Baza wiedzy

Uczelnia nasza działa w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i społecznym.


Jakie są główne współczesne trendy w gospodarce, życiu społecznym i w technologiach? Co wynika z nich dla przedsiębiorstw, dla sektora finansowego, dla sektora publicznego, dla konsumentów?

Raporty ekspertów i strategie europejskie potwierdzają, że ogromnym wyzwaniem rozwojowym są:

  • problemy środowiskowe, takie jak zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej i wyczerpywanie się zasobów, zanieczyszczenie powietrza, odpady (Sustainability)
  • globalne problemy społeczne, związane z nierównościami w dystrybucji dochodów oraz utrata zaufania społecznego do liderów politycznych i ekonomicznych (Responsibility)
  • rewolucja cyfrowa związana z rolą wiedzy, wykorzystaniem technologii IT, innowacjami, rozwojem badań naukowych (Innovation)

W Strategii Europa 2020 wyrażone to jest poprzez trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

  • rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
  • rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
  • rozwój sprzyjający integracji społecznej: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Sprostanie tym wyzwaniom jest możliwe jedynie poprzez głębokie zmiany strukturalne w systemie gospodarczym i w modelach biznesowych. Konieczne jest przejście od gospodarki opartej na wzroście PKB i eksploatacji zasobów naturalnych do działalności odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie: do gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, „zielonej”, opartej na „czystych” technologiach; do odpowiedzialnej konsumpcji; większej sprawiedliwości i równości społecznej wewnątrz- i międzypokoleniowej.


Obecnie zrównoważony rozwój staje się motorem ożywiającym rozwój, głównym celem inwestycji i transferu publicznych pieniędzy np. z funduszy strukturalnych oraz sposobem na stwarzanie nowych miejsc pracy. Istotą rozwoju UE w latach 2010-20 będzie wprowadzenie idei niskoemisyjnej zielonej gospodarki do głównego nurtu unijnych polityk oraz do wszystkich instrumentów finansowych w tym do polityki spójności, polityki rolnej, polityki energetycznej, transportowej, polityki badań i rozwoju a także pomocy humanitarnej i rozwojowej wobec krajów trzecich.


Rozwój inteligentny oznacza kontynuację rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez innowacje, edukację, badania i rozwój, widząc je jako szansę wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Responsibility Green Team 2018


Zachęcamy do zapoznania się z raportami opublikowanymi przez podmioty zewnętrzne:

  • W raporcie pt. „Breaking point: Wage theft, violence and excessive workloads are pushing garment workers to breaking point during the pandemic” (Punkt przełomowy. Kradzież wynagrodzeń, przemoc i nadmierne obciążenie pracą popychają pracowników przemysłu odzieżowego do punktu krytycznego w czasie pandemii) Clean Clothes Campaign pokazuje, że H&M, Nike i Primark doprowadziły pracowników fabryk w swoich łańcuchach dostaw w Bangladeszu, Kambodży i Indonezji do desperacji podczas pandemii COVID-19. Ponad połowa pracowników, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby raportu  wskazała badaczom, że doświadczyli cięć płac podczas pandemii. Prawie 70% pracowników, z którymi przeprowadzono wywiady, doświadczyło okresów, w których nie otrzymywali normalnych, sprzed pandemii płac. Wszyscy ci pracownicy żyli w biedzie przed pandemią, a teraz jest im jeszcze trudniej związać koniec z końcem. Badania pokazują, że dzieje się tak z pracownikami w łańcuchach dostaw wszystkich trzech marek. Raport do pobrania w j. ang. pod linkiem: https://labourbehindthelabel.org/report-brands-are-pushing-garment-workers-to-breaking-point-during-the-pandemic/  • Z szóstego Globalnego Badania Inwestorów Instytucjonalnych EY „Is your ESG data unlocking long-term value?” wynika, że pandemia COVID-19 stała się katalizatorem wzrostu znaczenia czynników ESG. 90% inwestorów instytucjonalnych przykłada większą wagę do kwestii ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zwiększa się waga raportowania wyników ESG –  w 2021 roku analizowało je 78% inwestorów, a w 2018 r. zaledwie 32%. Okazuje się, że wdrożenie ESG będzie kluczowe dla polskich przedsiębiorstw realizujących transformację energetyczną przy pozyskiwaniu środków od inwestorów instytucjonalnych. Raport w j. ang. do pobrania pod linkiem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2021/12/ey-institutional-investor-survey.pdf

  • W styczniu 2022 ukazał się raport „Jak to powiedzieć…?” o narracjach w obszarze zmian klimatu i katastrofy klimatycznej. Przygotowała go agencja Lata Dwudzieste, w oparciu o oprogramowanie, które poddało analizie sposób opowiadania o zmianach klimatu w zachodnim świecie od czasu rozpoczęcia zbierania podpisów pod Porozumieniem paryskim w 2016 r. aż do dzisiaj. Publikacja jest do pobrania na stronie: https://lata-dwudzieste.pl/wp-content/uploads/2022/01/lata-dwudzieste-jak-to-powiedziecxx-4.pdf


Aktualizacja: 31.01.2022
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem