Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów otrzymał pozytywną ocenę w konkursie na uruchomienie II edycji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w roku akademickim 2018/2019.
Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie studiów doktoranckich wydziału ZIF: http://www.ue.wroc.pl/doktoranci/15191/studia_iii_stopnia_na_wydziale_zif.html


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uruchomił studia III stopnia w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Doktorat Wdrożeniowy". Celem doktoratu wdrożeniowego jest rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego oraz zagadnienia praktycznego, w taki sposób, aby powstałe rozwiązanie można było wdrożyć.

Dualny charakter studiów wymaga zapewnienia promotora naukowego ze strony jednostki naukowej. Drugim istotnym ogniwem jest zaangażowanie partnera programu, którym może być przedsiębiorstwo lub inny podmiot działający w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Warunkiem koniecznym jest utrzymanie stosunku zatrudnienia doktoranta w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji studiów. Ponadto pracodawca zapewnia opiekuna pomocniczego, który powinien spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

Korzyści z doktoratu wdrożeniowego leżą przede wszystkim po stronie pracodawcy, który rozwija swoją sferę naukowo-badawczą i uzyskuje rozwiązanie konkretnego problemu. Natomiast tajemnica przedsiębiorstwa będzie zabezpieczona podpisaną umową.

Drugą stroną odnoszącą korzyści z doktoratu wdrożeniowego są osoby, które uzyskały tytuł magistra lub równorzędny oraz chcą rozpocząć stacjonarne studia doktoranckie (III stopnia) w roku akademickim 2018/2019. Starania doktoranta, który w ciągu 4 lat powinien uzyskać tytuł naukowy doktora, są wsparte stypendium w wysokości 2 450 zł.

Więcej informacji o Programie z którego finansowana jest inicjatywa znajduje się na stronie internetowej MNiSW oraz bridge.gov.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem