Konkursy

XVI Edycja Summer Camp UOKiK  ’24

Termin zgłoszenia: 16 czerwca 2024 r.
Informacja i regulamin: https://uokik.gov.pl/konkursyXVI Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Termin nadsyłania prac: 14 czerwca 2024 r.
Informacja i regulamin: www.nbp.pl/konkursy


Warsaw Econometric Challenge

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu WEC - Warsaw Econometric Challenge.
Konkurs WEC adresowany jest do wszystkich studentek/studentów zainteresowanych udziałem w hackathonie organizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
WEC cieszy się zainteresowaniem polskich i zagranicznych uczelni. Do minionej edycji zgłosili się reprezentanci aż 21 europejskich uniwersytetów!
Zachęcamy drużyny studenckie (maksymalnie 4-osobowe), które chciałyby podjąć się wyzwania rozwiązania rzeczywistego, biznesowego problemu. Tegoroczna edycja odbędzie się 11 maja. Z rozwiązaniem konkursowego zadania zespoły będą musiały poradzić sobie w ciągu 24 h.
Zwycięska i nagrodzone zespołu mogą liczyć na nagrody finansowe. Jak zapewniają uczestnicy poprzednich edycji, WEC to jednak przede wszystkim szansa zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i fantastyczna przygoda pracy w grupie.

Więcej informacji: https://wec.wne.uw.edu.pl/Akademickie Mistrzostwa Menedżerskie

Zapraszamy studentów i wykładowców do udziału w Akademickich Mistrzostwach Menedżerskich – darmowym, ogólnopolskim konkursie biznesowym, opartym o grywalizację!
Udział w konkursie jest bezpłatny, a dla najlepszych Zespołów oraz ich Opiekunów przewidziane są atrakcyjne nagrody (m.in. 6000 zł dla Zespołu, który zajmie I miejsce w Finale, 4000 zł dla II miejsca, 2000 zł dla III miejsca). Gościem specjalnym Konkursu jest Rafał Brzoska – właściciel marki InPost, założyciel Rafał Brzoska Foundation, przyjaciel ambitnej młodzieży.

Rekrutacja trwa od 26 lutego do 27 marca 2024 r.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Opiekun (nauczyciel akademicki).
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej:

https://mistrzostwa.revas.pl/amm
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek ogłasza IV edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową dotyczącą suplementów diety w  aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i ekonomicznym.

Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać:
1. Autorzy prac - uczestnicy w imieniu własnym,
2. Uczelnia, na której została złożona i obroniona praca, w imieniu uczestnika i za jego pisemną zgodą.

Prace zgłaszane do konkursu powinny spełniać poniższe warunki:
1. zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim
2. zostały obronione w terminie od 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.
3. zostały złożone i obronione na Uczelni;
4. praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry,
5. nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:
1. wartość merytoryczna pracy;
2. nowatorski i twórczy charakter pracy;
3. poziom edytorski pracy.

Prace dyplomowe zgłaszane do Konkursu powinny spełniać warunki określone w Regulaminie i zostać przesłane na adres siedziby Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (ul. Chłodna 64; lok. 314; Warszawa 00-872) w terminie do 31 marca 2024 r.

Regulamin Konkursu

Wniosek zgłoszeniowy

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem