Uczelnia nasza działa w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i społecznym.


Jakie są główne współczesne trendy w gospodarce, życiu społecznym i w technologiach? Co wynika z nich dla przedsiębiorstw, dla sektora finansowego, dla sektora publicznego, dla konsumentów?

Raporty ekspertów i strategie europejskie potwierdzają, że ogromnym wyzwaniem rozwojowym są:

  • problemy środowiskowe, takie jak zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej i wyczerpywanie się zasobów, zanieczyszczenie powietrza, odpady (Sustainability)
  • globalne problemy społeczne, związane z nierównościami w dystrybucji dochodów oraz utrata zaufania społecznego do liderów politycznych i ekonomicznych (Responsibility)
  • rewolucja cyfrowa związana z rolą wiedzy, wykorzystaniem technologii IT, innowacjami, rozwojem badań naukowych (Innovation)

W Strategii Europa 2020 wyrażone to jest poprzez trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

  • rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
  • rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
  • rozwój sprzyjający integracji społecznej: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

  Sprostanie tym wyzwaniom jest możliwe jedynie poprzez głębokie zmiany strukturalne w systemie gospodarczym i w modelach biznesowych. Konieczne jest przejście od gospodarki opartej na wzroście PKB i eksploatacji zasobów naturalnych do działalności odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie: do gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, „zielonej”, opartej na „czystych” technologiach; do odpowiedzialnej konsumpcji; większej sprawiedliwości i równości społecznej wewnątrz- i międzypokoleniowej.
  Obecnie zrównoważony rozwój staje się motorem ożywiającym rozwój, głównym celem inwestycji i transferu publicznych pieniędzy np. z funduszy strukturalnych oraz sposobem na stwarzanie nowych miejsc pracy. Istotą rozwoju UE w latach 2010-20 będzie wprowadzenie idei niskoemisyjnej zielonej gospodarki do głównego nurtu unijnych polityk oraz do wszystkich instrumentów finansowych w tym do polityki spójności, polityki rolnej, polityki energetycznej, transportowej, polityki badań i rozwoju a także pomocy humanitarnej i rozwojowej wobec krajów trzecich.
   Rozwój inteligentny oznacza kontynuację rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez innowacje, edukację, badania i rozwój, widząc je jako szansę wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Responsibility Green Team 2018
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem