Katedra Badan Marketingowych

DANE KONTAKTOWE

Logo_KBM

Uniwersystet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Badań Marketingowych 

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, bud. B

tel.: (071) 36-80-226 (sekretariat)
AKTUALNOŚCI

logo_bm_2022Problematyka konferencji obejmuje następujące obszary i grupy zagadnień:


Patronat merytoryczny

pntm_logologo_konferencja_bm_2018

Program konferencji


Konferencja została dofinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe

logo_wca_1logo_wca_2


Patronat merytoryczny

pntm_logo

Więcej informacji o konferencji


logo_konferencjiIdea konferencji wyrażona została hasłem: "Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego", a jej problematyka obejmuje następujące obszary:

Badania działań marketingowych podmiotów rynkowych

Badania postaw i reakcji konsumentów na współczesnym rynku

Paradygmaty i kierunki rozwoju badań marketingowych

Warianty uczestnictwa w konferencji:


Płatność:
konto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
Bank Pekao S.A.
87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem: opłata za udział w konferencji Badania marketingowe i wyszczególnieniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji
Termin płatności: 15 grudzień 2015

Złoty Sponsor Konferencji

logo_kghm_2Patronat merytoryczny

pntm_logo


Patronat medialny

logo_marketing_i_rynek

Konferencja_Badania_marketingowe_2014

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych spotkań poświęconych problematyce badań marketingowych, które zostały zapoczątkowane na konferencji w 2004 roku. Patronat nad konferencją objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu i Czasopismo "Marketing i Rynek" oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja odbyła się w dniach 25-27 maja 2014 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu.


Celem konferencji była wymiana myśli i wyników prowadzonych badań w następujących obszarach:
logo


Odpowiadając na wyzwania związane z rozwojem globalnego społeczeństwa informacyjnego i zmianami w gospodarce generującymi coraz bardziej złożone sytuacje i procesy decyzyjne, przedmiotem konferencji było przedstawienie nowych podejść i kontekstów badawczych, które implikują rozwój metod, technik i produktów badawczych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.
Sponsor Konferencji

logo_kghm


Patronat medialny

logo_marketing_i_rynekzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem