Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (I)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (I STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Opiekun specjalności: dr Anna Marciszewska (anna.marciszewska@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Zarządzanie projektami to dziedzina zarządzania rozwijająca się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Spowodowane jest to pojawiającą się coraz częściej koniecznością podejmowania niestandardowych przedsięwzięć - projektów, których zadaniem jest rozwiązanie nietypowych, złożonych problemów funkcjonowania organizacji. Przyczynia się to do wzrost zapotrzebowania na profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Specjaliści zarządzania projektami to grupa zawodowa, która jest najbardziej poszukiwana obecnie na rynku pracy, ceniona i dobrze opłacana. Osoba podejmująca studia na specjalności Zarządzanie Projektami zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające jej na zarządzanie projektami. Ponadto ukończenie jej zapewni przygotowanie do uzyskania certyfikatu międzynarodowej organizacji International Project Management Association (IPMA) na poziomie: IPMA - student (akredytacja specjalności w IPMA Polska) i IPMA Level D (Certyfikowany Asystent ds. Zarządzania Projektami).

Zasadnicze treści kształcenia

Absolwent specjalności Zarządzanie Projektami uzyskuje niezbędną i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, na podbudowie zarządzania organizacjami. W szczególności studiując tą specjalność pozyskuje się wiedzę i nabywa umiejętności w zakresie: rozumienia istoty i roli projektów w zarządzaniu, zasad zarządzania projektami, definiowania i planowania, organizowania wykonawstwa i sterowania projektami, a także oceny projektów. Ponadto kształtowane są umiejętności praktyczne organizowania projektów i kierowania nimi, poprzez wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania projektami (Ms Project) oraz poprzez nabycie umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami (PMBoK, Prince2, IPMA, Agile PM). Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę niezbędną do przystąpienia do egzaminu IPMA - student i IPMA Level D. W ramach specjalności ma miejsce także rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia, gotowości do pracy w zespole oraz zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego zachowania i działania.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Zarządzanie zespołami projektowymi
 • Zarządzanie projektami e-commerce
 • Narzędzia informatyczne zarządzania projektami
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami
 • Zarządzanie Portfelem Projektów
 • Adaptacyjne zarządzanie projektami
 • Rachunek kosztów projektów

Formy kształcenia

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów, dominują zajęcia w formie ćwiczeń i/lub laboratoriów. Analizowane są studia przypadków, prowadzone dyskusje, odbywają się prace w zespołach oraz spotkania z osobami z praktyki gospodarczej. W ramach specjalności organizowane są spotkania ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu IPMA - student i IPMA Level D. Pogłębianie wiedzy i praktycznych umiejętności jest możliwe także poprzez uczestniczenie w Kole naukowym Zarządzanie Projektami, które funkcjonuje przy Katedrze Zarządzania Procesami Gospodarczymi. W ramach Koła rozwiązuje się m.in. praktyczne problemy związane z zarządzaniem projektami, pod opieką doświadczonych konsultantów. Ponadto istnieje możliwość przygotowania i wdrożenia własnych projektów przez studentów zaangażowanych w funkcjonowanie Koła Naukowego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów/kierowników i specjalistów w zakresie zarządzania projektami, w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach. Absolwenci specjalności:

 • znają podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu zarządzania projektami,
 • posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację projektu na każdym jego etapie,
 • potrafią organizować wykonawstwo projektów i nimi sterować,
 • potrafią wykorzystywać specjalistyczne narzędzia informatyczne do analizowania, oceniania i projektowania (modelowania) projektów,
 • są przygotowani do pracy w zespole, ale także posiadają umiejętności tworzenia zespołu i kierowania nim oraz przejmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • są przygotowani do pełnienia funkcji kierownika projektu, jak i bycia efektywnym członkiem zespołu projektowego,
 • posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA - student lub/i IPMA Level D,
 • są poszukiwanymi specjalistami przez liczne przedsiębiorstwa krajowe, jak i zagraniczne, instytucje publiczne czy organizacje non-profit.

Pozyskana wiedza, nabyte umiejętności i wykreowane kompetencje pozwalają absolwentowi tej specjalności na kontynuację kształcenia na drugim i trzecim stopniu studiów.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem