1947

Prekursorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu była Wyższa Szkoła Handlowa, powstała z inicjatywy i jako własność Towarzystwa Popierania Nauk Ekonomiczno-Handlowych we Wrocławiu w oparciu o ustawę z 1937 o prywatnych szkołach wyższych. Kadrę stanowili głównie byli wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie - T. Bigo, W. Styś, Wł. Bartyński, St. Hubert, E. Żychiewicz, S. Przeździecki, A. Chełmoński. Pierwszym rektorem został prof. Kamil Stefko.

3 lutego miał miejsce wykład inauguracyjny prof. Wincentego Stysia, późniejszego Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

WSH była 3-letnią, jednowydziałową uczelnią zawodową kształcącą w specjalnościach: ogólnohandlowej, spółdzielczości, administracji i gospodarki publicznej, ubezpieczeniowo-handlowej. W 1948 Szkoła liczyła 2817 studentów i była drugą pod względem wielkości uczelnią na ziemiach Zachodnich. 1947-50 studiowało na niej już 6000 osób.

1950

Nacjonalizacja szkoły i przekształcenie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma Wydziałami: Przemysłu i Finansów

1954 powstanie wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Rolno-Spożywczego

1958 wydział Przemysłu zmienia nazwę na Ekonomiki Przedsiębiorstwa

1969 wydział Ekonomiki Przedsiębiorstwa zmienia nazwę na Gospodarki Narodowej

1969 powstaje filia WSE w Jeleniej Górze

1974

W miejsce WSE powstaje Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego

1976 powstaje trzeci Wydział: Zarządzania i Informatyki

1982 powstaje czwarty Wydział: (zamiejscowy) Gospodarki Miejskiej i Usług w Jeleniej Górze

2006 wydział Gospodarki Narodowej zmienia nazwę na Nauk Ekonomicznych.

2008

Sejm RP w dniu 18 marca przyjął Ustawę o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008 r.

marzec 2012

Senat zatwierdza nową nazwę wydziału jeleniogórskiego: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

2019

28 marca 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powołał do życia pierwszą Rade Uczelni. Jej przewodniczącym został  Piotr Krupa – prezes Zarządu KRUK S.A.

W skład pierwszej Rady weszło 6 osób, w tym 3 spoza społeczności UEW: 

W  skład Rady Uczelni powołana została również przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu –  Agata Martyniszyn

 

2020

W skutek reformy szkolnictwa wyższego wydział zamiejscowy ulega likwidacji. W jego miejsce powstaje filia. Uczelnia obecnie liczy trzy Wydziały:


Uczelnia dzisiaj w liczbach

studenci: 10 700

studenci studiów stacjonarnych: 6100

studenci zagraniczni (bez Erasmusa) 

absolwenci: > 100 000  

słuchacze studiów podyplomowych: 1827

słuchacze studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej: 198

nauczyciele akademiccy: 591


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem