Specjalność PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI (II)

Specjalność pod opieką Katedry Zarządzania Strategicznego
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Opiekun specjalnościdr Anna Witek-Crabb (anna.witek@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

„Jeśli chcesz nauczyć ludzi budować statki, 
nie każ im zbierać drewna, ale wzbudź w nich tęsknotę za oceanem”
(A. De Saint-Exupery)

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do pełnienia wiodących ról w różnego rodzaju organizacjach oraz stworzenie im warunków do rozwinięcia osobistych cech przywódczych. W czasie studiów studenci kształtują kompetencje zarówno w zakresie kierowania sobą i ludźmi, jak i wprowadzania zmian organizacyjnych i tworzenia strategii rozwoju organizacji. 
Specjalność „Przywództwo w organizacji” przygotowuje do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w różnych typach organizacji, od globalnych koncernów, przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, po jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje finansowe i organizacje non-profit. 

Zasadnicze treści kształcenia

Absolwent specjalności „Przywództwo w organizacji” będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych. Jego kształcenie będzie oparte o unikalne połączenie kompetencji „miękkich” z zakresu psychologii przywództwa, rozwoju osobistego, motywowania czy zarządzania zespołem oraz twardych, dotyczących formułowania i wdrażania strategii, tworzenia modeli biznesowych oraz zarządzania projektami biznesowymi i społecznymi.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

W czasie studiów akcent kładziony jest na wykorzystanie aktywnych form pracy i nauki przez doświadczenie. Ze względu na praktyczny charakter kształcenia, poza tradycyjnymi wykładami i ćwiczenia, wykorzystane zostaną różnorodne metody pracy, takie jak warsztaty, praca grupowa, symulacje biznesowe czy spotkania z udziałem praktyków.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności „Przywództwo w organizacji” jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji i bycia liderem zmian w organizacjach biznesowych, społecznych i samorządowych. 

Specjalność nie tylko kształtuje osobiste cechy przywódcze absolwentów, ale także przygotowuje ich do realizowania planów zawodowych jako przedsiębiorcy, kierownicy średnich i wyższych szczebli, wizjonerzy zmian, twórcy nowych przedsięwzięć biznesowych czy aktywiści społeczni i samorządowi.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem