EDAMBA (European Doctoral programs Association in Management & Business Administration)

logo_edamba
3 września 2018 roku na posiedzeniu w Kolonii, Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Programów Doktoranckich w zakresie zarządzania i administracji EDAMBA, przyjął naszą Uczelnię jako członka stowarzyszonego i certyfikował program studiów doktoranckich na WUE w zakresie Economics & Business, specifically, Business & Management na okres jednego roku akademickiego. 
Członkostwo w EDAMBA oferuje różne korzyści, wśród których wymienić można:
  • dostęp do informacji poprzez globalną sieć akademicką EDAMBA, publikacje i wydarzenia;
  • udział studentów studiów doktoranckich w corocznej letniej akademii EDAMBA;
  • udział pracowników uczelni i absolwentów studiów doktoranckich w Konsorcjum do spraw Doktorantów;
  • możliwość udziału doktorantów w corocznej edycji konkursu EDAMBA na najlepszą pracę dyplomową; 
  • udział we wszystkich działaniach EDAMBA.
Nasza Uczelnia aplikację członkowską złożyła w lutym 2018 roku. W kwietniu tego roku miała miejsce wizyta oceniająca, prowadzona przez zespół w składzie: Prof Agnes Zsoka oraz Prof John Ulhoi z Komitetu Wykonawczego EDAMBA. Przed wizytą komitet wykonawczy EDAMBA wstępnie ocenił wniosek i szczegółowe materiały dotyczące studiów doktoranckich na WUE, dostarczone przez Uczelnię. Podczas swojej wizyty przedstawiciele EDAMBA spotkali się z:
  • kierownictwem Uczelni oraz Wydziałów, poznając strategię i ogólne cele programu; 
  • pracownikami Wydziałów, którzy zaangażowani są w program;
  • doktorantów uczestniczących w programie;
  • kluczowym personelem administracyjnym.
W czasie wizyty Zespół Oceniający wziął również udział w sesji mającej na celu przegląd dokumentacji programu i informacji zwrotnych od kierownictwa Uczelni i Wydziałów oraz przeglądzie obiektów Uczelni, gdzie realizowany jest program.

EDAMBA, Europejskie Stowarzyszenie Programów Doktoranckich w zakresie zarządzania i business administration, jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit działającym obecnie w 26 krajach. Misją EDAMBA jest rozwijanie wspólnych pomysłów, wartości, kryteriów oceny, standardów i praktyk w celu oceny i poprawy jakości edukacji doktoranckiej poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w globalnej sieci. Członkowie EDAMBA są zaangażowani w tworzenie i dzielenie się inicjatywami oraz osiąganie doskonałości, doceniając i promując współpracę, różnorodność i budowanie społeczności.
official_acceptance
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem