Specjalność INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (I)

INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (I STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia


PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Studia na specjalności kształcą specjalistów zdolnych do prowadzenia efektywnej, konkurencyjnej i innowacyjnej działalności w otoczeniu międzynarodowym. Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości. Uczą się rozpoznawać przyczyny i skutki występowania zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu międzynarodowym. Specjalność przygotowuje do efektywnej współpracy z kooperantami w międzynarodowym środowisku innowacyjnym.

Zasadnicze treści kształcenia

Specjalizacyjne treści kształcenia dotyczą przede wszystkim:

 • kształtowania innowacyjnych, przedsiębiorczych oraz kreatywnych postaw i zachowań,
 • wykształcenia umiejętności niezbędnych do przygotowywania i wdrażania projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wysoko innowacyjnych,
 • nauki sporządzania analiz, biznes planów i strategii,
 • dostarczenia wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firmy, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i funduszy venture capital.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Inwestowanie w rozwój firmy
 • Stymulowanie kreatywności i wspieranie postaw innowacyjnych w przedsiębiorstwie 
 • Przedsiębiorczość w Internecie
 • Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw 
 • Działalność innowacyjna korporacji transnarodowych w Polsce
 • Globalne klastry kreatywne - dobre praktyki dla przedsiębiorców
 • Innowacyjność gospodarki

Formy kształcenia

 • Ćwiczenia
 • Wykłady
 • Projekty
 • Warsztaty
 • Konwersatoria

Sylwetka absolwenta

Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do działalności w zakresie: nowoczesnych metod konkurowania, kreowania i wprowadzania innowacyjnych produktów, zarządzania projektami, współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi, korzystania z różnych form pomocy w tym z środków z funduszy Unii Europejskiej i venture capital.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego szczebla zarządzania: w przedsiębiorstwach (w szczególności funkcjonujących na rynku międzynarodowym w innowacyjnych branżach), w instytucjach otoczenia biznesu oraz do prowadzenia własnej międzynarodowej działalności gospodarczej.

Absolwent umie pracować w międzynarodowym zespole projektowym. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem