1947

Prekursorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu była Wyższa Szkoła Handlowa, powstała z inicjatywy i jako własność Towarzystwa Popierania Nauk Ekonomiczno-Handlowych we Wrocławiu w oparciu o ustawę z 1937 o prywatnych szkołach wyższych. Kadrę stanowili głównie byli wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie - T. Bigo, W. Styś, Wł. Bartyński, St. Hubert, E. Żychiewicz, S. Przeździecki, A. Chełmoński. Pierwszym rektorem został prof. Kamil Stefko.

3 lutego miał miejsce wykład inauguracyjny prof. Wincentego Stysia, późniejszego Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

WSH była 3-letnią, jednowydziałową uczelnią zawodową kształcącą w specjalnościach: ogólnohandlowej, spółdzielczości, administracji i gospodarki publicznej, ubezpieczeniowo-handlowej. W 1948 Szkoła liczyła 2817 studentów i była drugą pod względem wielkości uczelnią na ziemiach Zachodnich. 1947-50 studiowało na niej już 6000 osób.

1950

Nacjonalizacja szkoły i przekształcenie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma Wydziałami: Przemysłu i Finansów

1954 powstanie wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Rolno-Spożywczego

1958 wydział Przemysłu zmienia nazwę na Ekonomiki Przedsiębiorstwa

1969 wydział Ekonomiki Przedsiębiorstwa zmienia nazwę na Gospodarki Narodowej

1969 powstaje filia WSE w Jeleniej Górze

1974

W miejsce WSE powstaje Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego

1976 powstaje trzeci Wydział: Zarządzania i Informatyki

1982 powstaje czwarty Wydział: (zamiejscowy) Gospodarki Miejskiej i Usług w Jeleniej Górze

2006 wydział Gospodarki Narodowej zmienia nazwę na Nauk Ekonomicznych.

2008

Sejm RP w dniu 18 marca przyjął Ustawę o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008 r.

marzec 2012

Senat zatwierdza nową nazwę wydziału jeleniogórskiego: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Uczelnia obecnie liczy cztery Wydziały:


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem