzewskiej-Gubały oraz prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej na reprezentowanie naszej uczelni w Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w kadencji 2009-2013.
 6. przedstawienie wniosku JM Rektora o przyznanie prof. Giuseppe Calzoniemu i prof. Marianowi Nodze odznaczenia Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odznaczenia uhonorowanym profesorom zostaną wręczone 2 października, podczas inauguracji roku akademickiego.
 7. prezentację przez prof. Marka Łyszczaka, prorektora ds. rozwoju i promocji uczelni stanu prac nad opracowaniem „Strategia rozwoju Uczelni”.
 8. sprawy osobowe:
  1. wyrażenie zgody na nadanie prof. zw. dr hab. Danucie Misińskiej tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  2. Wyrażenie zgody na nadanie prof. zw. dr. hab. inż. Władysławowi Leśniakowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  3. wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. inż. Jerzego Pietkiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biotechnologii Żywności,
  4. wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. Zofii Rusnak na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Statystyki,
  5. wyrażenie zgody na zatrudnienie dr hab. Adeli Barabasz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania.

63 inauguracja roku akademickego
Rektor i Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2009/2010, w dniu 2 października 2009 r. o godzinie 12, w Audytorium im. Jana Pawła II na terenie uczelni. Zobacz program.


Godziny rektorskie

W związku z inauguracją roku akademickiego w dniu 2 października 2009 (piątek) ogłoszone zostały godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych na Wydziałach wrocławskich w godz. 12.00 - 16.00. Powyższe nie dotyczy studentów wydziału IE, którzy maja zajęcia laboratoryjne.


Nowe bazy
 1. Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z  wielodziedzinowej bazy danych Central & Eastern European Academic SourceTM  (CEEAS) w testowym dostępie na platformie EBSCO. Kolekcja CEEAS zawiera ponad 375 publikacji pełnotekstowych dotyczących problemów regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Baza zawiera informacje z zakresu biznesu i ekonomii, historii, prawa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, medycyny, literatury, politologii i socjologii.
  Baza dostępna będzie od 1 października do 31 grudnia 2009. Dostęp ze strony domowej Biblioteki, poprzez zakładkę – Bazy - Bazy w dostępie internetowym - EIFL-EBSCO
 2. Firma EROMONITOR  – wydawca bazy GMID  udostępnił od sierpnia 2009 stałym użytkownikom możliwość założenia bazie  osobistego konta, dzięki czemu można:
  • zapisywania  rezultatów przeszukiwań
  • otrzymywania pocztą elektroniczną alertów z bazy według zadanych profili wyszukiwawczych
  • dostęp do usługi RSS
  Po wejściu na stronę serwisu, należy zwrócić uwagę na prawą górną stronę ekranu: Personalise this site i wypełnić formularz rejestracyjny. Przy wypełnieniu formularza prosimy podać służbowy adres mailowy.

Komunikat Kwestora  Nr 04/09
Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 11/2008 w związku ze zmianą od 1 kwietnia 2009 r. wysokości stawki wypadkowej  ulegają zmianie następujące wskaźniki:
 1. §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: narzut na wynagrodzenia w wysokości:
  • 17,64% - w przypadku umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenia)
  • 35,71% - w przypadku mianowania/umowy o pracę z pracownikiem będącym nauczycielem akademickim (NA)
  • 34,49% w przypadku umowy o pracę z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim (NNA)
 2. §1 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

Porozumienie między Wydawnictwami
Informujemy wszystkich autorów, że między Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu  zostało zawarte porozumienie dotyczące  wzajemnej  wymiany publikacji w seriach zeszytów naukowych wydawanych przez Wydawnictwa tychże uczelni. Zgodnie z tym porozumieniem każde Wydawnictwo przyjmie do bezpłatnej publikacji artykuły z  uczelni biorących udział w tym porozumieniu. Wykaz zeszytów prowadzonych w każdej uczelni oraz szczegółowe zasady obowiązujące przy ich wydawaniu zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictwo.ue.wroc.pl.


Ograniczenia w ruchu
Karty wjazdowe (semestr zimowy 2009/2010) na miejsca postojowe na terenie B Uczelni (między SWFiS a GRK) można kupić od 14 września br. w Dziale Administracyjno-Socjalnym (budynek D, pokój 2C). Przypominamy także, że w związku z budową DCINiE na terenie A Uniwersytetu obowiązuje całkowity zakaz wjazdu.


Cenna współpraca
Dziekan wydziału ZIF, dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE podpisał w imieniu wydziału deklarację współpracy z mgr. Markiem Łaźniakiem, dyrektorem renomowanego Liceum wrocławskiego nr XIV


A unique University in a unique City
Pracowników wyjeżdżających za granicę informujemy, że Biuro Promocji nakręciło film w języku angielskim promujący studia na Uniwersytecie Ekonomicznym. Film jest w wersji DVD.


Ucz się języka
Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich na profesjonalne kursy języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski). Przy Studium mają swoją siedzibę jedyne na Dolnym Śląsku licencjonowane centra egzaminacyjne języka niemieckiego Instytutu Goethego, języka hiszpańskiego Instytutu Cervantesa, języka francuskiego Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, języka włoskiego Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii, bardzo prężnie działające centrum egzaminacyjne języka angielskiego Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz szkoła sieci TELC. Zapisy (testy i rozmowy kwalifikacyjne) w dniach 5, 7, 9, 13 i 15 października, godz. 17.00-19.00, w Studium Języków Obcych, ul. Drukarska 24 a. Więcej informacji o zapisach, kursach i certyfikatach: www.sjo.ue.wroc.pl


Dla zmarzlaków
Solarium przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UE zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 9-20, w soboty w godz. 10-16.

SZKOLENIA I KONKURSY

MNiSW informuje, że  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych EU w Warszawie organizuje szkolenia:

Rusza konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę jaką jest komiks oraz animacja komputerowa.Organizatorem Konkursu jest Fundacja FOR, a partnerem konkursu jest BZ WBK S.A. Czytaj więcej

WOKÓŁ NAS

Wrocławskie Centrum Akademickie Biuro  Współpracy z uczelniami Wyższymi przypomina o  aktualnych inicjatywach skierowanych do uczelni i uczonych:

17 października 2009 roku, w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod hasłem "Razem wobec przyszłości" odbędzie się IV Kongres Obywatelski. Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Swój udział w Kongresie potwierdzili m. in. były Prezydent, Lech Wałęsa i Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Do uczestnictwa w Kongresie zaproszeni zostali również paneliści specjalizujący się w zagadnieniach nauki i gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Kongres skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców (przewidywany jest udział ok. 1200 osób), głównie środowiska naukowego, ale także przedstawicieli instytucji rządowych i sektora pozarządowego, mediów oraz studentów

Oryginalność echa polega na powtarzaniu.
Włodzimierz Ścisłowski

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem