Kadencja 2016-2020
Komisja budżetowa
dr hab. Robert Kowalak, prof. UE – przewodniczący
prof. dr hab. Edward Nowak
prof. dr hab. Leszek Patrzałek
dr hab. Jacek Adamek, prof. UE
dr hab. Robert Kurek, prof. UE
dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UE
dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
dr Krzysztof Nowosielski
dr Marek Pauka
mgr Teresa Kłusek
mgr Krzysztof Małys
Jakub Kasprzyk – student
dr Rafał Siedlecki - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" – głos doradczy
dr Iwo Augustyński – przedstawiciel ZNP- głos doradczy
dr inż. Hanna Sikacz – przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" – głos doradczy

Komisja wydawnicza
dr hab. Witold Kowal, prof. UE – przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Bąk
prof. dr hab. Józef Dziechciarz
prof. dr hab. Janusz Łyko
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UE
dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UE
dr hab. Przemysław Skulski
dr inż. Daniel Ociński
Joanna Gauza – studentka
dr Dawid Kościewicz - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
dr Iwo Augustyński - przedstawiciel ZNP- głos doradczy
dr Bartosz Scheuer - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy

Komisja ds. nauki
prof. dr hab. Stanisław Nowosielski - przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
dr hab. inż. Zbigniew Garncarek, prof. UE
dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE
dr hab. Zbigniew Michna, prof. UE
dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE
dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE
dr Agnieszka Stanimir
mgr Grzegorz Hołyński
Kamil Mały - student
dr Paweł Wolak - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
dr hab. inż. Joanna Szymańska, prof. UE - przedstawiciel ZNP- głos doradczy
dr Jarosław Czaja - przedstawiciel ZZ "Solidarność 80" - głos doradczy
dr Zbigniew Dokurno - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy

Komisja ds. dydaktyki
prof. dr hab. inż. Edmund Cibis - przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek
dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE
dr hab. Robert Kowalak, prof. UE
dr hab. Bogusław Półtorak
dr Magdalena Rękas
dr Marek Wąsowicz
mgr Grażyna Bieć
mgr Katarzyna Łukaszewska
Joanna Gauza - studentka
Patryk Turski - student
dr Grzegorz Tarczyński - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
dr Iwo Augustyniak - przedstawiciel ZNP - głos doradczy
dr Monika Kwiecińska - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy

Komisja ds. współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - przewodniczący
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE
dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE
dr Piotr Gryszel
dr Anna Jankowiak
mgr Anna Marcinko
Krzysztof Siuda - student
dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UE - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
dr Maria Niewiadoma - przedstawiciel ZNP- głos doradczy
dr Zbigniew Dokurno - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy

Komisja ds. rozwoju kadr naukowych
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska - przewodnicząca
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
prof. dr hab. Marek Walesiak
prof. dr hab. Czesław Zając
dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE
dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE
dr hab. Marzena Stor, prof. UE
dr Letycja Sołoducho-Pelc
mgr Małgorzata Świrad
dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UE - przedstawiciel ZNP- głos doradczy
dr Jarosław Czaja - przedstawiciel ZZ "Solidarność 80" - głos doradczy
dr Bartosz Scheuer - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy

Komisja ds. dobrych praktyk akademickich
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska - przewodnicząca
prof. dr hab. Janusz Łyko
prof. dr hab. Czesław Zając
dr hab. Marek Biernacki, prof. UE
dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE
dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE
dr hab. inż. Hanna Pińkowska, prof. UE
dr hab. inż. Grażyna Woźniewska, prof. UE
dr Anna Baraniecka
Zbigniew Batorowicz
Klaudia Skoczek - studentka
dr inż. Janusz Stanisławski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
dr hab. inż. Jadwiga Lorenc, prof. UE- przedstawiciel ZNP- głos doradczy
dr Agnieszka Bem - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy

Komisja statutowa
prof. dr hab. Andrzej Graczyk - przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

prof. dr hab. Marek Walesiak
prof. dr hab. Stanisław Nowosielski
prof. dr hab. Stefan Wrzosek
dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UE - zastępca przewodniczącego
dr Janusz Kaspryszyn
dr Magdalena Rękas
dr inż. Marek Urban
dr Sylwia Wrona
mgr Jolanta Łojek
Grzegorz Macko - student
dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
dr Jarosław Czaja - przedstawiciel ZZ "Solidarność 80" - głos doradczy
dr Zbigniew Dokurno - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
Mgr Kingę Klonowską jako przedstawiciel ZNP - głos doradczy


Komisja ds. współpracy z biznesem
prof. dr hab. Jarosław Witkowski - przewodniczący
dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE
dr hab. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE
dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE
dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
dr hab. Bogusław Półtorak
dr Daniel Borowiak
dr Jarosław Olejniczak
dr Artur Rot
dr Piotr Szymański
Konrad Szincel - student
dr hab. Paweł Waniowski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - głos doradczy
dr Maria Niewiadoma - przedstawiciel ZNP- głos doradczy
dr Jarosław Czaja - przedstawiciel ZZ "Solidarność 80" - głos doradczy
dr Zbigniew Dokurno - przedstawiciel ZZ "Lux Scientiae" - głos doradczy
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem