Studia III stopnia na wydziale ZIF

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów oferuje czteroletnie stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk ekonomicznych obejmującej trzy dyscypliny:

1. nauki o zarządzaniu, między innymi w obszarach tematycznych:

2. ekonomię, między innymi w obszarach tematycznych:

3. finanse, między innymi w obszarach tematycznych:

 
Mapa kampusu
resized_700x660_mapa_kampusu_pl

Program kształcenia

Harmonogram zajęć
studia stacjonarne
studia niestacjonarne


Przewody  doktorskie

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018
Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.


Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć w Dziekanacie - siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich następujące dokumenty:

Kandydaci na studia doktoranckie mogą ubiegać się o miejsce w Programie doktorat wdrożeniowy MNiSW. Wówczas należy dostarczyć również:

Oferta seminariów doktoranckich pracowników naukowych Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów z następujących dyscyplin:

Harmonogram rekrutacji

Miejsce składania kompletu dokumentów

Dziekanat Studiów Doktoranckich - pokój 209, budynek Z
Anita Brzozowska
adres mailowy: anita.brzozowska@ue.wroc.pl 
Telefon: 71 36 80 612
Dagmara Przystawa
Adres mailowy: dagmara.przystawa@ue.wroc.pl 
Telefon: 71 36 80 153


Podstawę zakwalifikowania kandydatów na studia doktoranckie stanowi uzyskana liczba punktów (max 50 punktów) w tym:

Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 50 punktów.

Liczbę punktów stanowiącą podstawę przyjęcia na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) ustala Komisja.

Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych Uchwałą Nr R.0000.29.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018 Decyzja Rektora jest ostateczna.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem