Wydanie 18 (118)

1 lutego 2011 r.

NA UNIWERSYTECIE

Posiedzenie Senatu 27 stycznia 2011 r.

  • dr. hab. inż. Zbigniewa Garncarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej,
  • dr hab. Bożeny Borkowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej,
  • dr hab. Mirosławy Pluty-Olearnik na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Katedrze Podstaw Marketingu,
  • prof. dr hab. Doroty Korenik na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Katedrze Finansów.

Seminarium Bolońskie

Prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, pełnomocnik rektora ds. Jakości Kształcenia, zaprasza  pracowników naukowo-dydaktycznych  uczelni na  seminarium bolońskie poświęcone KRAJOWYM RAMOM KWALIFIKACJI (KRK), które odbędzie się na naszej Uczelni dnia 8 marca 2011 roku. Seminarium będzie prowadzone przez Ekspertów Bolońskich powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest przewidziane w nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Więcej


Sukcesy studentów

W organizowanym przez CFA Institute polskim finale konkursu "Global Investment Research Challenge" drugie miejsce zajal zespol naszej uczelni w składzie:

  • Anna Spyrzyńska (Master Studies in Finance, 1 rok)
  • Justyna Lipa (Bachelor Studies in Finance, 3 rok)
  • Julia Kucharska (Bachelor Studies in Finance, 3 rok)
  • Krzysztof Kubiszewski (Master Studies in Finance, 1 rok)

Konkurs obejmował przygotowanie i prezentacje raportu o spółce publicznej.


Współpraca z EIT+

Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką, prof. Maria Kopertyńska przekazuje pod ewentualną uwagę przygotowany przez  WCB EIT+ zestaw potencjalnych obszarów badawczych i zagadnień, które mogą być źródłem tematów prac dyplomowych lub naukowych. Ich zakres i uszczegółowienie powinny już zależeć od Promotorów, jak też samych zainteresowanych. Osoby zainteresowane praktyką w EIT+ lub badaniami powinni skontaktować się z Biurem Nauki i Współpracy z Gospodarką, tel. 80 858.


Zeszyt naukowy Gospodarka a Środowisko

Rozpoczęto przyjmowanie prac do tytułowego zeszytu naukowego. Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Wydawniczej dotychczasowy zakres tematyczny zeszytu pn. „GOSPODARKA A ŚRODOWISKO w ramach serii prac pn. „Ekonomia” został rozszerzony o zagadnienia dotyczące gospodarki przestrzennej i stosownie do tego, zmieniony został podtytuł zeszytu na GOSPODARKA - ŚRODOWISKO - PRZESTRZEŃ. Ostateczny termin przesłania artykułów upływa 30 kwietnia br. Więcej


Finance News

Ukazał się lutowy numer  Finance News , pisma redagowanego przez studentów dla studentów i pracowników.


Zajęcia ruchowe dla Pań

rozpoczną się 7 lutego i będą odbywały się w poniedziałki o 15.40. Cena 120 zł. po zajęciach można skorzystać z basenu (godz. 16.30) za kolejne 120 zł. Informacje na temat zajęć, karnetów i innych ofert można znaleźć na stronie www.swf.ue.wroc.pl

WOKÓŁ NAS

Międzywydziałowe Koło Doktorantów„Nauka o nauce” zaprasza na otwarte spotkanie z dr. Krzysztofem Szlachcicem „Retoryka sporów o prawdziwość poznania. O L. Flecku, K. Popperze ( i innych...) ”. Spotkanie rozpocznie się 3 lutego (czwartek) 2011 roku o godzinie 18.00 w Dialog Klubie Minerwa we Wrocławiu przy ulicy Kuźniczej 29a (OPE Kalambur)


Pod adresem http://wydarzenia.edu.pl/  uruchomiony został serwis prezentujący aktualności polskiej nauki, sztuki oraz szkolnictwa wyższego. Serwis jest narzędziem pozwalającym na promocję wydarzeń, których charakter wykracza poza ścisłe ramy uczelni. Umożliwia samodzielne, łatwe publikowania wiadomości (dla instytucji edukacyjnych jest ono nieodpłatne). Więcej informacji na stronie wydarzenia.edu.pl/przewodnik 


Do 28 lutego można składać wnioski w konkursie MNiSW w ramach programu pod nazwą „Mobilność Plus”.

Program adresowany jest do naukowców prowadzących nowatorskie badania we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Dzięki grantom uzyskanym w programie „Mobilność Plus” polscy uczeni będą mogli włączyć się w prestiżowe międzynarodowe projekty badawcze, współpracować z najlepszymi laboratoriami i instytutami na świecie, korzystać z wiedzy i doświadczeń naukowych autorytetów.


Zanim uczeń zdecyduje, kim będzie w przyszłości pozwólmy mu szkole być sobą.

Eugeniusz Korkosz

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem