Prorektor ds. Dydaktyki

Prof. dr hab. inż. Edmund Cibis – prorektor ds. dydaktyki w kadencji 2016-2020

prof_cibis Edmund Cibis urodził się w 1955 r. w Naczęsławicach.
Studia ukończył w 1980 r. na  Politechnice Wrocławskiej, absolwent matematyki stosowanej. Doktorat obronił w 1987 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (technologia i chemia żywności). Habilitacje uzyskał w  2005 r. na Akademii Rolniczej w Poznaniu (technologia żywności i żywienia). Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2012 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Zainteresowania badawcze: technologia żywności i żywienia, biotechnologia środowiska. Był wykonawcą, głównym wykonawcą lub kierownikiem w 10 projektach badawczych, w tym w 3 finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Opublikowany dorobek naukowo-badawczy liczy około 110 pozycji autorskich i współautorskich.
Wypromował 2 doktorów.
Stypendia i staże zagraniczne: Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy/NRD (1988); Uniwersytet w Hanowerze (1992);
Funkcje w uczelni:
Funkcje środowiskowe: członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.
Odznaczenia i nagrody: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006), Nagrody Rektora (8 razy).
Hobby - turystyka górska.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem